PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 18 | 91--103
Tytuł artykułu

Księgowy jako zawód zaufania publicznego

Autorzy
Warianty tytułu
Bookkeeping, the Proffesion of the Public Trust
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono charakterystykę zawodu księgowego w świetle wymo­gów stawianych zawodom zaufania publicznego. Autorka przedstawia przesłanki zali­czenia profesji do grupy zawodów zaufania publicznego. Obowiązujące Międzynaro­dowe Standardy Edukacyjne dla zawodowych księgowych implikują określenie wymo­gów kwalifikacyjnych dla osób pragnących zawodowo zajmować się rachunkowością. Autorka wyraża pogląd o konieczności wprowadzenia w najbliższym czasie certyfikatów potwierdzających wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania prac księgo­wych. W artykule podkreślono również wagę zasad etycznego postępowania w global­nej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem zawodu księgowych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, bookkeeping has been compared with the typical professions of the public trust. The author is of the opinion, that bookkecping should also be treated as the profession of the public trust. The International Accounting Education Standards Board (lAESB) develops guidance to improve the standards of accountancy education around the world focusing on the elements of accreditation. In authors opinion there is a need to implcment in Poland accreditation system, which would help to certify bookkeepers' education, practical experience and professional competence that is required by the public interest. The role of ethics, honesty and integrity, lack of which would bring the bookkeeping profession into disrcpute, or breach public trust in the profession has been emphasized in the article. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • CBOS Opinia społeczna na temat zawodów zaufania publicznego BS/73/2004 http://www.cbos.p1/SPISKOM.POL/2004/K 073^04.PDF.
 • EQF zwiększy mobilność obywateli UE: http://www.euractiv.pl/gospodarka/artykul/ eqf-zwikszy-mobilno-obywateli-ue.
 • Karmańska A.: Bezpieczeństwo biznesu, dylematy etyczne i profesjonalizm zawodu księgowego, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutr, red. T. Cebrowska, A. Klimek, R. Stępień. Zarząd Główny SKwP, Warszawa 2007.
 • Kiziukiewicz T.: Problem standaryzacji wymagań związanych ze stanowiskiem głównego księgowego, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Klimek, R. Stępień. Zarząd Główny SKwP, Warszawa 2007.
 • Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. (DzU nr 42 z 2009r. poz. 341).
 • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości. SKwP, Warszawa 2007.
 • Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (DzU 2006.200.1471).
 • Luty Z.: Dylematy zawodu księgowego, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Klimek, R. Stępień. Zarząd Główny SKwP, Warszawa 2007.
 • Mazur Ł., Żuk R.: Zawody zaufania publicznego. Fiskus 08/2007, http://www. c-podatnik.pl/artykul/fiskus/12584/Zawody_zaufania_publicznego.html.
 • Messner Z.: Kilka refleksji w roku Jubileuszu Stulecia Księgowych w Polsce, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, ji4tr, red. T. Cebrowska, A. Klimek, R. Stępień. Zarząd Główny SKwP, Warszawa 2007.
 • Micherda B.: Zawód księgowego i biegłego rewidenta oraz organizacje zawodowe księgowych w świetle rozwoju rachunkowości i jej regulacji prawnych w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Klimek, R. Stępień. Zarząd Główny SKwP, Warszawa 2007.
 • Rozporządzenie Min. Fin. Z 18 lipca 2002r. w sprawie uprawnień do usługowego pro­wadzenia ksiąg rachunkowych (DzU nr 120, poz. 1022 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU nr 265, poz. 2644).
 • Sawicki K.: Wybrane kierunki rozwoju rachunkowości, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, red. T. Cebrowska, A. Klimek, R. Stępień. Zarząd Główny SKwP, Warszawa 2007.
 • Słownik języka polskiego; zawód http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=zaw%F3d.
 • Strelau J., Doliński D.: Psychologia. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008, tom 2.
 • Ustawa o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. art. 45 (DzU nr 248, poz. 2104 z późn. zm.).
 • Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąga­nych przez osoby fizyczne z 20 listopada 1998 r. (DzU 2009.01.01).
 • Wolny zawód http://pl.wikipedia.org/wiki/WoIny_zaw%C3%B3d.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249539

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.