PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 61, T. 2 | 375--385
Tytuł artykułu

Benchmarking producentów samochodów osobowych na polskim rynku motoryzacyjnym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Benchmarking Car Manufacturers in the Polish Automotive Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zastosowania benchmarkingu w procesie wyłaniania lidera wśród producentów samochodów osobowych działających na polskim rynku motoryzacyjnym. Metodologia badania - metody badawcze wykorzystane przy pisaniu artykułu są następujące: studia literaturowe, analiza i wnioskowanie, posiłkując się literaturą przedmiotu, rocznymi raportami instytucji badających rynek motoryzacyjny, rankingami marek samochodów, a także danymi i informacjami opublikowanymi na oficjalnych stronach internetowych. Wynik - w wyniku przeprowadzonej analizy wyłoniono liderów polskiego rynku motoryzacyjnego w latach 2007-2011. W efekcie analizy benchmarkowej stwierdzono, że w 2007 roku oraz w latach 2010-2011 pozycję lidera zajmowała Skoda, zaś w latach 2008-2009 - Toyota. Oryginalność/Wartość - innowacyjną i oryginalną częścią artykułu, będącą wkładem autorki do nauki, jest adaptacja benchmarkingu do pozycjonowania producentów samochodów osobowych występujących na polskim rynku motoryzacyjnym. Wyłonienie lidera polskiego rynku motoryzacyjnego zgodnie z przedstawioną metodologią stanowi wartość dla konsumentów oraz producentów samochodów osobowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - the purpose of this article is to present the concept of the use of benchmarking in the process of selecting a leader among manufacturers of passenger cars operating on the Polish automotive market. Design/Methodology/Approach - research methods used in writing the article are as follows: literature studies, analysis and inference, guided literature on the subject, annual reports automotive market research institutions, rankings car brands, as well as data and information published on the official website. Findings - the analysis was selected leaders of the Polish automotive market in the years 2007-2011. As a result, benchmark analysis found that in 2007 and in 2010-2011 Skoda occupied the leading position, and in the years 2008-2009 - Toyota. Originality/Value - innovative and original part of the article, which is the author's contribution to science, is an adaptation of the positioning benchmarking car manufacturers present on the Polish automotive market. The emergence of the Polish automotive market leader in accordance with that methodology is the value for consumers and car manufacturers. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Andrzejczak K. (2012), Zmiany wzrostu wskaźnika nasycenia samochodami osobowymi, w: Wiadomości statystyczne, red. T. Walczak, Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Bąk Ł. (2012), Rzeczpospolita Polska, czyli cztery miliony papierowych aut, "Dziennik Gazeta Prawna", dostępny w Internecie: ‹http://serwisy.gazetaprawna.pl/transport/artykuly/611558,rzechpospolita_polska_czyli_czt ery_ miliony_papierowych_aut.html› (5.02.2013)
 • Bogan Ch.E., English M.J. (2006), Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 • DEKRA (2012), DEKRA Used Car Report 2012, dostępny w Internecie: ‹http://www.used-car- report.com/ index.php?id=11› (1.05.2012).
 • Dębecki R. (2012), Wielki test salonów 2012: sprawdzamy 357 salonów 17 firm cz.1, "Auto Świat", dostępny w Internecie: ‹http://www.auto-swiat.pl/1-wielki-test-salonow-2012- sprawdzamy-357-salonow-17-firm-cz1› (7.02.2013).
 • European Automobile Manufacturers Association ACEA (2003), Year 2003 by country and by vehicle category, dostępny w Internecie: ‹http://www.acea.be/news/news_detail/new_vehicle_registra tions_by_country/› (4.02.2013).
 • European Automobile Manufacturers Association ACEA (2004), Year 2004 by country and by vehicle category, dostępny w Internecie: ‹http://www.acea.be/news/news_detail/new_vehicle_registra tions_by_country/› (4.02.2013).
 • European Automobile Manufacturers Association ACEA (2005), Year 2005 by country and by vehicle category, dostępny w Internecie: ‹http://www.acea.be/news/news_detail/new_vehicle_registra tions_by_country/› (4.02.2013).
 • European Automobile Manufacturers Association ACEA (2006), Year 2006 by country and by vehicle category, dostępny w Internecie: ‹http://www.acea.be/news/news_detail/new_vehicle_registra tions_by_country/› (4.02.2013).
