PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 61, T. 2 | 451--460
Tytuł artykułu

Jakość informacji na potrzeby analizy decyzyjnej z wykorzystaniem kosztów relewantnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Quality of Information for Decision Analysis Using Relevant Costs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Informacja na potrzeby decyzji powinna charakteryzować się określonymi cechami jakościowymi, aby być użyteczną w procesie podejmowania decyzji. Szczególną rolę w procesie tym odgrywają koszty, a w szczególności tak zwane "koszty decyzyjne", do których należą również koszty relewantne. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań i wymagań odnośnie do jakości informacji w analizie decyzyjnej z wykorzystaniem kosztów relewantnych. Metodologia badania - artykuł napisano na podstawie przeglądu literatury i zastosowano metodę analizy porównawczej. Wynik - w artykule zidentyfikowano uwarunkowania i cechy jakościowe informacji wymagane w analizie decyzyjnej z wykorzystaniem kosztów relewantnych. Oryginalność/Wartość - w literaturze polskiej brak jest publikacji w zakresie wymagań odnośnie do cech jakościowych informacji kosztowych w analizie decyzyjnej z wykorzystaniem kosztów relewantnych. W artykule również przedstawiono okoliczności, w których koszty relewantne dostarczają lepszych niż inne koszty informacji na potrzeby podejmowania decyzji. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - the information for the decision should have a certain quality characteristics to be useful in decision-making. A special role in this play costs, in particular the so-called "cost of decision-making", which also include the relevant costs. This article presents the conditions and requirements for the quality of information in the analysis of decision-making with the use of relevant costs. Design/Methodology/approach - the article was written on the basis of literature and comparative analysis method was used. Findings - the article identifies the conditions and characteristics of information required in the analysis of decision-making with the use of material costs. Originality/value - in polish literature there is no publication of the requirements for the quality characteristics of cost information in the analysis of decision-making with the use of relevant costs. The paper also presents the circumstances in which the relevant costs providing better information than other cost for decision making. (original abstract)
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Butterwortth J.E. (1972), The accounting system as an information function, "Journal of Accounting Research" Vol. 10, nr 1.
 • Czekaj J. (2000), Metody zarządzania informacją, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
 • Flakiewicz W. (1978), Systemy informowania kierownictwa. Aspekty semantyczne, Warszawa, PWN.
 • Flakiewicz W. (2002), Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, C.H. Beck, Warszawa.
 • Feltham G.A. (1968), The value of information, "The Accounting Review" Vol. 43 (40).
 • Feltham G.A. (1972), Information evaluation, Studies in Accounting Research, "American Accounting Association" (5), Sarasota.
 • Forlicz S. (2008), Informacja w biznesie, PWE, Warszawa.
 • Gackowski Z. (1974), Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania, WNT, Warszawa.
 • Gierszewska G., Romanowska M. (1997), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Greenball M.N. (1971), The Predictive-Ability Criterion: Its relevance in Evaluating Accounting Data, Abacus.
 • Grove H.G, Mock T.J. (1979), Measurement, Accounting and Organizational Information, John Wiley and Sons, Inc., March.
 • Horngren C.T., Foster G., Datar S.M. (2000), Cost accounting: A Managerial Emphasis, wyd.10, Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River.
 • Horngren C.T., Sorter G.H. (1963), Asset Recognition and Economic Attributes - the relevant costing approach, "The Accounting Reviev" Vol. 37, nr 3.
 • Horvath P. (2003), Controlling, Auflag VerlagFranz Vahlen, Munchen.
 • Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A. (2001), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 • Jiabalvo J. (2010), Managerial Accounting, John Wiley&Sons Inc.
 • Kiziukiewicz T. (1984), Problemy dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządzania, "Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej" nr 261, "Prace Katedry Rachunkowości" nr 2.
 • Kolman R. (1973), Ilościowe określenie jakości, PWE, Warszawa.
 • Kuligowski J.L. (1978), Informacja i świat w którym żyjemy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.
 • Langefors B. (1980), Infological models and information user views, "Information Systems" Vol. 5.
 • Micherda B. (1997), Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, ZN Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria Monografie.
 • Mock T.J., Estrin T.L., Vasarhely M.A. (1972), Learning patterns, Decision Approach and Value of Information, "Journal of Accounting Research" Spring.
 • Motil J. (1972), Digital Systems Fundamentals, MacGraw-Hill.
 • Nogalski B., Surawski B.M. (2003), Informacja strategiczna i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona. Wybrane problemy teorii i praktyki, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Zakamycze, Kraków.
 • Nowak W.A., Szychta A. (2001), Rachunkowość zarządcza Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 • Oleński J. (2001), Ekonomika informacji, PWE, Warszawa.
 • Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstw, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
 • Rashad Abdel-khalik A. (1974), The entropy law, accounting data and relevance to decision making, The Accounting Review, April.
 • Shannon C.E. (1948), A mathematical theory of communication, "The Bell System Technical Journal" Vol. 27.
 • Sopińska A. (1999), Podstawa informacyjna zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Wyd. SGH.
 • Sojak S. (2003), Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń.
 • Stefanowicz B. (2004), Informacja, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Sterling R.R. (1970), Theory of the Measurement of Enterprise Income, The University Press of Kansas.
 • Turyna J. (2012), Informacje dla procesów decyzyjnych, w: Decyzyjne systemy zarządzania, red. J. Kisielnicki, J. Turyna, Difin, Warszawa.
 • Woulters M.J.F. (1993), Relevant cost or full costs. Explaining why managers use capacity cost allocation for short-term decisions, Einhoven University, Einhoven.
 • Verdaasdonk P.J.A. (1998), Accounting information for operations management decisions, Eindhoven University of Technology, Eindhoven.
 • Vera-Munoz S.C. (1998), The effects of accounting knowledge and context on the omission of opportunity costs in resource allocation decisions, "The Accounting Review" 73.
 • Victorovich L.M. (2010), When do Opportunity Costs Count? Vague Opportunity Costs, Project Completion Stage and management Accounting Experience, "Behavioral Research in Accounting. American Accounting Association" Vol. 22, No. 1.
 • Zimmermann J. (2009), Accounting for decision making and control, McGraw-Hill Irwin, 6 ed.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249799

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.