PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. nr 30 | 210--219
Tytuł artykułu

Nierówności dochodowe w koncepcji Johna K. Galbraitha - wskazanie źródeł i sformułowanie hipotez badawczych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Income Inequality in the Concept of John K. Galbraith - an Indication of the Sources and Research Hypothesis Formulation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia źródła nierówności dochodowych w bimodalnej gospodarce kapitalistycznej Johna K. Galbraitha. Punktem wyjścia niniejszego artykułu jest koncepcja przedsiębiorstwa i determinantów jego wzrostu, jaką zaproponował J.K. Galbraith. Już w samej istocie przedsiębiorstwa wskazywać można cechy przyczyniające się do powstawania nierówności dochodowych. Dalej opisany został podział podażowej strony rozwiniętej gospodarki kapitalistycznej na sektor rynkowy i sektor planujący. Sektor rynkowy jest domeną stosunkowo niewielkich przedsiębiorstw, a na sektor planujący składają się korporacje o znaczącej sile rynkowej, kontrolujące podstawowe zmienne rynkowe. Podział ten ma kluczowe znaczenie dla nierówności dochodowych. Zgodnie z podziałem podażowej strony gospodarki biegnie linia podziału rynku pracy na dwa typy pracodawców. Są to przedsiębiorstwa o niewielkiej sile rynkowej i wynikających z tego niewielkich możliwości płacowych oraz ogromne korporacje utrzymujące wyższe pensje dla swoich pracowników niż w sektorze rynkowym. Prezentacja powyższych rozważań pozwala na przedstawienie źródeł nierówności dochodowych w koncepcji Galbraitha. Artykuł kończy sformułowanie hipotez badawczych, będących punktem wyjścia empirycznej weryfikacji opisanej wcześniej koncepcji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the sources of income inequality in a bimodal capitalist economy of John K. Galbraith. The starting point of this article is the concept of the company and its growth determinants enunciated by J.K. Galbraith. Already in the essence of the company, can be identified features that contribute to the formation of income inequality. Further, there is described the division of the supply side of the developed capitalist economy on the market sector and planning sector. Market sector is the domain of a relatively small enterprises, and the planning sector consists of corporations with significant market power which control the fundamental market variables. This distinction is crucial for income inequality. According to the division of the supply side of the economy runs line of division of the labor market on two types of employers. These are small companies without market power, and consequently low wage opportunities, and huge corporations that can sustain higher wages for their workers than in the market sector. Presentation of the foregoing issues, allows to present sources of income inequality in the concept of Galbraith. The article concludes with the research hypotheses, which are the starting point for empirical verification concepts described earlier. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
210--219
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Davidson P., 2005, Galbraith and the Post Keynesians, "Journal of Post Keynesian Economics", t. 28, nr 1.
 • Dunn S.P., Pressman S., 2005, The Economic Contributions of John Kenneth Galbraith, "Review of Political Economy", t. 17, nr 2 (kwiecień).
 • Galbraith J.K., 1984, Galbraith and the theory of the corporation, "Journal of Post Keynesian Economics", t. 7, nr 1.
 • Galbraith J.K., 1952, American Capitalism - The Concept of Countervailing Power, Houghton Mifflin, Boston.
 • Galbraith J.K., 1954, Countervailing Power, "The American Economic Review", t. 44, nr 2, Prace i materiały z sześciesiątego szóstego dorocznego spotkania American Economic Association, maj.
 • Galbraith J.K., 1973, Społeczeństwo dobrobytu - państwo przemysłowe, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Galbraith J.K., 1977, The Bimodal Image of the Modern Economy: Remarks upon Receipt of the Veblen-Commons Award, "Journal of Economic Issues", t. 11, nr 2, czerwiec.
 • Galbraith J.K., 1979, Ekonomia a cele społeczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • North D., 1991, Institutions, The Journal of Economic Perspectives, t. 5, nr 1.
 • Nowak T., 2002, Zasobowa teoria firmy [w:] Rynek pracy, red. M. Kowalski, PWE, Warszawa.
 • Wilkin J., 1997, Efektywność a sprawiedliwość jako problem ekonomiczny [w:] Efektyw-ność a sprawiedliwość, red. J. Wilkin, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Wilkinson R., Pickett K., 2011, Duch równości. Tam gdzie panuje równość, wszystkim żyje się lepiej, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249657

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.