PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 1 | 26--32
Tytuł artykułu

Kapitał społeczny a jakość życia na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej

Warianty tytułu
Social Capital and Quality of Life in Urban Communities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem analizy w prezentowanym opracowaniu są relacje pomiędzy kapitałem społecznym a jakością życia. Głównym celem pracy jest zbadanie, czy i w jakim stopniu kapitał społeczny wpływa na jakość życia. W analizach empirycznych uwzględniono trzy komponenty kapitału społecznego: sieci, normy i zaufanie społeczne. Za D. Halpernem (2005) przyjęto, że termin ten oznacza zbiór zasobów wytworzonych w procesie interakcji, jakimi dysponuje jednostka w określonej sytuacji społecznej. Wielowymiarowo potraktowano także jakość życia. W badaniach uwzględniono zarówno wymiar subiektywny (zadowolenie z życia i jego aspektów), jak i obiektywny (poziom życia). Analiza przeprowadzona została na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Łodzi.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of analysis presented in this paper is the relationship between social capital and quality of life. The main objective of this work is to investigate whether and to what extent social capital affects the quality of life. The empirical analysis takes into account three components of social capital: networks, norms and social trust. Following D. Halpern (2005) it has been assumed that this term means a collection of resources produced during the interaction which an individual has in a particular social situation. The quality of life has also been treated as multidimensional. The study included both a subjective dimension (satisfaction with life and its aspects) and objective (standard of living). The analysis has been conducted on the basis of the results of surveys conducted on a representative sample of adult inhabitants of Lodz.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
26--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Argyle M. (1987), The psychology of happiness, Methuen, London.
 • Baker W. (2005), Achieving Success Through Social Capital: Tapping the Hidden Resources in Your Personal and Business Networks, Jossey-Bass.
 • Bańka A., Derbis R. (1994), Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia, Gemini s.е., Poznań.
 • Bartkowski J. (2007), Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, w: Herbst M. (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa.
 • Berkman L.F., Syme S.L. (1979), Social Networks, Host Resistance, and Mortality: a Nine-year Follow-up Study of Almeda County Residents, "American Journal of Epidemiology", Vol. 109(2).
 • Borys T., Rogala P. (2008), Jakość życia na poziomie lokalnym - ujęcie wskaźnikowe, UNDR Warszawa.
 • Boxman A.W., De Graaf P., Flap H.D. (1991), The impact of social and human capital on the income attainment of Dutch managers, "Social Networks" 13.
 • Burt R.S. (2000), Structural Holes versus Network Closure and Social Capital, w: Lin N., Cook K.S., Burt R.S. (eds.), Social Capital: Theory and Research, Aldine de Gruyter, New York.
 • Burt R.S. (2005), Brokerage and closure. An Introduction to Social Capital, Oxford University Press, Oxford.
 • Campbell A., Converse P., Rodgers W. (1976), The Quality of American Life: Perceptions, Evaluations, and Satisfactions, Rüssel Sage Foundation.
 • Cantor N., Norem J., Lanston Ch., Zirkel S., Fleeson W., Cook-Flannagan С. (1991), Life Task and Daily Life Experience, "Journal of Personality" 59.
 • Chudzicka A. (1995), Subiektywny obraz świata i obraz siebie jako kategorie pomiaru jakości życia osób bezrobotnych oraz ich oczekiwania wobec Klubu Pracy, w: Bańka A., Derbis R. (red.), Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych, Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Działania Społecznego, Poznań-Lublin.
 • Coleman J. (1988), Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Sociology", Vol. 86.
 • Coleman J.S. (1990), The Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge.
 • Csikszentmihalyi M. (1990), Flow, The Psychology of Optimal Experience, Harper Collins, New York.
 • Czapiński J. (2003), Diagnoza społeczna 2003, http:// www.diagnoza.com
 • Czapiński J. (2007), Indywidualna jakość życia, w: Diagnoza społeczna, VizjaPress@IT, Warszawa.
 • Diener E. (1984), Subjective Well-being, "Psychological Bulletin", Vol. 95.
 • Domański R. (2000), Miasto innowacyjne, PWN, Warszawa.
