PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 14 | 397--407
Tytuł artykułu

Planowanie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w zakładach ubezpieczeń działu II

Autorzy
Warianty tytułu
Cash Flow Planning From Operation Actiyity in the Non-Life Insurance Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Planowanie rachunku przepływów pieniężnych stwarza podstawę aktywnego zarządzania płynnością finansową ubezpieczyciela. Wstępne oszacowanie wpływów i wydatków środków pieniężnych umożliwia ustalenie luk w płynności finansowej zakładu ubezpieczeń. Plan przepływów środków pieniężnych, jako instrument aktywnego sterowania wpływami i wydatkami firmy powinien umożliwić realizowanie przyjętej przez ubezpieczyciela polityki gospodarowania środkami pieniężnymi. Układ formularzy wykorzystywanych przy prognozie przepływu środków pieniężnych może być wycinkowy, tj. obejmować plany przepływów pieniężnych na działalności operacyjnej (technicznej), lokacyjnej, itd. Układ formularza do planowania działalności operacyjnej może odpowiadać temu podanemu w referacie przez Autorkę. Efektywne zarządzanie płynnością finansową oznacza ciągłą kontrolę zgodności uzyskanych wpływów oraz poniesionych wydatków z wartościami zaplanowanymi, pozwala na wykorzystanie planów awaryjnych zachowania płynności finansowej przewidujących podjęcie działań nadzwyczajnych, wynikających z niedostatecznej skuteczności typowych sposobów postępowania.(abstrakt oryginalny)
EN
Planning the cash flow account provides a basis for active management of the insurer's financial liauidity. Initial estimates of cash income and expenditure allow determining gaps in the insurer's financial liąuidity. A cash flow plan, as an instrument for controlling actively the company's income and expenditure should permit following a financial management policy adopted by the insurer The layout of the forms used at forecasting cash flows can constitute an extract, i.e. it can include cash flow plans for operations (technical), deposits, etc. The layout of the forms for planning operations can correspond to samples provided by the Author in her paper. Effective management of financial liauidity means that the compliance of received income and covered expenditure is continuously controlled by comparing them with planned values; it allows using emergency plans for maintaining financial liauidity, which anticipate taking extraordinary actions resulting trom insufficient effectiyeness of typical methods of conduct.(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Dominiak C: Wielokryterialna procedura wspomagania wyboru wariantu inwestycyjnego w warunkach ryzyka. W: Modelowanie preferencji a ryzyko '00. Red. T. Trzaskalik. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2000.
 • Eljasiak E., Parteka W.: Przepływy gotówkowe. ODDK, Gdańsk 2000.
 • Gruszka B.: Ryzyko płynności. W: Bankowość. Podręcznik akademicki. Red. W.L. Jaworski, Z.Zawadzka. Poltext, Warszawa 2001.
 • Hallmann T., Kirchner W.: Reader zum Thema Controlling in Versicherungsunternehmen. VVW, Karlsruhe 2001
 • Happel E.: Schadencontrolling-Ein Steuerungskonzept des Assekuranz-Controlling. VVW, Karlsruhe 1999.
 • Jakóbczak J.: Współczesne tendencje w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia-tendencje światowe a polski rynek. Red. K. Jajuga, M. Łyszczak. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, nr 899.
 • Kuhn U.: Planabschlusse im Konzern. Schaffer Poeschel Yerlag, Stuttgart 1993.
 • Kwiedorowicz M.: Wpływ inflacji na strumienie pieniężne. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia. Red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, nr 890.
 • Malczuk A., Zalewska-Ulman A.: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej-umowy ubezpieczenia. "Rachunkowość" 2004, nr 5.
 • Pluta W.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
 • Ronka-Chmielowiec W.: Problemy oceny i pomiaru ryzyka ubezpieczeniowego. W; Finanse, bankowość i ubezpieczenia. Red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, nr 890.
 • Sierpińska M., Niedbała B.: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko. Red. W. Ronka-Chmielowiec. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Waśniewski T., Skoczyłaś W.: Cash flow w przedsiębiorstwie. FRR, Warszawa 1995.
 • Welge M.K., Al-Laham A.: Planung. Processe - Strategien-Madnamen. Gabler, Wiesbaden 1992.
 • Wyrobek J.: Korekta sprawozdań finansowych o infiacyjny wzrost cen w świetle metod polskich i systemu FAS. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia. Red. K. Jajuga, M. Łyszczak. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, nr 899.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250233

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.