PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 61, T. 2 | 219--227
Tytuł artykułu

Wykorzystanie sprawozdania finansowego na potrzeby postępowania upadłościowego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Use of the Financial Statements for Insolvency Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - celem artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia informacyjnej funkcji rachunkowości w postępowaniu upadłościowym, z uwzględnieniem sprawozdań finansowych jako końcowego produktu rachunkowości, dostarczających informacji interesariuszom postępowania upadłościowego. Metodologia badania - analiza przepisów Ustawy o rachunkowości oraz Ustawy prawo naprawcze i upadłościowe, a także literatury przedmiotu dotyczącej roli i znaczenia funkcji informacyjnej rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w postępowaniu upadłościowym. Wynik - dane pochodzące ze sprawozdania finansowego są ważnym źródłem informacji umożliwiających sprawny przebieg procesu upadłościowego przedsiębiorstw. Oryginalność - dzięki informacyjnej funkcji rachunkowości generowane, przetwarzane oraz prezentowane są informacje w sprawozdaniach finansowych, które wykorzystywane przez uczestników postępowania upadłościowego. W artykule przedstawiono informacje, jakie generuje sprawozdanie finansowo to jest bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych ważne z punktu widzenia postępowania upadłościowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - purpose of this article is to present the role and function of accounting information in the bankruptcy proceedings, including the financial statements as the final product of accounting, providing information to stakeholders bankruptcy proceedings. Design/Methodology/Approach - analysis of the Accounting Act and the Law on bankruptcy and repair, as well as literature on the role and importance of the information function of accounting and financial reporting in the bankruptcy proceedings. Findings - the data from the financial statements are an important source of information for the smooth running of the bankrupt companies. Originality/Value - thanks to the accounting function information generated, processed, and presented the information in the financial statements, which are used by the participants in the bankruptcy proceedings. The article presents information that generates the financial statements is the balance sheet, profit and loss account, notes, statement of changes in equity, cash flow statement valid from the point of view of the proceedings in bankruptcy. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bibliografia
 • Bauer K. (2009a), Wiarygodność informacji tworzonych przez jednostki w stanie upadłości likwidacyjnej, w: Problemy współczesnej rachunkowości, SGH, Warszawa.
 • Bauer K. (2009b), Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Bauer K. (2011), Sprawozdawczość finansowa a możliwości zabezpieczenia stron postępowania upadłościowego, red. G.K. Świderska, Wpływ zakresu ujawnionych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organiza-cji gospodarczych, SGH, Warszawa.
 • Bauer K. (2011), Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania rachunkowości przez podmioty w stanie upadłości prowadzącej do likwidacji majątku, w: Rachunkowość w teorii i praktyce, red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Burzym E. (1998), Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWN, Warszawa.
 • Dyczkowska J. (2009), Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji wspomagającej wykrywanie kryzysu w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 51 (107).
 • Godlewska A. (2011), Sprawozdawczość finansowa jednostek w upadłości, w: Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska, SGH, Warszawa.
 • Kamela-Sowińska A. (2003), Skąd się wzięła sprawa "Enronu", "Rachunkowość" nr 4.
 • Kamela-Sowińska A. (2005), Kreatywna księgowość, czyli jak "wpadł Enron", red. P. Banaszyk, J. Czerny, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, Poznań.
 • Messner Z., Binkowski B. (1986), Podstawy rachunkowości, PWN, Warszawa.
 • Micherda B. (1998), Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, AE Kraków, Kraków.
 • Sawicki K. (2002), Kontynuacja działalności jednostki a opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 10 (66).
 • Sawicki K. (2005), Rachunkowość jako instrument zarządzania w przedsiębiorstwach działających w warunkach niepewności i ryzyka, w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, PTE, Kraków.
 • Sawicki K. (2006), Funkcje rachunkowości w przedsiębiorstwach działających w warunkach niepewności i ryzyka, w: Dylematy teorii i praktyki zarządzania, tom 2, red. M. Duczmal, T. Pokusy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole.
 • Sojak S. (2012), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. I, TNOiK, Toruń.
 • Szychta A. (2003), Cele rachunkowości jednostek gospodarczych a główne tendencje rozwoju praktyki i teorii rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 17 (73).
 • Świderska G.K. (2010), Informacja zarządcza jako czynnik ograniczający ryzyko, w: Zagrożenie w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, PTE- SKwPolsce, Warszawa.
 • Świderska M. (2005a), Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji dla identyfikacji ryzyka działalności gospodarczej, w: Ekonomiczne aspekty upadłości przedsiębiorstw w Polsce, red. E. Mączyńska, SGH, Warszawa.
 • Świderska M. (2005b), Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji dla oceny efektów działalności gospodarczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 29 (85).
 • Tokarski A. (2009), Rola rachunkowości w postępowaniu upadłościowym, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Tokarski A. (2011), Czynności syndyka dotyczące rachunkowości przedsiębiorstw w upadłości, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249537

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.