PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 61, T. 2 | 387--401
Tytuł artykułu

Rola cash poolingu w efektywnym zarządzaniu płynnością finansową grupy kapitałowej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of the Cash Pooling in the Effective Management of Capital Group
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - ukazanie korzyści wynikających z zastosowania jednej z zaawansowanych strategii zarządzania płynnością, jaką jest cash pooling w ramach grupy kapitałowej. Metodologia badania - w ramach artykułu dokonano krytycznego stanu literatury, aspektów podatkowo-prawnych wynikających z ogólnie obowiązujących aktów prawnych oraz dokonano analizy rozwiązań praktycznych stosowanych w wybranych grupach kapitałowych w Polsce. Wynik - w części empirycznej zaprezentowano wyniki analiz rozwiązań struktur cash-poolowych jednej z największych (pod względem przychodów) grup kapitałowych w Polsce, która realizuje tą usługę w wiodącym banku na polskim rynku. Oryginalność/Wartość - struktury cash pool są innowacyjnym instrumentem zarządzania płynnością i rozwijają się dynamicznie wraz z rozwojem samych grup kapitałowych w gospodarce. Oferta banków w tym zakresie jest ciągle poszerzana o np. usługi cash pool walutowego, co wskazuje na zasadność podejmowania tej tematyki zarówno na gruncie teoretycznym jak i praktycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - show the advantages of using one of the advanced liquidity management strategy, which is the cash pooling within the group. Design/Methodology/Approach - the article was critical of the literature, tax and legal aspects arising from generally applicable laws and an analysis of the practical use in selected groups of companies. Findings - in the empirical part presents the results of analyzes of solutions cash-pool structures of one of the largest groups of companies in Poland that performs this service for a leading bank in the Polish market. Originality/Value - cash pool structures are an innovative instrument for liquidity management and develop rapidly with the development of the same groups of companies in the economy. Banks offer in this area is still growing for services such as foreign currency cash pool, which indicates the validity of making this subject both theoretically and practically. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • Brycki G. (2004), Lepiej nie igrać z fiskusem, "Rzeczpospolita" nr 27 (6710).
 • Burżacka M. (2010), Cash pooling jako instrument optymalizujący przepływy finansowe przedsiębiorstw, w: Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach. Teoria i praktyka, red. M. Godlewska i P. Szczepankowski, VIZJA PRESS&IT, Warszawa.
 • Dąbrowska M. (2010), Cash pool- efektywne zarządzanie wspólną płynnością finansową w grupie kapitałowej, w: Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. K. Kreczmańska-Gogol, Difin, Warszawa.
 • Dłubak M. (2006), Cash pooling - zaawansowany instrument optymalizujący przepływy finansowe grupy kapitałowej, "Prawo Przedsiębiorcy" nr 32.
 • Grzywacz J. (2006), Cash pooling w efektywnym zarządzaniu gotówką przez przedsiębiorstwo, w: Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie - wybrane problemy, red. J. Grzywacz, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa.
 • Kreczmańska-Gogol K. (2010), Faktoring w Polsce 2010. Analiza Rynek Perspektywy, Difin, Warszawa.
 • Kujawsko-Pomorski US w postanowieniu z 17.9.2004 r., ZD/436-3/04; I Wielkopolski US w Poznaniu w postanowieniu z 22.3.2004 r., ZP/443-34/04.
 • Lewicka-Potocka S. (2006), Cash pooling - przydatny instrument w realizacji celów zarządzania płynnością finansową w grupie kapitałowej, w: Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwa, red. P. Szczepankowski, VIZJA PRESS&IT, Warszawa.
 • Mucha E. (2004), Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na ponową interpelację nr 6005 posła Ryszarda Nowaka udzielona dnia 2 lipca 2004 r.
 • Spirzewski K. (2006), Uregulowanie instytucji cash poolingu jako instrumentu konsolidacji odsetek na rachunkach bankowych, Materiały konferencyjne, Warszawa.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2000, nr 54, poz. 654, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, DzU 2005, nr 41, poz. 399.
 • Zawal-Kubiak H. (2004), Cash pooling - skutki w podatku dochodowym, "Przegląd Podatkowy" nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249767

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.