PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 7 | 107--121
Tytuł artykułu

Wpływ połączenia spółek na prognozowany wynik finansowy spółki przejmującej w świetle rozwiązań ustawy o rachunkowości i MSSF3. Wybrane aspekty

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rachunkowość połączeń spółek w Polsce reguluje ustawa o rachunkowości, która w rozdziale 4a określa dwie metody rozliczania i ujmowania połączeń, w zależności od możliwości wskazania spółki przejmującej. MSSF 3 "Połączenie jednostek gospodarczych" stanowi, iż wszystkie połączenia jednostek objętych jego zakresem będą rozliczane wyłącznie metodą nabycia, która wymaga wskazania podmiotu przejmującego. Podmiot przejmujący jest zobowiązany wycenić koszt połączenia jednostek gospodarczych jako sumę wartości godziwej na moment wymiany danych aktywów, zobowiązań oraz instrumentów kapitałowych emitowanych przez podmiot przejmujący w zamian za kontrolę nad podmiotem przejmowanym oraz innych kosztów bezpośrednio związanych z połączeniem. Podmiot przejmujący ma obowiązek oddzielnego ujęcia na moment przejęcia, możliwych do zidentyfikowania aktywów, pasywów i zobowiązań warunkowych. Pozycje te powinny być ujęte - bez względu na to czy były wcześniej ujęte w sprawozdaniach finansowych podmiotu przejmowanego, gdy spełniają kryteria ujęcia na ten moment. MSSF3 wprowadza rozwierania, które stałe i przewidywalne obciążenie wyniku wynikające z amortyzacji wartości firmy zastępują amortyzacją poszczególnych aktywów niematerialnych i ryzykiem odpisów z tytułu utraty wartości, które wystąpią w najgorszym okresie dla jednostki przejmującej - gdy wyniki i przewidywania na przyszłość nie będą dobre. Celem opracowania jest wskazanie wpływu odmiennych rozwiązań ustawy o rachunkowości i MSSF3 w zakresie wartości firmy i innych wartości niematerialnych i prawnych na wyniki finansowe spółki przejmującej lub też wyniki powstałej grupy kapitałowej.(abstrakt oryginalny)
EN
Depending on the possibility to dęfine the taking-over partnership, The Accounting Act regulates in Poland accounting methods of the partnerships' mergers which in its chąpter 4a defines the methods of their settlement and presentation. IFRS-3 "Business Combination" declares that all the companies' mergers coyered by the above-mentioned regulation, shall be settled exclusively by the purchasing method, which calls for the definition of the taking-over-entity. The taking over entity shall be obliged to evaluate the merger costs of specific business units as the fixed sum of their fair yalue to be fixed at the moment of the given exchange of assets, liabilities and capital investments to be issued by the taking-over entity as well as other costs directly pertaining to the merger. The taking-over entity is obliged to separately define at the taking-over moment all the possible assets, liabilities and other conditional payables All these items shall be disclosed taking into consideration their prior presentation in firumcial reports of the taking-over entity if they meet the presentation criteria at such moment. IFRS 3 introduces specific methods which shall replace permanent and foreseeable charge on financial results being based on the amortization of company's value by the amortization of specific nonmaterial assets and the risks of deduction pertaining to the loss of value taking place in the worst periods for the taking-over entity where the results and fiiture forecasts will not be satisfactory. The immediate aim of his paper is to show how the different solutions contained in the Accounting Act and IFRS 3 as far as the companies' value and other nonmaterial and legał yalues are concemed, will influence the conpanies firumcial results or the results pertaining to the just established capital groups. (original abstract)
Twórcy
  • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
  • Cebrowska T., Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN, 2006
  • Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komenlaiz, tom I i II, Wolters Kluwer Polska-OFICYNA, Kraków 2006
  • Kodeks spółek handlowych, Dz, U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037; Dz. U. Z 2001 r. Nr 102, poz. 2274, Dz. U. Z 2003 r. Nr 49, poz. 408; Nr 229, poz. 2276
  • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, tom I i U, tłumaczenie SKwP, Warszawa 2004,
  • Tuiyna J., Standardy Sprawozdawczości Finansowej, DIFIN, 2006
  • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.02.76.694) z uwzględnieniem późniejszych zmian
  • Winiarska K. (red.), Sawicki K., Czubakowska K., Gos W., Rachunkowość zaawansowana, Wolters Kluwer Polska- OFICYNA, Kraków 2005
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249741

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.