PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 126 Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej | 141--153
Tytuł artykułu

Zakres zastosowania wartości godziwej do wyceny nieruchomości w jednostkach samorządu terytorialnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Range of Use of Fair Value to Pricing Immobility in Individuals of Territorial Council
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego mają szczególne funkcje i przeznaczenie, a także w wielu przypadkach niejasno uregulowane kwestie własności. Zalicza się do nich na przykład place, skwery, drogi, parkingi, lasy, szkoły, przedszkola, szpitale i domy opieki społecznej. Są one niezbędne do właściwego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i wypełniania ich podstawowych zadań własnych, a także zadań zleconych lub powierzonych w drodze porozumienia lub umowy. (fragment tekstu)
EN
The results of pricing of immobility individual territorial council influence on efficiency husbanding the immobilities of individual of territorial council directly, they affect on her spatial, economic and social aspects local communities. From these all the reasons the pricing of immobility should to be the object well-thought-out particularly and the careful process. The article describes the general principles of pricing of immobility, from return on range of use of category fair value the attention. In addition to the review of literature on the subject and an analysis of legal regulations, the method of inference is also used in the paper. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Brzozowska K.: Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych przez kapitał prywatny na zasadach project finance. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2005.
 • Dolnicki B.: Samorząd terytorialny. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • Hajdas M.: Publiczna własność nieruchomości. LexisNexis, Warszawa 2012.
 • Komentarz do ustawy o rachunkowości. Red. A. Jarugowa, T. Martyniuk. ODDK, Gdańsk 2009.
 • Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2007. Red. E. Walińska. Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
 • Micherda B.: Analityczna funkcja rachunkowości. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011. Cześć A - Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 • Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K.: Gospodarka samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dz.U. z 2010 r., nr 128 poz. 861 ze zm.
 • Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Dz.U. z 2004 r., nr 207, poz. 2109 z późn. zm.
 • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.
 • Ustawa z 5 września 1998 r. o samorządzie powiatowym. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 ze zm.
 • Ustawa z 5 września 1998 r. o samorządzie województwa. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 ze zm.
 • Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 ze zm.
 • Yescombe E.R.: Public-Private Partnership. Elsevier LTD., Burlington 2007.
 • Zarządzenie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego. Red. E. Urbańczyk. Studia i Materiały Polskiego Towarzystwa Zarządzania Wiedzą. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249849

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.