PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. nr 30 | 245--260
Tytuł artykułu

Budżet państwa w obliczu wahań koniunktury gospodarczej na przykładzie gospodarki polskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The State Budget in the Face of Economic Fluctuations on the Example of the Polish Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka budżetowa oddziałuje na koniunkturę gospodarczą, co w sposób syntetyczny może być ocenione na podstawie wartości mnożnika budżetowego. Szacunki dotyczące jego wysokości są zróżnicowane ze względu na kraj i czas badań, ale przede wszystkim ze względu na przyjęty w analizie model i odniesienie teoretyczne - analizy keynesowskie wskazują z reguły wyższe wartości mnożnika, w porównaniu do ocen neoklasycznych. Wstępna ocena oddziaływania polityki budżetowej na gospodarkę Polski została przeprowadzona na podstawie struktury i wielkości wpływów i wydatków budżetowych, w ujęciu kwartalnym, w okresie od 2000 do 2011 roku. Badane wielkości wskazują występowanie ścisłej zależności między wahaniami koniunktury a wysokością dochodów budżetowych, przy czym zależność ta jest znacznie mniejsza w przypadku podatków bezpośrednich. Może to wskazywać na skuteczność polskiej polityki fiskalnej w ograniczaniu negatywnych skutków wahań koniunktury. W przypadku wydatków z budżetu wykazano, że w ujęciu łącznym istotnie oddziałują one na wielkość produkcji. Przy przyjętym poziomie agregacji wydatków nie udało się jednak wyodrębnić szczegółowych istotnych zależności, oprócz nieoczekiwanej dodatniej relacji między wydatkami na obsługę długu a wahaniami w szeregu PKB. W świetle uzyskanych wyników poszukiwanie zależności mnożnikowej wymaga użycia bardziej rozbudowanego zestawu zmiennych. (abstrakt oryginalny)
EN
Fiscal policy affects the economic situation. It can be synthetically evaluated on the basis of the budget multiplier. Value of this multiplier varies according to country and time but mainly due to the model adopted in the analysis and reference theory - Keynesian analysis shows generally higher values of the multiplier, compared to neoclassical ratings. A preliminary assessment of the impact of fiscal policy on the Polish economy was based on the structure and size of budget revenue and expenditure on a quarterly basis, in the period from 2000 to 2011. The close relation between the fluctuations and the amount of revenue was found out. This relation is relatively small in the case of direct taxes. This may indicate the effectiveness of fiscal policy in reducing the negative effects of economic fluctuations. In case of budget's expenditures the analysis showed that they significantly affect the volume of production. However, it failed to extract specific significant relationships, except an unexpected positive relationship between spending on debt service and fluctuations in the GDP series. In the light of the search results assessment of budget multiplier requires the use of a more comprehensive set of variables. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
245--260
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Baxter M., King R.G., 1993, Fiscal Policy in General Eąuilibrium, "The American Economic Review" Vol. 83, No. 3, Pittsburgh.
 • Christiano L., Eichenbaum M., Rebelo S., 2009, New Keynesian versus Old Keynesian Government SpendingMultipliers, "NBER Working Paper" No. 15394, Cambridge.
 • Cogan J.F., Cwik T., Taylor J.B., Wieland V., 2009, New Keynesian versus Old Keynesian Government Spending Multipliers, "NBER Working Papef' No. 14782, Cambridge.
 • Corsetti, Meier A., Muller G.J., 2012, What Determines Government Spending Multipliers?, IMF Working Paper, Waszyngton.
 • Cwik T., Wieland V., 2010, Keynesian government spending multipliers and spillovers in the euro area, "Working Paper Series" No. 1267, European Central Bank, Frankfurt.
 • Devereux M.P., Griffith R., Klemm A., 2002, Corporate income tax reforms and international tax competition, "Economic Policy" Vol. 17(35), Waszyngton.
 • Felis P., Dochody podatkowe w Polsce, "Infos", nr 4 (74), http://orka.sejm.gov.pl/ WydBAS.nsf/0/F9425E4FF5B677A6C12578DC002F9E88/$file/Strony%20odInfos_86.pdf (dostęp 22.08.2012).
 • Gradzewicz M., Growiec J., Hagemejer J., Popowski P., 2010, Cykl koniunkturalny w Polsce - wnioski z analizy spektralnej, Bank i Kredyt, 41 (5), Warszawa.
 • GUS, Kwartalne wskaźniki makroekonomiczne, www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ kwartalne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_II.xls (dostęp 2.09.2012).
 • Hall R.B., 2009, By How Much Does GDP Rise If the Government Buys More Output?, " Brookings Papers on Economic Activity", Waszyngton.
 • Łaski K., Osiatyński J., Zięba J., 2010, Mnożnik wydatków państwowych i szacunki jego wielkości dla Polski, "Materiały i Studia", z. 246, NBP, Warszawa.
 • MF, Departament Budżetu Państwa, Sprawozdania z wykonania budżetu państwa, www.mf.gov.pl (dostęp 3.09.2012).
 • Owsiak S., 2009, Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej Unii Europejskiej [w:] Polityka gospodarcza a rozwój kraju, red. U. Płowiec, PTE, Warszawa.
 • Romer C., Bernstein J., The job impact of the American Recovery and Reinvestment Plan, http://www.illinoisworknet.com/NR/rdonlyres/6A8FF039-BEA1-47DC-A509-A781D1215B65/0/2BidenReportARRAJobImpact.pdf (dostęp 30.08.2012).
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., 2007, Ekonomia, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249769

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.