 • Farr J. (2004), Social Capital. A Conceptual History, "Political Theory", Vol. 32(1).
 • Gardziel T., Długosz Р. (2004), Kapitał społeczny a powstawanie nierówności na Podkarpaciu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" nr 5.
 • Giddens A. (2004), Socjologia, PWN, Warszawa.
 • Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A. (2000), Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 • Gombrowicz W. (1986), Dzienniki t. 1-3, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Gottman J.M., Silver N. (2000), The Seven Principles for Ma-king Marriage Work, Crown, New York.
 • Granovetter M.S. (1973), The Strength of Weak Ties, "The American Journal of Sociology", Vol. 78(6).
 • Grootaert Ch., van Bastelaer T. (2002), Understanding and Measuring Social Capital. A Multidisciplinary Tool for Practicioners, The World Bank, Washington, DC.
 • Halpern D. (2005), Social capital, Polity Press, Cambridge.
 • Helliwell J.F. (2002), Social Capital, the Economy and Well- being, "The Review of Economic Performance and Social Progress".
 • House J.S., Landis K.R., Umberson D. (1988), Social Relationship and Health, "Science", Vol. 241.
 • Kawula S. (1997), Spirala życzliwości: od wsparcia do samodzielności, "Auxilium Sociale - Wsparcie Społeczne" nr 1.
 • Kaźmierczak T. (2007), Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny, w: Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Kwiatkowski M. (2005), Kapitał społeczny, w: Encyklopedia socjologii. Suplement, PWN, Warszawa.
 • Michalos A. (1986), Job Satisfaction, Marital Satisfaction, and the Quality of Life: Review and a Preview, w: Andrews F.M. (ed.), Research on the Quality of Life. Ann Arbor, Survey Research Center, Institute for Social Research, University of Michigan.
 • Mularska-Kucharek M., Wiktorowicz J. (2011), The quality of life of Łódź residents. The objectivity and subjectivity dimension, Studia Regionalia KPZK PAN, Warszawa.
 • Ostrowska A. (1997), Prozdrowotne style życia, w: Domański H., Rychard A. (red.), Elementy nowego ładu, IFiS PAN, Warszawa.
 • Ostrowska A. (1999), Styl życia a zdrowie, IFiS PAN, Warszawa.
 • Ratajczak Z. (1993), W pogoni za jakością życia. O psychologicznych kosztach radzenia sobie w sytuacjach kryzysu ekonomicznego, "Kolokwia Psychologiczne" nr 2.
 • Rymsza A. (2007), Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, w: Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Sęk H., Cieślak R. (2005), Wsparcie społeczne - sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, w: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, PWN, Warszawa.
 • Seligman M. (1995), Optymizmu można się nauczyć, Media Rodzina, Poznań.
 • Sławecki B. (2011), Zatrudnianie po znajomości. Kapitał społeczny na rynku pracy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Szreter S., Woolcock M. (2004), Health by association? Social capital, social theory and the political economy of Public Health, "International Journal of Epidemiology", Vol. 33.
 • Starosta P., Frykowski M. (2008), Typy kapitału społecznego i wzory partycypacji obywatelskiej w wiejskich gminach centralnej Polski, w: Szczepański M.S., Bierwiaczonek K" Nawrocki T. (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wyd. UŚ, Katowice.
 • Strawbridge W.J., Cohen R.D., Shema S.J., Kaplan G.A. (1997), Frequent attendance at religious services and- mortality: A 28-year follow-up, "American Journal of Public Health" nr 87.
 • Sztompka P. (2002a), Integracja europejska jako szansa kulturowa. O moralności, tożsamości, zaufaniu, w: Mariański J. (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Wyd. WAM, PAN, Komitet Socjologii, Kraków.
 • Sztompka P. (2002b), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków.
 • Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków.
 • Szukalski P. (2002), Przepływy międzypokoleniowe i ich kontekst demograficzny, Wyd. UŁ, Łódź.
 • Theiss M. (2007), Krewni - Znajomi - Obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Tomaszewski T. (1981), Ślady i wzorce, Wyd. PWN, Warszawa.
 • Woolock M. (1998), Social Capital and Economic Development: Toward and Theoretical Syntesis and Policy Framework, "Theory and Society", Vol. 27(2).
 • Woolcock M. (2001), The Place of Social Capital in Under-standing Social and Economic Outcomes, "Canadian Journal of Policy Research", Vol. 21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249903

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.