PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 266 Przekształcenia jako reakcja na nową dynamikę rynku ochrony zdrowia | 58--71
Tytuł artykułu

Aktywne działania władz samorządowych a kreacja zmian na rynku usług medycznych (na przykładzie Dolnego Śląska)

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Actions of Local Authorities and Active Creation of Changes on the Market of Medical Services as it is Done in Dolny Śląsk
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dbałość o system ochrony zdrowia, jego organizację i jakość realizowanych świadczeń powinna stać się jednym z czołowych zadań podmiotów - uczestników systemu. W artykule przedstawiono więc zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego oraz kontrowersje z nimi związane. Szczególne miejsce przypisano tzw. organom tworzącym ZOZ i pokazano - na przykładzie Dolnego Śląska - jak skuteczne mogą być ukierunkowane i kompleksowe działania jednostek samorządu terytorialnego (JST) wobec podległych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ). W konkluzji wykazano jednak konieczność współdziałania samorządów z administracją rządową w celu realizacji jak najskuteczniejszej polityki zdrowotnej.(abstrakt oryginalny)
EN
Proper care for the health protection system, its organization and quality of provided services should be one of the leading tasks of entities- system participants. The article presents tasks and competencies of local government bodies and controversies connected with these. A special position was assigned to the so called creative bodies of health care entities and it was demonstrated how effective may be the goal oriented and comprehensive actions of the local authorities, which are directed toward the subordinate health care entities, as is done in Dolny Śląsk. In conclusion, it was however demonstrated that the joint action of the local authorities and the government administration is necessary in order to achieve the most effective health policy.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Dawidowicz W., Zagadnienia ustroju administracji państwowej w Polsce, PWN, Warszawa 1970.
 • Jędrzejewski S., Nowacki H., Kontrola administracji publicznej, Biblioteka Jurysty, Toruń 1995.
 • Karski J., Polityka zdrowotna samorządu terytorialnego, CeDeWu Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2009.
 • Krzywosiński Z., Procesy przekształceń w ochronie zdrowia - bariery i możliwości, red. J. Putz, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002.
 • Lach D.E., Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Lex, Warszawa 2011.
 • Nojszewska E., Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne, TNOiK, Toruń 2009.
 • Paszko M., Strategie szpitala i samorządu muszą być zbieżne, 2011, www.medicalnet.pl.
 • Szpor G., Ochrona zdrowia w regionie. Aspekty organizacyjne i prawne, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2005.
 • Zemke-Górecka A., Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego prywatyzacja, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • www.medicalnet.pl.
 • www.mz.gov.pl.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU nr 78, poz. 483, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU 2001, nr 142, poz. 1592, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 2001, nr 164, poz. 1590.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, DzU 2011, nr 112, poz. 654.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249617

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.