PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 61, T. 2 | 581--594
Tytuł artykułu

Obiektywizm i niezależność biegłych rewidentów i księgowych według kodeksów etyki zawodowej i przepisów prawa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Objectivity and Independence of Statutory Auditors and Accountants According to Codes of Professional Ethics and Law Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - 1) przedstawienie i analiza międzynarodowego i krajowego kodeksu etyki zawodowej biegłych rewidentów i księgowych, 2) ukazanie konfliktów między kodeksem etyki zawodowej IFAC a polskimi przepisami prawa, zwłaszcza dotyczących obiektywizmu i niezależności biegłych rewidentów, 3) sformułowanie uwag i propozycji zmian w prawodawstwie, w tym ustawowego zobowiązania głównych księgowych (osób podpisujących wraz z kierownikiem jednostki sprawozdanie finansowe) do przestrzegania zasad etyki zawodowej. Metodologia badania - zastosowano metodę analizy porównawczej kodeksów etyki zawodowej i regulacji ustawowych oraz dokonano oceny ich przydatności w praktyce. Metodę dedukcji wykorzystano do wskazania pożądanych zmian w przepisach prawa i obecnych kodeksach etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz osób zajmujących się rachunkowością. Wynik - ustalono sprzeczności między kodeksem etyki zawodowej biegłych rewidentów a polskimi przepisami prawa, stwierdzono brak zasad etycznych w kodeksie etyki zawodowej IFAC dla osób zajmujących się rachunkowością, a także brak w Polsce regulacji ustawowej wymagań dla głównych księgowych. Oryginalność/Wartość - wyniki analizy porównawczej, a w szczególności wnioski i propozycje mogą być wykorzystane przy wprowadzeniu zmian w ustawach oraz krajowych kodeksach etyki zawodowej biegłych rewidentów i księgowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - 1) Presentation and analysis of international and national codes of professional ethics of statutory auditors and accountants, 2) showing conflicts between the IFAC's code of professional ethics and Polish law regulations concerning objectivity and independence of statutory auditors, 3) formulating comments and proposals of changes in the legislations, including the statutory obligation of the chief accountant (persons signing the financial statement together with the manager of the entity) to abide to the rules of professional ethics. Design/Methodology/approach - the method of the comparative analysis was used for codes of professional ethics and legal regulations as well as their usefulness in practice was assessed. Deductive reasoning was used for pointing the desired changes in the legal regulations and current codes of professional ethics of statutory auditors and persons working at accounting. Findings - the contradiction between the code of professional ethics of statutory auditors and Polish legal regulations was identified. The absence of ethical rules in the IFAC's code of professional ethics for persons working at accounting was noted, as well as the absence of Polish statutory requirements for chief accountants. Originality/value - the results of the comparative analysis, particularly the conclusions and proposals may be used while implementing amendments to legal acts and national codes of professional ethics of statutory auditors and accountants. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Dz. Urz. z 8 czerwca 2006, L 157/87.
 • Fałowski W. (1997), Etyka zawodowa biegłych rewidentów, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, COSZ, Warszawa.
 • Klimczak B. (1996), Etyka gospodarcza, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kodeks etyki zawodowych księgowych (2011), Rada Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych IFAC, tłum. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości (2007), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Leśniewski W. (2011), Kodeks etyki zawodowych księgowych IFAC - zasadami etyki biegłych rewidentów, "Rachunkowość - audytor" nr 4/11.
 • Nowa encyklopedia powszechna (1995), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, tom 2.
 • Przewodnik po etyce (2000), red. P. Singer, red. wydania polskiego J. Górnicka, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Słownik języka polskiego (1978), red. A. Szymczak, PWN, Warszawa tom. 1.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2013, poz. 885, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badań sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU nr 77, poz. 649, z późn. zm.
 • www.kibr.org.pl
 • Zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów (2010), Biuletyn Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Warszawa, nr 69.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249873

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.