PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 61, T. 2 | 271--282
Tytuł artykułu

Koszty jako element kalkulacji ceny na świadczone usługi

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Costs in the Calculation of Rates for Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - wskazanie przydatności kalkulacji kosztów jednostkowych do ustalania poziomu ceny na usługi wywozu nieczystości świadczone przez przedsiębiorstwo województwa śląskiego. Metodologia badania - w opracowaniu przeprowadzono rozważania teoretyczne dotyczące roli rachunku kosztów i kalkulacji w procesie zarządczym, a następnie przeprowadzono weryfikację empiryczną na podstawie informacji uzyskanych z przedsiębiorstwa świadczącego tego rodzaju usługi. W tym względzie skalkulowano koszt usługi wywozu nieczystości dla dwóch najczęściej stosowanych pojemników. Wynik - w wyniku przeprowadzonych rozważań i przeprowadzonych obliczeń wskazano, że tradycyjna metoda kalkulacji jest przydatna w procesie dotyczącym podejmowania decyzji cenowych. Oryginalność/Wartość - ustalanie ceny jest bardzo ważnym celem przed jakim stoją przedsiębiorstwa, jest ważną częścią strategii marketingowej. W praktyce wiele firm ma jednak kłopoty z ustaleniem cen na swoje produkty. Cena uzależniona jest w dużej mierze od wysokości ponoszonych kosztów na oferowane usługi. Dlatego też ważną rolę w tym względzie odgrywa kalkulacja. Co prawda, w ostatnich latach podkreśla się przede wszystkim przydatność oraz znaczenie nowych narzędzi, jakich dostarcza rachunkowość zarządcza, należy jednak pamiętać, że znaczna część przedsiębiorstw (zwłaszcza małych i średnich) nie stosuje żadnych narzędzi rachunkowości zarządczej, a opiera się tylko na sprawozdawczym rachunku kosztów. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - an indication of the suitability of unit cost calculation to determine the level of prices in the waste disposal services provided by one of Silesian companies. Research methodology - the study contains the theoretical discussion on the role of cost accounting and calculation in the management process, and empirical verification on the basis of information obtained from the company providing this type of services. In this regard, the cost of waste disposal services for the two most commonly used containers have been calculated. Result - the result of the deliberations and calculations indicated that the traditional calculation method is very useful in the decision-making process regarding pricing. Originality/Value - pricing is a very important goal of businesses, is an important part of a marketing strategy. In practice, however, many companies have trouble finding prices for their products. Price depends largely on the amount of costs incurred for the services offered. Therefore, calculation plays an important role. It is true that in recent years the particular usefulness and importance of the new tools provided by management accounting have been highlighted, nevertheless it must be remembered that a significant proportion of enterprises (especially SMEs) do not use any tools of management accounting and is based only on cost accounting reporting. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Biadacz R. (2011), Rachunek kosztów. Wybrane zagadnienia teoretyczne, Wydawnictwo WZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Nowak E. (2010), Rachunek kosztów jako instrument zarządzania przedsiębiorstwem, w: Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, red. E. Nowak, M. Wierzbiński, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sawicki K.(2005), Koszty i ich rozliczanie. Kalkulacja, w: Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw po przystąpieniu Polski do Wspólnoty Europejskiej, red. K. Sawicki, EKSPERT Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.
 • Sawicki K. (2000), Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa.
 • Sawicki (1973), Analiza kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa.
 • Sojak S.(2012), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. I, Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 • Sojak S. (2003), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 • Szydełko A., (2004), Istota i zadania współczesnego rachunku kosztów, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław, nr 1034.
 • Świderska G.K., Pielaszek M., Rybarczyk K., Świderska M. (2002), Rachunek kosztów dla celów sprawozdawczych, w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t. I, red. G.K. Świderska, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Świderska G.K. (2002), Rachunek kosztów dla zarządzania, w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. G.K. Świderska, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Trojanowski T. (2012), Strategia marketingu mix usług turystycznych, "Logistyka" 2012, nr 3.
 • Widera R. (2008), Porównanie tradycyjnego rachunku kosztów i rachunku kosztów działań, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", INFOR, nr 9.
 • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, DzU 2011, nr 152, poz. 897.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249607

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.