PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 6 | 71--80
Tytuł artykułu

Wolne strefy ekonomiczne w Republice Białorusi

Autorzy
Warianty tytułu
Economic Zones in the Republic of Belarus
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki Wolnych Stref Ekonomicznych w Republice Białorusi , tj. WSE "Brześć", "Gomel - Raton", "Mińsk", "Witebsk", "Mogilew", "Grodnoinwest" oraz obowiązujących w nich regulacji prawnych.Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej
Analiza krytyczna; analiza obowiązujących aktów normatywnych i literatyry na dane zagadnienie. Główne wyniki badań
Na terytorium Republiki Białorusi obecnie funkcjonuje sześć WSE: "Brześć" (1996 г.), "Gomel - Raton" (1998 г.), "Mińsk" (1998 г.), "Witebsk" (1999 г.), "Mogilew" (2002 г.), " Grodnoinwest" (2002 г.), gdzie na początku 2012 r. działało 350. rezydentów zatrudniających 65 tyś. ludzi, realizując inwestycje warte ok. 560 min. dolarów. Należą do nich zagraniczni inwestorzy z ponad 40 krajów. Implikacje praktyczne: zwolnienie rezydentów od podatku dochodowego w przeciągu pięciu lat; podatek VAT w wysokości 10% na towary, które wyjechały z WSE; zwolnienie z podatku gruntowego; zwolnienie z opłat zagranicznych przedsiębiorców za wydanie specjalnych zezwoleń uprawniających do zatrudnienia pracowników; finansowanie wydatków związanych z utworzeniem infrastruktury w WSE przez inwestorów, którzy deklarują inwestycje na poziomie 10 min. euro, jest pokrywane w pierwszej kolejności z budżetu państwa (województwa, miasta). Implikacje społeczne: aktywizacja danego regionu umożliwiająca korzystne warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej, tj. przyciąganie kapitału zagranicznego; przyciąganie nowoczesnych technologii - rozwój innowacyjności; podniesienie konkurencyjności wyrobów i usług; wpływ na wzrost eksportu; tworzenie nowych miejsc pracy. W WSE można rozwijać działalność: produkcyjną, naukowo-techniczną, eksportową, handlową, turystyczno-rekreacyjną; ubezpieczeniową, bankową i inne. (abstrakt oryginalny)
EN
Objectives article is to describe the characteristics of Free Economic Zones in the Republic of Belarus, ie FEZ "Brest", "Gomel - Raton", "Minsk", "Vitebsk", "Mogilev", "Grodnoinvest" and their binding legal regulations. Type the methodology of research
A Critical Analysis; Critical analysis, analysis of existing normative acts and literatyry on the matterKey findings
On the territory of the Republic of Belarus currently operates six EEZ: "Brest" (1996), "Gomel - Raton" (1998), "Minsk" (1998), "Vitebsk" (1999), "Mogilev" (2002), "Grodnoinvest" (2002), where at the beginning of 2012, there were 350 employing 65 thousand residents, people executing projects worth about 560 million, dollars. These include foreign investors with more than 40 countries. Practical implications
Exemption from income tax of residents within five years after the expiry of this period the entrepreneur pays income taxes decreased by 50%, The EEZ is valid VAT of 10% on goods produced in the EEZ, the exemption from land tax property on the EEZ.
Waiver of fees for issuing foreign investors special permits authorizing the employment of workers within the EEZ.
Financing costs related to the creation of infrastructure in the EEZ by investors who claim investments of 10 million, euro is covered in the first place from the state budget (provinces, municipalities). Social implications
Activation of the region enabling favorable conditions for doing business, that is the attraction of foreign capital, attracting modern technology - the development of innovation, improve the competitiveness of products and services, the impact of an increase in exports and create new jobs. In the EEZ can grow the business: production, science and technology, export, trade, tourism and leisure, insurance, banking, and more. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
71--80
Opis fizyczny
Twórcy
  • Politechnika Białostocka
Bibliografia
  • 1. Царева, Л. В. Правовое регулирование свободных экономических зон в Республике Беларусь: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12 .00.03 -Минск, 2003. - 20 с.
  • 2. Закон Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. N 213-3 "О свободных экономических зонах" // Эталон - Беларусь/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013.
  • 3. Закон Республики Беларусь от 07.12.1998 г. № 213-3 (с последующими поправками..), "О свободных экономических зонах".
  • 4. Указ Президента Республики Беларусь от 03.20.1996 г. № 114, (с последующими поправками..), "О свободных экономических зонах в Республике Беларусь".
  • 5. Указ Президента Республики Беларусь от 2 марта 1998 г. N 93 "О создании свободных экономических зон "Минск" и "Гомель-Ратон" // Эталон - Беларусь/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013.
  • 6. Указ Президента Республики Беларусь от 04.08.1999 N 458 (ред. от 15.06.2009) "О создании свободной экономической зоны "Витебск", другими нормативными актами // Эталон - Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013.
  • 7. Указ Президента Республики Беларусь от 16.04.2002 N 208 (ред. от 15.06.2009) "О создании свободной экономической зоны "Гродноинвест» // Эталон - Беларусь/ Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. - Минск, 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249487

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.