 • European Automobile Manufacturers Association ACEA (2007), Year 2007 by country and by vehicle category, dostępny w Internecie: ‹http://www.acea.be/news/news_detail/new_vehicle_registra tions_by_country/› (4.02.2013).
 • European Automobile Manufacturers Association ACEA (2008), Year 2008 by country and by vehicle category, dostępny w Internecie: ‹http://www.acea.be/news/news_detail/new_vehicle_registra tions_by_country/› (4.02.2013).
 • European Automobile Manufacturers Association ACEA (2009), Year 2009 by country and by vehicle category, dostępny w Internecie: ‹http://www.acea.be/news/news_detail/new_vehicle_registra tions_by_country/› (4.02.2013).
 • European Automobile Manufacturers Association ACEA (2010), Year 2010 by country and by vehicle category, dostępny w Internecie: ‹http://www.acea.be/news/news_detail/new_vehicle_registra tions_by_country/› (4.02.2013).
 • European Automobile Manufacturers Association ACEA (2011), Year 2011 by country and by vehicle category, dostępny w Internecie: ‹http://www.acea.be/news/news_detail/new_vehicle_registra tions_by_country/› (04.02.2013).
 • European Automobile Manufacturers Association ACEA (2012b), The Automobile Industry Pocket Guide 2012, dostępny w Internecie: ‹http://www.acea.be/images/uploads/files/ACEA_POCKET_GUIDE_2012_UPDA TED.pdf› (4.02.2013).
 • Franke A. (2013), Przymus nowego, Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, dostępny w Internecie: ‹http://www.sdcm.pl/index.php/artykuly/133- przymus-nowego› (6.02.2013).
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu 2011 (2011), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Dostępny w Internecie: ‹http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rs_rocznik_przemyslu_2011.pdf› (25.01.2013).
 • Hadyś M. (2013), Import aut używanych, czyli młoda Dacia kontra stary Mercedes, SAMAR Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego, dostępny w Internecie: ‹http://www.samar.pl/__/3/3.a/70889/ Import-aut-u%C5%BCywanych--czyli-m%C5%82oda-Dacia- kontra-stary-Mercedes.html?locale=pl_PL› (5.02.2013).
 • Polish Automotive Sector Report (2012), IntelliNews, EMERGING MARKETS DIRECT MEDIA HOLDINGS.
 • Kowalak R. (2009), Benchmarking jako metoda zarządzania wspomagająca controlling przedsiębiorstwa, Wy-dawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego PZPM (2008), Raport 2008, Warszawa, dostępny w Internecie: ‹http://www.pzpm.org.pl/Rynek-motoryzacyjny/Raporty› (23.11.2012).
 • Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego PZPM (2009), Raport branży motoryzacyjnej 2009, Warszawa, dostępny w Internecie: ‹http://www.pzpm.org.pl/Rynek-motoryzacyjny/Raporty› (24.11.2012).
 • Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego PZPM (2010), Raport branży motoryzacyjnej 2010, Warszawa, dostępny w Internecie: ‹http://www.pzpm.org.pl/Rynek-motoryzacyjny/Raporty› (1.12.2012).
 • Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego PZPM (2011), Raport branży motoryzacyjnej 2011, Warszawa, dostępny w Internecie: ‹http://www.pzpm.org.pl/Rynek-motoryzacyjny/Raporty› (5.12.2012).
 • Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego PZPM (2012), Branża motoryzacyjna - Raport 2012, Warszawa, dostępny w Internecie: ‹http://www.pzpm.org.pl/Rynek-motoryzacyjny/Raporty› (10.07.2012).
 • Rigby D.R. (1998), What's Today's Special at the Consultant's Cafe?, "Fortune" No 17, September, dostępny w Internecie: ‹http://www.bain.com/publications/articles/whats- todays-special-at-the-consultants-cafe.aspx› (10.03.2012).
 • Rigby D.R. (2003), Management Tools 2003, Bain & Company, dostępny w Internecie: ‹http://www.bain.com/management_tools/strategy_brief.pdf› (10.03.2012).
 • Rigby D.R., Bilodeau B. (2005), Management Tools and Trends 2005, Bain & Company, dostępny w Internecie: ‹http://www.bain.com/management_tools/Management_Tools_and_Trends_2005. pdf› (10.03.2012).
 • Rigby D.R., Bilodeau B. (2011a), Management Tools & Trends 2011, Bain & Company, dostępny w Internecie: ‹http://www.bain.com/Images/BAIN_BRIEF_Management_Tools.pdf› (10.03.2012).
