PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 266 Przekształcenia jako reakcja na nową dynamikę rynku ochrony zdrowia | 157--180
Tytuł artykułu

Finansowe i organizacyjne skutki kształtowania wybranych kategorii finansowych samorządowego SP ZOZ w świetle zmian wprowadzonych ustawą o działalności leczniczej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial and Organizational Effects of Shaping Chosen Financial Categories of Local Self-Government's Independent Public Healthcare Centre in the Light of Act on Healing Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest zakwestionowanie mechanizmu zastosowanego w ustawie o działalności leczniczej, w którym od ukształtowania niektórych kategorii finansowych samorządowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej będą zależały konkretne decyzje jednostki samorządu terytorialnego, wywierające istotny wpływ na jego strukturę organizacyjną i kondycję finansową. Realizację celu pracy oparto na studiach literatury przedmiotu i stosownych regulacjach prawnych, a także zilustrowano na wybranych przykładach.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to cast doubt on correctness of the mechanism applied in the act on healing activity, in which particular decisions of local self-government, that will exert the significant influence on their organizational structure and the financial position, will depend on shaping chosen financial categories of local self-government's independent public healthcare centres. The realization of this purpose is based on studies of the literature and law. It is also explained by using some examples.(original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Jerzmanowski Z., Likwidacja i przekształcenia zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, [w:] Jerzmanowski Z. (red.), Procedury likwidacji i przekształceń jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Poradnik dla praktyków, Municipium, Warszawa 2010.
 • Jerzmanowski Z. (red.), Procedury likwidacji i przekształceń jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Poradnik dla praktyków, Municipium, Warszawa 2010.
 • Jędrzejewski L., Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007.
 • Kulesza M., Gminy, powiaty i województwa, [w:] M. Kulesza, L. Węgrzyn, Vademecum skutecznego działania w samorządzie, Twigger, Warszawa 2006.
 • Kulesza M., Węgrzyn L., Vademecum skutecznego działania w samorządzie, Twigger, Warszawa 2006.
 • "Monitor Polski B", Warszawa 2011, numery: 72, 1449, 2093, 2099, 2196.
 • Skowrońska-Bocian E., Prawo cywilne. Część ogólna. Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Uchwała nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe", http://www.mf.gov.pl/_files_/rachunkowosc/komitet_standardow/ ksr_nr_6_do_publikacji.pdf, 10.09.2011.
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o działalności leczniczej (2010), Druk nr 3489, Warszawa, http://orka. sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/430F945C6F0937D1C12577C200267BC8/$file/3489.pdf, 10.09.2011.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji, DzU 1997, nr 6, poz. 35, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, DzU 1964, nr 43, poz. 296, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, DzU 1998, nr 21, poz. 94, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001, nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DzU 2007, nr 14, poz. 89, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2011, nr 74, poz. 397, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU 2001, nr 142, poz. 1592, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, DzU 2001, nr 142, poz. 1590, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, DzU 2005, nr 14, poz. 114, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, DzU 2011, nr 112, poz. 654, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250295

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.