PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 61, T. 2 | 569--580
Tytuł artykułu

Sprawozdanie finansowe MŚP w regulacjach międzynarodowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Statement of SMES In International Accounting Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - przedstawienie i porównanie podejścia do rachunkowości, a przede wszystkim sprawozdawczości finansowej, jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem zapisów wynikających z M SSF d la M ŚP i r ozwiązań proponowanych przez Unię Europejską. Metodologia badania - analiza aktów prawnych oraz literatury przedmiotu. Wynik - ciała stanowiące standardy rachunkowości dążą do ograniczenia obowiązków sprawozdawczych, ciążących na małych i średnich przedsiębiorstwach. Szczególnie widoczne jest to w działaniach Unii Europejskiej, która wprowadziła do Czwartej Dyrektywy kategorię mikro podmiotów i planuje dalsze ograniczenia obowiązków w zakresie rachunkowości dla grupy małych jednostek gospodarczych. Również RMSR zamierza wyselekcjonować z rozwiązań opisanych w MSSF dla MŚP te, które będą dotyczyły mikro podmiotów. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - presentation and comparison of attempt to financial reporting of SMEs based on IFRS for SMEs and EU solutions. Design/Methodology/approach - method of analysis of literature and accounting standard was used. Findings - accounting standards setters bodies try to limit reporting duties of SMEs. Especially EU has undertaken a lot of activities to achieve this goal. The category of micro entities has been introduced to the Fourth Directive. UE plans to adopt a new accounting Directive with more favourable solutions for SMEs. Also IASB is going to select some solutions presented in IRFS for SMEs which will be implemented by the micro - sized entities. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Czaja-Cieszyńska H. (2012), Dostosowanie sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, CEDEWU.PL, Warszawa.
 • Czwarta Dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1978 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (78/660/EWG).
 • Dadacz J. (2012), Kompleksowa zmiana ustawy o rachunkowości, "Rachunkowość" nr 9.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2012/6/UE z dnia 14 marca 2012 r. dotycząca zmiany dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do mikropodmiotów.
 • http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/sme_accounting/review_directives/index_en.htm.
 • http://www.ifrs.org/IFRS-for SMEs/Pages/Guidancemicrosizedentities.aspx.
 • IFRS for SMEs Update, http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Pages/Update.aspx.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011 (2011), SKwP, Warszawa.
 • Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (2011), SKwP, Warszawa.
 • Nowak W.A. (2012), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek, czyli MSSF dla MSJ, i jego implementacja, w: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek, red. W.A. Nowak, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek COM(2011) 684 final - 2011/0308 (COD), z 29 marca 2012 r.
 • Siódma Dyrektywa Rady z dnia 13 czerwca 1983 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (83/349/EWG).
 • Stachniak A. (2012), Projekt nowej dyrektywy UE o rachunkowości, "Rachunkowość" nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249865

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.