 • Rigby D.R., Bilodeau B. (2011b), Management Tools and Trends 2011, Bain & Company, dostępny w Internecie: ‹http://www.bain.es/management_tools/Management_Tools_and_Trends_2011_Final_Results.pdf› (10.03.2012).
 • Sińczuk B. (2011), Ranking zadowolenia z marek | ADAC, dostępny w Internecie: ‹http://moto.pl/MotoPL/1,90109,10594827,Ranking_zadowolenia _z_marek___ADAC.html› (10.02.2013).
 • Sowłowiec P. (2012), Motoryzacja, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, dostępny w Internecie: ‹http://www.paiz.gov.pl/sektory/motoryzacja› (25.01.2013).
 • Ziębicki B. (2007), Benchmarking w doskonaleniu organizacji usług użyteczności publicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Dostępny w Internecie: ‹http://carmarket.com.pl/ranking.php? rodzaj_pojazdu=0&rodzaj_wlasciciela=0& okres_analizy=2012&wojewodztwo=0&powiat=0&analiza=0&send=Poka%C5%BC› (4.02.2013).
 • Dostępny w Internecie: ‹http://carmarket.com.pl/ranking.php? rodzaj_pojazdu=0&rodzaj_wlasciciela=1& okres_analizy=2007&wojewodztwo=0&powiat=0&analiza=0&send=Poka%C5%BC› (4.02.2013).
 • Dostępny w Internecie: ‹http://carmarket.com.pl/ranking.php? rodzaj_pojazdu=0&rodzaj_wlasciciela=1& okres_analizy=2008&wojewodztwo=0&powiat=0&analiza=0&send=Poka%C5%BC› (4.02.2013).
 • Dostępny w Internecie: ‹http://carmarket.com.pl/ranking.php? rodzaj_pojazdu=0&rodzaj_wlasciciela=1& okres_analizy=2009&wojewodztwo=0&powiat=0&analiza=0&send=Poka%C5%BC› (4.02.2013).
 • Dostępny w Internecie: ‹http://carmarket.com.pl/ranking.php? rodzaj_pojazdu=0&rodzaj_wlasciciela=1& okres_analizy=2010&wojewodztwo=0&powiat=0&analiza=0&send=Poka%C5%BC› (4.02.2013).
 • Dostępny w Internecie: ‹http://carmarket.com.pl/ranking.php? rodzaj_pojazdu=0&rodzaj_wlasciciela=1& okres_analizy=2011&wojewodztwo=0&powiat=0&analiza=0&send=Poka%C5%BC› (4.02.2013).
 • Dostępny w Internecie: ‹http://carmarket.com.pl/ranking.php? rodzaj_pojazdu=0&rodzaj_wlasciciela=1& okres_analizy=2012&wojewodztwo=0&powiat=0&analiza=0&send=Poka%C5%BC› (4.02.2013).
 • Dostępny w Internecie: ‹http://carmarket.com.pl/ranking.php? rodzaj_pojazdu=1&rodzaj_wlasciciela=0& okres_analizy=2012&wojewodztwo=0&powiat=0&analiza=0&send=Poka%C5%BC› (4.02.2013).
 • Dostępny w Internecie: ‹http://oica.net/category/production-statistics/› (25.01.2013).
 • Dostępny w Internecie: ‹http://www.adac.de/infotestrat/adac-im-einsatz/motorwelt/auto marxx.aspx› (11.02.2013).
 • Dostępny w Internecie: ‹http://www.ate.ch/fr/nos-themes.html› (14.02.2013).
 • Dostępny w Internecie: ‹http://www.ate.ch/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file =/uploads/tx_frpredak data/49_51_frz.pdf&t=1361837467&hash=20e2a98a1d0163cd0fdcaad0665b570df597ea4b› (14.02.2013).
 • Dostępny w Internecie: ‹http://www.dekra.com/en/dekra› (1.05.2012).
 • Dostępny w Internecie: ‹http://www.euroncap.com/results.aspx› (25.01.2013).
 • Dostępny w Internecie: ‹http://www.pzpm.org.pl/pl/Rynek-motoryzacyjny/Rejestracje- samochody-osobowe-i-dostawcze/Rok-2011/Info.-nt.-zmiany-podawania-informacji-o- wielkosci-rynku-pojazdow› (22.01.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249753

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.