PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 18 | 497--507
Tytuł artykułu

Rola rachunkowości w postępowaniu upadłościowym

Warianty tytułu
Accounting in Insolvency Procedure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Upadłość jako szczególna forma zakończenia działalności przez przedsiębiorstwo wymaga odpowiedniego księgowego udokumentowania. Prawo upadłościowe określa dokumenty, które stanowią podstawę ogłoszenia upadłości przez sąd. Wśród nich, jako jedno z pierwszych, wymieniane jest sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów postępowania. Niestety większość upadających jednostek niedostatecznie dba o jakość rachunkowości, a wnioski o ogłoszenie upadłości rozpatrywane są na podstawie błęd­nych lub niepełnych sprawozdań finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The insolvency as a special form of ceasing the company's performance requires adequate book-keeping documentation. The Insolvency Law states on which grounds (specific documents) the court of justice can adjudicate a company as insolvent. The financial statement drawn for the proceedings is one of the most important documents. Unfortunately the failing companies do not care enough for the proper book-keeping and courts often receive bankruptcy petitions with defective financial statement (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bibliografia
 • Boniecki M.: Rachunkowość przedsiębiorstw postawionych w stan upadłości. "Proble­my rachunkowości" lipiec-wrzesień 2006.
 • Czerny J.: Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach. Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, Poznań 2006.
 • Dorozik L.: Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2006.
 • Gos W., Hońko S.: Postępowanie upadłościowe a wycena składników majątku. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 28 (84) z 2005 r.
 • Hadasik D.: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zeszyty Naukowe - Seria II, Prace habilitacyjne, Zeszyt 153, AE, Poznań 1998.
 • Hołda A., Micherda B.: Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2007.
 • Hołda A.: Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich re­aliach gospodarczych. AE Kraków, Kraków 2006.
 • Kamela-Sowińska A.: Skąd się wzięła sprawa "Ekronu ". "Rachunkowość", nr 4, 2003.
 • Luty Z.: Rachunkowość jednostki w stanie upadłości, w: Rachunkowość finansowa i podatkowa, red. T. Cebrowska. PWN, Warszawa 2005.
 • Sawicki K.: Kontynuacja działalności jednostki a opinia biegłego rewidenta o sprawoz­daniu finansowym. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 10 (66), 2002.
 • Sawicki K.: Likwidacja i upadłość firm, w: Rachunkowość zaawansowana, red. K. Winiarska. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Sawicki K.: Wybrane problemy prawa handlowego, upadłościowego i naprawczego oraz ustawy o rachunkowości dotyczące jednostek postawionych w stan likwidacji i upadłości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 26 (82, 2005.
 • Sawicki K.: Wybrane problemy zarządzania w przedsiębiorstwach działających warun­kach ryzyka a rachunkowość. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 27 (83), 2005.
 • Swiderska M.: Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji dla identyfikacji ryzyka działalności gospodarczej, w: Ekonomiczne aspekty upadłości przedsię­biorstw w Polsce, red. E. Mączyńska, Materiały i prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, tom XCII, SGH, Warszawa 2005.
 • Święboda Z.: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Lexis Ncxis, Warszawa 2003.
 • Tokarski A., Tokarski M.: Rachunkowość źródłem informacji o przewidywaniu upadło­ści przedsiębiorstw w polskiej gospodarce, w: Rachunkowość w zarządzaniu jed­nostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński-Akademia Rolnicza, Szczecin 2006.
 • Ustawa z 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze (DzU nr 60, poz. 535).
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (DzU nr 76, poz. 694).
 • Wędzki D.: Ocena zagrożenia kontynuacji działalności. "Rachunkowość", nr 1-2, 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250247

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.