PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 14 | 249--261
Tytuł artykułu

Strategia płynności finansowej Grupy Kapitałowej Żywiec SA w ujęciu harmonizacji

Warianty tytułu
The Financial Liquidity Strategy of the Żywiec Capital Group in a View of Harmonization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu określono strategię płynności finansowej Grupy Kapitałowej Żywiec SA w ujęciu harmonizacji. Strategia doskonała płynności finansowej zapewnia pełniejsze wykorzystanie związków pomiędzy cyklicznoscią sprzedaży, poziomem i strukturą majątku obrotowego oraz źródłami jego finansowania. Struktura okresowych aktywów obrotowych w Żywiec SA, wyznaczona na podstawie wartości rzeczywistych, odzwierciedla konserwatywną strategię zarządzania tym majątkiem w ujęciu harmonizacji. Zwiększa to płynność finansową Żywiec SA, przy jednoczesnym wzroście kosztu jej utrzymywania, co może obniżać zyskowność działalności. Oznacza to niepełne wykorzystanie związków pomiędzy cyklicznością sprzedaży, a poziomem i strukturą okresowego majątku obrotowego. Strategia rzeczywista Żywiec SA w zakresie sposobu finansowania majątku obrotowego względem benchmarku była agresywna. Świadczy to o wyższym ryzyku płynności finansowej, ale umożliwia osiągnięcie dodatkowych korzyści dla właścicieli Żywiec SA.(abstrakt oryginalny)
EN
The elaboration defines the Żywiec SA Capital Group's financial liąuidity strategy constructed to the matching principle. The matching strategy of liąuidity ensures greater use of relation between sales fluctuations, level and structure of current assets and sources of their financing. In Żywiec SA the temporary current assets' structure is determined on the base of actual amount which reflect the conservative strategy of the assets' management according to harmonization. It increases the liąuidity as well as its cost of financing that could reduced the profitability of Żywiec SA. It means incomplete use of relation between sales fluctuations, level and structure of temporary current assets. In compari-son to benchmark the real current assets' financing strategy of Żywiec SA was aggressive. It indicates that higher risk of the liąuidity enables owners of Żywiec SA gaining additional advantages.(original abstract)
Twórcy
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
  • Kołosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E.: Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  • Kusak A.: Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
  • Pluta W.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1999.
  • Sierpińska M.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  • Wasilewski M.: Strategia płynności finansowej w przedsiębiorstwacłt agrobiznesu. Roczniki Naukowe SERiA, tom VII, zeszyt I.
  • Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  • Wojciechowska U.: Płynność finansowa polsicicft przedsiębiorstw w oicresie transformacji gospodarki. Aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001.
  • Skonsolidowane kwartalne sprawozdania finansowe Żywiec SA z 2005 roku.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171249941

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.