PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 18 | nr 1 | 78--89
Tytuł artykułu

Atrakcyjność otoczenia rynkowego oraz ocena poszczególnych składowych systemu zarządzania i zakresu ich zmian : perspektywa polskich JBR-ów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Attractiveness of the Market Environment and the Evaluation of Respective Components of the Management System and the Extent of Introduced Changes : from the Perspective of Polish Research & Development Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań, pokazujących sposób postrzegania przez badane jednostki badawczo-rozwojowe (JBR) ich otoczenia rynkowego oraz jego przełożenia na ich działania z zakresu polityki produktowej (w kontekście poprawy sytuacji ekonomiczno-rynkowej). Ważną składową przeprowadzonych badań było dokonanie przez JBR-y samooceny kluczowych sfer ich funkcjonowania oraz zakresu ich zmian (tj. marketing, sprzedaż, proces tworzenia nowych technologii/produktów/usług, usługi naukowe - granty, zarządzanie finansami, procesy informacyjno-decyzyjne, zarządzanie ludźmi, działalność statutowa, proces obsługi klienta zarządzanie problemami ekologicznymi). Otrzymane wyniki badań wskazują, że wśród badanych JBR-ów przeważały jednostki, które w pewnym stopniu odnalazły się we współczesnej rzeczywistości i rozumieją obowiązujące dziś reguły gry rynkowej. W odniesieniu do swojej działalności badane jednostki praktycznie nie miały kompleksów, a za jedyną słabość postrzegały sferę marketingu. To ich dobre samopoczucie może też w pewnym stopniu tłumaczyć tak słaby zakres przeprowadzonych zmian w badanych podmiotach. Jeżeli zaś chodzi o charakter prowadzonej działalności, to otrzymane wyniki wskazują, na silną dominację działalności badawczej w życiu badanych JBR-ów. Była ona traktowana jako czynnik poprawiający sytuację ekonomiczno-rynkową jednostek oraz jako stymulator ich aktywności w tworzeniu relacji z otoczeniem. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this article is to present research results that show the way in which the studied Research & Development Units (RDUs) perceive their market environment and its influence on their activity in the field of product policy (in the context of improving their economic and market situation). An important component of the conducted research was a self-evaluation carried out by the RDUs, which included the key spheres of their operations as well as the extent of introduced changes (i.e. marketing, sales, the process of creating new technologies/products/services, scientific services - grants, financial management, information and decision processes, people management, statutory activity, the customer service process, management of ecological problems). The obtained results indicate that the majority of the studied RDUs, to a certain extent, were able to find a place for themselves in the contemporary reality and understand the game rules of the market that apply nowadays. Regarding their own activity, the studied RDUs practically had no reservations and the only weakness they indicated was the marketing sphere. Their confidence in their own operations probably explains, to a certain extent, why so little changes have been introduced in the studied units. With respect to the character of the performed activity, the research results point towards a strong dominance of research activity in the RDUs. This activity was seen as a factor that improves the economic and market situation of the units and as a stimulator for their activity in creating relations with the environment. (original abstract)
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
78--89
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Ahuja, G. (2000a) Collaboration Networks, Structural Holes and Innovation: A Longitudinal Study. Administrative Science Quarterly, Vol. 45; 2000; s. 425-455.
 • Ahuja, G. (2000b) The duality of collaboration: inducements and opportunities in the formation of interfirm linkages. Strategic Management Journal, Vol. 21, s. 317-343.
 • Argyres, N.S., Silverman, B.S. (2004) R&D, Organization Structure, and the Development of Corporate Technological Knowledge. Strategic Management Journal. Special Issue, s. 929-958.
 • Arya, B., Lin, Z. (2007) Innovation sourcing decisions of hi-tech firms. Strategic Management Review, Vol. 1(1), s. 1-21.
 • Barney, J. (1991) Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, s. 99-120.
 • Benner, M.J., Tushman, M.(2002) Process management and technological innovation: A longitudinal study of the Photography and Paint Industries. Administrative Science Quarterly, Vol. 47, s. 676-706.
 • Bojar, E., Sosińska-Wit, M. (2004) Ocena procesów restrukturyzacyjnych wybranych spółek pracowniczych. Przegląd Organizacji, nr 1, s. 19-22.
 • Brah, S.A., Hunsucker, J.L. (2000) R&D to operations transition management. International Journal of Operations 8 Production Management, Vol. 20, No. 1, s. 31-49.
 • Cavone, A., Chiesa, V., Manzini, R. (2000) Management styles in industrial R&D organizations. European Journal of Innovation Management Vol. 3, No. 2, s. 59-71.
 • Christensen, J.F. (2006) Withering Core Competency for the Large Corporation in an Open Innovation World?. W: Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., West, J. (eds.) Open Innovation: Researching a New Paradigm. Oxford: Oxford University Press.
 • Chesbrough, H.W. (2003) Open Innovation. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press.
 • Corso, M., Martini, A., Balocco, R. (2008) Organizing for continuous innovation: the community of practice approach. International Journal of Technology Management, Vol. 44, Issue 3/4, s. 441-460.
 • Friedman, T. (2006) Świat jest plaski. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Garvin, D.A. (1993) Building a learning organization. Harvard Business Review, July-August, s. 78-91.
 • Grant, R.M. (1996) Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm. Strategic Management Journal, Vol. 17, s. 109-122.
 • Gulati, R., Gargiulo, M. (1999) Where do inter-organizational network come from?. American Journal of Sociology, Vol. 104(5), s. 1439-1493.
 • Hamel, G. (2006) The Why, What, and How of Management Innovation. Harvard Business Review On Point Article, Product 3420.
