PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 4 | nr 3 | 1--18
Tytuł artykułu

Kryteria oceny efektywności polskich służb celnych w odprawie celnej w obrotach handlu zagranicznego

Autorzy
Warianty tytułu
Assessment Criteria of Polish Customs Services Effectiveness in Customs Clearance of Foreign Trade Goods
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska administracja celna w ostatnich latach przeszła ogromne zmiany nie tylko w strukturze, ale również w zakresie wykonywanych zadań. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zachodnia granica przekształciła się w granicę wewnętrzną, natomiast granica wschodnia w granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, co wywołało szereg zmian w Służbie Celnej. Przekształcenia te spowodowały konieczność zniesienia kontroli celnej na przejściach granicznych od strony zachodniej. Polska, stając się granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, została zobowiązana do dostosowania procedur celnych do procedur unijnych. Powyższe zmiany spowodowały konieczność przekształcenia organizacyjno-strukturalnego w Służbie Celnej. Służba Celna, wykonując ustawowe zadania, zapewnia bezpieczeństwo obywatelom, ułatwia prowadzenie działalności rzetelnym przedsiębiorcom i dba o finanse państwa. Efektywność Służby Celnej w dużej mierze zależy od funkcjonalnej infrastruktury, nowoczesnych urządzeń kontrolnych, niezawodnego systemu łączności oraz innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Powinna ona poprawić jakość świadczonych usług, które ułatwiłyby obrót towarowy i umożliwiłyby dostarczenie towaru bezpośrednio do przedsiębiorcy, który sam dokonuje formalności celnych. Wprowadzenie nowych rozwiązań - ułatwień przez Służbę Celną zapewni większą akceptację jej działań przez obywateli oraz przedsiębiorców poprzez świadczenie usług bardziej wartościowych dla społeczności, stwarzających nowe możliwości w zakresie obsługi biznesu, przy wykorzystaniu już istniejących zasobów (efektywność - lepsze ukierunkowanie zasobów, oszczędność - lepsze wykorzystanie zasobów). (abstrakt oryginalny)
EN
In recent years Polish customs administration has undergone substantial changes not only in its structure but also in terms of tasks execution. Upon Poland's accession to the European Union the western border was transformed into the internal border whereas the eastern border into the external border of the European Union, which led to a range of changes in the Customs Service. Those transformations made it necessary to lift customs control at border crossings from the western side. While becoming external border of the European Union Poland was obliged to adjust customs procedures to the Union standards. The abovementioned changes necessitated the need for organizational and structural transformation within the Customs Service. While performing statutory tasks the Customs Service provides safety and security for its citizens, makes it easier for reliable entrepreneurs to run their business activity as well as cares for the country's finances. The effectiveness of the Customs Services depends to a large extent on functional infrastructure, state-of-the-art control devices, reliable communication system and innovative information solutions. It should improve the quality of the services provided, which would facilitate commodity circulation and make it possible to provide the merchandise straight to the entrepreneur, who deals with customs formalities on his or her own. Implementing new solutions - improvements by the Customs Service will provide substantial acceptance of its activities by citizens as well as entrepreneurs through providing more valuable services for the community, creating new possibilities in terms of business servicing by tapping into the already existing resources (effectiveness - better resource orientation, economy - better resource employment). (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
1--18
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Biuletyn Statystyczny Służby Celnej I - III kwartał 2012, Ministerstwo Finansów, Nr 3 2012, Warszawa styczeń 2013, http://www.mf.gov.pl/documents/764034 /1394761/Biuletyn+za+IIII+kwarta%C5%82+2012r., (10.02.2013).
 • 2. Budzowski K., Ekonomika handlu zagranicznego, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o. o., Kraków 2003.
 • 3. Czarny E., Śledziewska K., Polska w handlu światowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 • 4. Euratom Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2007 r., 2007/436/WE, w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 163 z 23.06.2007). http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:163:0017:0017:PL:PDF (10.02.2013).
 • 5. Handel Zagraniczny Poradnik dla praktyków, Pod red. B. Stępień, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • 6. Hermanowski J., Incoterms 2000 Komentarze, Przedsiębiorstwo - Gospodarcze UNIVERS - D. K. M, Warszawa - Zielona Góra 2000.
 • 7. Kawecka-Wyrzykowska E., Dostosowanie Polski do swobodnego przepływu towarów w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
 • 8. Kugman P.R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • 9. Laszuk M., Administracja Celna w strukturze administracji publicznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.
 • 10. Międzynarodowy handel towarami, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics explained/ index.php/International_trade_in_goods/pl (13.02.2013).
 • 11. Miklaszewski S., Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów 2005.
 • 12. Oczkowska R., Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, Uwarunkowania strategii internacjonalizacji i globalizacji, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. z o. o., Kraków 2007.
 • 13. Polska 2012, Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8436/PL_MG_DSA_MWP_Polska _2012_Raport_o_stanie_gospodarki_w_ost.pdf, (09.02.2013).
 • 14. Polska w Europie, zarys geograficzno-ekonomiczny, Pod red. I. Fierla, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • 15. Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym, dynamika i struktur obrotów, konkurencyjność, główni partnerzy. Pod red. B. Mucha-Leszko. Wydawnictwo Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2009.
 • 16. Raczkowski K.,Zarządzanie wiedzą w administracji celnej, Difin, Warszawa 2010.
 • 17. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE. L 302 z dnia 19.10.1992 r. z późn. zm.).
 • 18. Strategii działania Służby Celnej 2010-2015, Ministerstwo Finansów, Warszawa 21 maj 2010, http://www.bialystok.uc.gov.pl/ic/files/strategia2010-2015.pdf (14.02.2013).
 • 19. Sztucki T., Zarządzanie handlem i sprzedażą na rynku krajowym i międzynarodowym, Wyższa Szkoła Biznesu - National - Louis University, Nowy Sącz 1999.
 • 20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr. 168, poz. 1323 z późn. zm.).
 • 21. Walczak M., Administracja celna krajów Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawie, Warszawa 2009.
 • 22. Zadania i funkcje dzisiejszej służby celnej, http://www.ickielce.pl/index.php? option=com_content&task=view&id=132&Itemid=70 (12.02.2013).
 • 23. Zakres działania Służby Celnej, http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/dzialalnosc/ zadaniai- unkcje;jsessionid=DAF437604B9EEC00133347FFAFD4B2E0 (13.02.2013)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249717

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.