PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. nr 30 | 261--269
Tytuł artykułu

Stan budżetu państwa w Polsce w obliczu światowego kryzysu gospodarczego na tle Unii Europejskiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Condition of the State Budget in Poland and Other EU Countries in the Face of the Global Economic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ostatnie lata to okres trwającego na świecie kryzysu finansowego, który przerodził się w kryzys zadłużenia sektora publicznego. Gwałtowny wzrost deficytu oraz długu publicznego odnotowano również w Polsce, w wyniku czego w lipcu 2009 r. Komisja Europejska ponownie nałożyła na Polskę procedurę nadmiernego deficytu, w ramach której wyznaczono termin dostosowania fiskalnego na 2012 r. Pogorszenie stanu finansów publicznych w Europie wynika przede wszystkim z braku dyscypliny budżetowej w okresie sprzed dekoniunktury oraz z pogłębiających się deficytów, spowodowanych w dużej mierze wsparciem koniunktury gospodarczej ze środków publicznych. Artykuł jest próbą diagnozy stanu finansów publicznych w Polsce w okresie 2007-2011. Podjęta została analiza salda budżetu państwa w poszczególnych latach. Aktualną sytuację finansów publicznych w Polsce odniesiono do pozostałych państw UE. Podjęto próbę oceny oddziaływania zjawisk kryzysowych na wysokość deficytu sektora finansów publicznych oraz zadłużenia publicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The last years have seen a continuing world financial crisis, which escalated into public debt crisis. The rapid increase in the deficit and public debt has also been observed in Poland, as a result, the European Commission re-imposed on the excessive deficit procedure for Poland in July 2009, under which the designated period of fiscal adjustment for 2012. The deterioration of public finances in Europe is mainly due to the lack of fiscal discipline in the period before the recession and deepening deficits, largely due to economic support from public funds. This article is an attempt to diagnose the state of public finances in Poland in the period 2007-2011. Undertaken an analysis of the balance of the state budget in the individual years. The current situation of public finances in Poland refers to other EU countries. Attempt to assess the impact of the crisis on the amount of government deficit and public debt. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
261--269
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Deluga W., 2011, Kryzys gospodarczy i jego następstwa [w:] Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku, red. Z. Tomczonek, J. Prystrom, Difin, Warszawa.
 • Gajewski P., Skiba L., 2010, Problemy polityki fiskalnej Polski na drodze do strefy euro w kontekście uwarunkowań i doświadczeń innych państw, NBP - Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro, Warszawa.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2010, Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010-2011 (propozycje), http://grafik.rp.pl/grafika2/437956 (dostęp 14.08.2012).
 • Krzak M., 2011, Zacieśnianie polityki fiskalnej w czasach kryzysu [w:] P. Ciżkowicz, M. Krzak, A. Rzońca, Zróżnicowanie polityki fiskalnej w trakcie kryzysu lat 2007-2009 i po kryzysie, Zeszyty BRE Bank - CASE nr 116/2011, Wydawnictwo CASE, Warszawa.
 • Marchewka-Bartkowiak K., 2011, Nowe rozwiązania w finansach publicznych w Unii Europejskiej i w Polsce w obliczu kryzysu zadłużenia [w:] Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, red. A. Alińska, B. Pietrzak, CeDeWu, Warszawa.
 • Mikołajewicz Z., 2011, Makroekonomiczne uwarunkowania akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej [w:] Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej, red. S. Lis, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków.
 • Ministerstwo Finansów, 2012, Finanse publiczne w Polsce w okresie kryzysu, Warszawa.
 • Misiąg W., 2009, Budżetowe skutki kryzysu światowego systemu finansowego, "eFinanse - finansowy kwartalnik internetowy", nr 3/2009, http://www.e-finanse.com/_artyku- ly_eng/125.pdf (dostęp 16.08.2012).
 • Rada Ministrów, 2008, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., Warszawa.
 • Rada Ministrów, 2009, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., Warszawa.
 • Rada Ministrów, 2010, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. , Warszawa.
 • Rada Ministrów, 2011, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., Warszawa.
 • Skica, T., Pater, R., 2010, Ocena wpływu kryzysu finansowego na stan finansów publicznych w Polsce, "eFinanse" - finansowy kwartalnik internetowy", nr 4/2010, http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/157.pdf (dostęp 14.08.2012).
 • Wernik A., 2009, Równowaga finansów publicznych a euro, "Bank i Kredyt", nr 40 (3).
 • Wiśniewski P., 2010, Grecki kryzys budżetowy 2010 r. i jego znaczenie dla Polski [w:] Studia BAS. Polityka budżetowa, red. G. Gołębiewski, Wydawnictwo BAS, Warszawa.
 • Włodarczyk B., 2012, Polski rynek kredytów w okresie światowego kryzysu finansowego, CeDeWu, Warszawa.
 • Zelek A., 2011, Cykl koniunkturalny w gospodarce [w:] Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu, red. A. Burlita, G. Maniak, A. Zelek, Wydawnictwo Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249805

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.