 • Hansen, M.T., Mors, M.L., Lovas, B. (2005) Knowledge sharing in organizations: multiple networks, multiple phases. Academy of Management Journal, Vol. 48, Issue 5, s. 776-793.
 • Henderson, R., Cockburn, I. (1994) Measuring competence? Exploring firm effects in pharmaceutical research. Strategic Management Journal, Vol. 15, s. 63-84.
 • Hindo, B. (2007) At 3M, A Struggle Between Efficiency And Creativity. Business Week, June 11.
 • Horn, P. (1999) Information Technology Will Change Everything. Research- Technology Management, Vol. 42, No. 1, s. 42-47.
 • Hoskisson, R., Hitt, M., Wan, W., Yiu, D. (1999) Theory and research in strategic management: Swings of a pendulum. Journal of Management, Vol. 25, s. 417-456.
 • Huston, L., Sakkab. N. (2006) Connect and develop. Inside Procter & Gamble new model for innovation. Harvard Business Review, March. Innovation. The era of openness (2007) Strategic Direction, No. 1, s. 35-37.
 • Niella, M.L., Golhar, D.Y. (1997) Total quality management in R&D environment. International Journal of Operations 8 Production Management, Vol. 17, No. 2, s. 184-198.
 • Krasowski, M. (2003) Bariery transferu technologii z krajowych jednostek naukowych do małych i średnich przedsiębiorstw. Organizacja i Kierowanie, nr 2 (112), s. 95-112.
 • Larson, C. (2007) 50 years of change in industrial research and technology management. Research Technology Management, IRI, January-February.
 • Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A. (2003) Elementy strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Przegląd Organizacji, nr 7-8 (762-763), s. 6-9.
 • Ohmae, K. (2005) The next global stage. New Jersey: Wharton School Publishing.
 • Paraponaris, C. (2003) Third generation R7D and strategies for knowledge management. Journal of Knowledge Management, Vol. 7, No. 5, s. 96-106.
 • Podolny, J.M., Stuart, T.E. (1995) A role based ecology of technological change. American Journal of Sociology, Vol. 100 (5), s. 1224-1260.
 • Porter, M. (1992) Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE.
 • Prahalad, C.K., Hamel, G. (1990) The Core Competence of the Corporation. Harvard Business Review, May-June, s. 79-91.
 • Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2003) The New frontier of experience innovation. Sloan Management Review, MIT summer, Vol. 44, No. 4, s. 12-18.
 • RiD outsourcing (1996) Logistic Information Management, 9, 5, ABI Inform Global.
 • Roberts, E. (2001) Benchmarking Global Strategic Management of Technology. Research-Technology Management, Vol. 44, No. 2, March-April, s. 25-36.
 • Sakkab, N. (2002) Connect and Develop Complements Research and Development at P&G. Research-Technology Management, Vol. 45, No. 2, March-April, s. 38-45.
 • Senge, P. (1994) The fifth discipline: the art. And practice of learning organization. New York: Doubleday.
 • Steensma, H., Corley, K. (2000) On the performance of technology-sourcing partnerships: the interaction between partner interdependence and technology attributes. Academy of Management Journal, Vol. 43, s. 1045-1067.
 • Stefik, M., Stefik, B. (2004) Breakthrough. Stories and Strategies of Radical Innovation. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Stryjakiewicz, T., Wajda, J. (2006) Funkcjonowanie jednostek sektora badawczo-rozwojowego w świetle założeń RIS "Innowacyjna Wielkopolska" W: Gaczek, W.M., Stryjakiewicz, T. (red.) System innowacji w Wielkopolsce - podsumowanie 2-letniego okresu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji. Poznań: Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM.
 • Stuart, T.E. (1998) Network positions and propensities to collaborate: An investigation of strategic alliance formation in a high-technology industry. Administrative Science Quarterly, September 1998.
 • Stuart, T.E., Hoang, H., Hybels, R.C. (1999) Interorganizational endorsements and the performance of entrepreneurial ventures. Administrative Science Quarterly, Vol. 44(2), s. 315-349.
 • Stuart, T.E. (2000) Inter organizational alliances and the performance of firms: A study of growth rates in a high-technology industry. Strategic Management Journal, Vol. 21(8), s. 791-811.
 • Stuart, T.E., Podolny, J.M. (1996) Local search and the evolution of technological capabilities, Strategic Management Journal, Summer Special Issue, Vol. 17 (Summer), s. 21-38.
 • Suh, W., Sohn, J.H.D., Kwak, J.K. (2004) Knowledge management as enabling R&D innovation in high-tech industry: the case of SAIT. Journal of Knowledge Management, Vol. (6), s. 5-15.
 • Tapscott, D. (1998) Gospodarka cyfrowa. Warszawa: Business Press.
 • Teece, D., Pisano, G., Shuen, A. (1997) Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, Vol. 18, No. 7, s. 509-533.
 • Uzzi, B. (1997) Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness. Administrative Science Quarterly, Vol. 42(1), s. 35-67.
 • Wang, J., Kleiner, B. (2005) The Evolution of R&D management. Manage¬ment Research News, Vol. 28 (11/12), s. 88-95.
 • Wernerfelt, B. (1984) A resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, Vol. 5, s. 171-180.
 • Wyrwiński, J., Leja, K. (2004) Możliwości wdrożenia strategicznej karty wyników w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Przegląd Organizacji, nr 7-8, s. 33-37.
 • Zespół Międzyresortowy ds. Przekształceń własnościowych JBR (2003) Program przekształceń strukturalnych i własnościowych JBR-ow. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249559

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.