PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 61, t.1 | 81--98
Tytuł artykułu

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych i podmiotach gospodarczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Management Control in Budget and Economical Entities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono istotę i funkcje zarządzania, a także zadania i zakres kontroli zarządczej w jednostkach budżetowych i podmiotach gospodarczych. Sformułowano uwagi i wnioski dotyczące stosowania kontroli zarządczej, kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the essence and functions of management as well as tasks and the scope of management control in budget and economical entities. It makes comments and conclusions about using management control, internal control and internal audit. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Antony R., Grovindarajan V. (2007), Management Control Systems, Mc-Graw-Hill IRWIN; http:/en.wikipedia. org/indeks.php (16.07.2012).
 • Buk H. (2006), Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa.
 • Dobija D. (2009), Problemy ustalenia efektywności komitetów audytu - istniejący dorobek i kierunki dalszych badań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 50 (106), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Idaszewska D. (2011), Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju zrównoważonego, "Organizacja i Zarządzanie. Organization and Management", nr 2 (145).
 • Kaplan R.S., Norton D.P. (2002), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.
 • Kisielnicki J. (2008), Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa.
 • Kiziukiewicz T., Sawicki K. (2007), Audyt systemu kontroli wewnętrznej, w: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 • Klimas M. (1997), Podręczna encyklopedia rachunkowości, Poltext, Warszawa.
 • Kostur A., Winiarska K. (2010), Budowa systemu kontroli wewnętrznej, w: Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, PWE, Warszawa.
 • Krzyżanowski L. (1992), Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 • Kuc B.R. (2008), Kontrola jako funkcja zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Międzynarodowe standardy rewizji finansowej i kontroli jakości (2009), t. I, SKwP-KIBR, Warszawa.
 • Międzynarodowe standardy rewizji finansowej i kontroli jakości (2010), t. III, IFAC-SKwP-KIBR, Warszawa.
 • Nowak E. (2003), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 • Paczuła C. (2004), Audyt wewnętrzny w świetle polskiej literatury i badań, "Rachunkowość - Audytor", nr 4 (11).
 • Sawicki K. (2012), Wybrane problemy działania komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66 (122), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Skoczylas A., Nowak W.A. (2011), Ewolucja audytu wewnętrznego w polskim sektorze finansów publicznych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 63 (119), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Słownik języka polskiego (1989), red. M. Szymczak, t. II, t. III, PWN, Warszawa.
 • Szczepankowski P. (2005), Kontrola i controlling, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa.
 • Szpot A. (2011), Pojęcie kontroli zarządczej (wybrane aspekty), skrót artykułu opublikowanego w czasopiśmie "Kontrola Państwowa", nr 5.
 • Szymańska H. (2012), Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego, w: Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 • Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU, nr 94, poz. 1087 z późn. zm.
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 11 marca 2013 r., poz. 330 z późn. zm.
 • Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU, nr 77, poz. 649 z późn. zm.
 • Walińska E., Gad J. (2012), Odpowiedzialność rad nadzorczych za sprawozdania finansowe - doświadczenia polskich spółek giełdowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66 (122) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Winiarska K. (2005), Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa.
 • Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych (2012), red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249469

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.