PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 266 Przekształcenia jako reakcja na nową dynamikę rynku ochrony zdrowia | 99--108
Tytuł artykułu

Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze ochrony zdrowia

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public-Private Partnership in Healthcare Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wielkość środków publicznych przyznawanych do wykorzystania w sektorze ochrony zdrowia jest corocznie planowana w budżecie państwa oraz przekazywana do rozdysponowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Niewystarczalność środków publicznych oraz światowa tendencja przyspieszania tempa wzrostu nakładów finansowych na zdrowie prowadzi do kooperacji i zawiązania współpracy pomiędzy sektorami publicznym a prywatnym. Współpraca, w ramach której system ochrony zdrowia jest zasilany prywatnym kapitałem, znajduje odzwierciedlenie w partnerstwie publiczno-prywatnym. Poprzez wdrażanie modeli partnerstwa publiczno-prywatnego do sektora ochrony zdrowia są dostarczane usługi oraz podwyższana jakość świadczonych i wykonywanych usług zdrowotnych służących zaspokajaniu potrzeb publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The amount of public funds dedicated to the use in healthcare sector is annually planned within the state budget and handed over to be fairly divided and directed by the State Health Funds (NFZ). The inefficiency of the public funds and the tendency visible now in the world, that is the increase of the amount of funds dedicated to the healthcare leads to the rise of cooperation between public and private sectors. The cooperation, within which the healthcare system is supported by private capital is now visible in Public-Private Partnership. Through the implementation of the models of Public-Private Partnership into the healthcare sector, one provides services and increases the quality of health service that aims at satisfying the public needs.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Bibliografia
 • Alfen H.W., Public Private Partnership (PPP) as part of Infrastructure Management solutions - a structural approach of delimiting PPP from other Private Sector participation Models, in: TG72 - Special Track 18th CIB World Building Congress, May 2010, Salford, United Kingdom, CIB TG72 - Public Private Partnership, CIB Publication 356.
 • Ansoff H.J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 • Bejm M., Bogdanowicz P., Piotrowski P., Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie. Cele, uwarunkowania, efekty, Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Cenkier A., Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych, Monografie i Opracowania 566, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 • Drucker P., Management`s New Paradigms, \"Forbes Magazin\" 10.05.1998, http://www.forbes.com.
 • Guidelines for Successful Public-Private Partnerships, march 2003, European Commission, Directorate- General Regional Policy, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_ en.pdf.
 • Khanna R., Kapoor A.K., Public-private partnership: a strategy for improvement of Heath In Schedule tribe, [w:] Tribal health and medicines, red. A.K. Kalla, P.C. Joshi, Ashok Kumar Mittal, Concept Publishing Company, New Delhi 2004.
 • Książek E., Partnerstwo publiczno-prywatne, [w:] Prawno-organizacyjne aspekty zarządzania w gminie, red. A. Kożuch, M. Stych, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2011.
 • Książek E., Wereda W., The private-public partnership as an inter-organisational cooperation, [w:] Competitive and cooperative business strategies for efficient outcomes in different markets - external environmental factors, red. W. Wereda, S. Starnawska, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce 2011.
 • Latalski M., Tokarski S., Dostępność świadczeń zdrowotnych na terenie województwa lubelskiego: raport z badań, Wydawnictwo Akademii Medycznej w Lublinie, Lublin 2003.
 • Lewandowska H., Outsourcing. Model zarządzania w podmiotach sektora ochrony zdrowia, Difin, Warszawa 2010.
 • Marcinowicz L., Grębowski R., Satysfakcja pacjentów w świetle polskich badań empirycznych - próba wyjaśnienia zagadki wysokiego poziomu zadowolenia z opieki, \"Polski Merkuriusz Lekarski\" 2005, t. 17.
 • Mikietyński M., Teoria i praktyka restrukturyzacji ochrony zdrowia w Polsce, [w:] Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, red. M. Dobska, K. Rogoziński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Miller M., Supranowicz P., Gębska-Kuczerowska A., Car J., Ocena jakości usług medycznych przez pacjentów szpitali, \"Przegląd Epidemiologiczny\" 2008, t. 62, nr 3.
 • Miller M., Supranowicz P., Gębska-Kuczerowska A., Car J., Ocena poziomu satysfakcji pacjentów jako element jakości pracy podstawowej opieki zdrowotnej, \"Polski Merkuriusz Lekarski\" 2007, t. 23.
 • Moszoro M., Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • Nikolic I.A., Maikisch H., Public-private partnerships and collaboration in the health sector, The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, Washington, October 2006.
 • Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski w latach 2000-2010, Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl.pdf, 29.12.2011.
 • Robinson H., Carrillo P., Anumba C.J., Patel M., Governance and knowledge management for public- private partnerships, Wiley-Blackwell, Oxford 2010.
 • Suchecka J., Skrzypczak Z., Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zdrowia, [w:] Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, red. J. Suchecka, ABC Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Świderek M., Ochrona zdrowia, [w:] Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce i jego funkcjonowanie na przykładzie wybranych projektów, red. J. Rutkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Węgrzyn M., Partnerstwo publiczno-prywatne w polityce zdrowotnej samorządu, [w:] Sektor publiczny a rynek w ochronie zdrowia, red. M. Węgrzyn, D. Wasilewski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=b3&ms=0&ml=pl&mi=0&mx=0&ma=3917, 17.02.2012.
 • Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, DzU 1997, nr 28, poz. 153.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, DzU 2004, nr 210, poz. 2135, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2005, nr 169, poz. 1420.
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2008, nr 19, poz. 100.
 • Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, DzU 2009, nr 19, poz. 101.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.