PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 17 | nr 3 | 87--99
Tytuł artykułu

Determinanty sprawności instytucjonalnej samorządów terytorialnych - w stronę trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Efficiency Determinants of Self-governing Institutions - Towards a Sustainable Socioeconomic Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszym artykule podjęta została problematyka sprawności instytucji samorządowych, mającej kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu demokratycznego oraz dla zapewnienia efektywnego i dynamicznego rozwoju lokalnego i regionalnego. Autorka dokonuje przeglądu teorii związanych z czynnikami społeczno-kulturowymi, wynikającymi z kontekstu historycznego, w jakim funkcjonują dane jednostki, oraz prezentuje wyniki współczesnych badań empirycznych dotyczących zależności między poziomem kapitału społecznego danej społeczności a sprawnością funkcjonowania jej samorządów. (abstrakt oryginalny)
EN
This article discusses the issue of the efficiency of self-governing institutions, which is of key importance to the functioning of democratic systems as well as a guarantee for an effective and dynamic local and regional development. The author reviews theories with respect to the sociocultural factors that result from the historical context in which the given entities operate. The author also presents the results of contemporary empirical research on the correlation between the level of social capital of a given society and the efficiency of its self-governments. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
87--99
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Augustyniak, M. (2006) Myśl społeczno-filozoficzna Edwarda Abramowskiego. Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Bielecka, D. (2005) Uwarunkowania efektywnej absorpcji funduszy pomocowych Unii Europejskiej w Polsce. Problemy zarządzania, nr 3/9, s. 138-152.
 • Blakely, E.J. (1994) Planning Local Economic Development. Theory and Practice. London: Sage Publication.
 • Bourdieu, P. (1985) The forms of capital. In: Richardson, J. (ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Greenwood.
 • Bueno, E., Salmador, M.P. (2004) The role of social capital in today's economy. Journal of Intellectual Capital, Vol. 5, No. 4, pp. 556-574.
 • Coffe, H., Geys, B. (2006) Institutional Performance and Social Capital: An Application to the Local Government Level. Journal of Urban Affairs, Vol. 27(5).
 • Coleman, J. (1988) Social capital in creation of human capital. American Journal of Sociology, Vol. 94, pp. 95-121.
 • Coleman, J., (1990) The Foundations of Social Theory. Cambridge Mass.: Harvard University Press.
 • Cooper, L., Knight, B., Blackmore, S. (2005) Social Capital in Croatia. Crane Hause: Newcastle Centris UK.
 • Cotellessa, S. (1999) Il raggionevole disaccordo. Milano: Vita e Pensiero Universita' Cattolica del Sacro Coure.
 • Cusack, T.R. (1999) Social capital, institutional structures, and democratic performance: A comparative study of German local governments. European Journal of Political Research, 35, pp. 1-34.
 • Evans, P. (1997) Government action, social capital and development: reviewing the evidence on synergy. In: State-Society Synergy: Government and Social Capital in Development. California: University of California Press, http://repositories.cdlib.org/uciaspubs/research/94/8
 • Fine, B. (2001) Social Capital versus Social Theory: Political economy and social science at the turn of the millennium. London: Routledge.
 • Flynn, N. (2002) Public Sector Management. Harlow: Pearson Education.
 • Fried, R.C., Rabinovitz, F.F. (1980) Comparativ Urban Politics: A Performance Approach. Englewood Cliffs (N.Y.): Prentice Hall.
 • Fukuyama, F. (1997) Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa: PWN.
 • Fukuyama, F., (2003), Kapitał społeczny. W: Harrison, L., Huntington, S. (red.) Kultura ma znaczenie. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 • Gąciarz, B. (2004) Instytucjonalizacja samorządności. Warszawa: Wyd. IFiS PAN.
 • Gorzelak, G., Jałowiecki, B. (1998) Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach. Warszawa: Wyd. EUROREG, Uniwersytet Warszawski.
 • Hood, Ch. (1991) A Public Management for All Seasons? Public Administration, 69(1).
 • Hryniewicz, J. (2004) Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Huntington, S.H. (1991) The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Oklahoma: University of Oklahoma Press.
 • Hyden, G. (1997) Civil society, social capital, and development: dissection of a complex discourse. Studies in comparative international development, 32, pp. 3-30.
 • Inglehart, R. (1997) Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. New York: Princeton University Press.
 • Inglehart, R., (2003) Kultura a demokracja. W: Harrison, L., Huntington, S. (red.) Kultura ma znaczenie. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
 • Knack, S., Keefler, P. (1995) Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Institutional Measures. Economics and Politics, 7(3), pp. 207-227.
 • Landes, D.S. (2000) Bogactwo i nędza narodów: dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak ubodzy? Warszawa: Wyd. Muza.
 • Markowski, T. (1999) Zarządzanie rozwojem miast. Warszawa: WN PWN.
 • Mill, J. (1984) Essey on Government. In: Lively, J., Rees, J. (eds.) Utilitarian Logic and Politics. New York: Oxford University Press.
 • Milner, H., Ersson, S. (2000) Social Capital, Civic Engagement and Institutional Performance in Sweden: An Analysis of Swedish Regions, ECPR Joint Session of Workshop, materiały konferencyjne, University of Copenhagen.
 • Osborne, D., Gaebler, T. (2005) Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. Poznań: Wyd. Media Rodzina.
 • Parysek, J. (1995) Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym. W: Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, Warszawa: PWE.
 • Paxton, P., (1999) Is Social Capital Declining in the United States? A Multiple Indicator Assesment. American Journal of Sociology, Vol. 105, No. 1, pp. 88-127.
 • Perez-Diaz, V.M. (1996) Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii. Kraków: Wyd. Znak.
 • Portes, A. (1998) Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. Annual Reviews of Sociology, 24, pp. 1-24.
 • Potoczek, A. (2001) Zarządzanie w systemie samorządu terytorialnego. W: Kosiedowski, W. (red.) Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki. Toruń: TNOiK.
 • Putnam, R. (1995) Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Kraków: Wyd. Znak.
 • Putnam, R. (2000) Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon and Schuster.
 • Rice, T.W. (2001) Social capital and government performance in Iowa communities. Journal of Urban Affairs, 23 (3-4), pp. 375-389.
 • Swianiewicz, P., Dziemianowicz, W., Mackiewicz, M. (2000) Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce - zróżnicowanie regionalne. Warszawa: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Sztompka, P. (1999) Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych: zaufanie lojalność, solidarność. W: Sztompka, P. (red.) Imponderabilia wielkiej zmiany: mentalność, wartości i więzy społeczne czasów transformacji. Warszawa: WN PWN.
 • Tarrow, S. (1996) Making social science work across space and time: A critical reflection on Robert Putnam's making democracy work. In: American Political Science Review, 2/90.
 • Torpe, L. (2003) Social Capital in Denmark: A Deviant Case?. Scandinavian Political Studies, Vol. 26, No. 1, Nordic Political Science Association.
 • Trutkowski, C., Mendes, S. (2005) Kapitał społeczny w małych miastach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Uslaner, E.M. (1999) Democracy and social trust. In: Warren, M. (ed.) Democracy and Trust. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wnuk-Lipiński, E. (1996) Demokratyczna rekonstrukcja. Warszawa: PWN.
 • Woolcock, M. (1997) Social Capital and Economic Development: Towards a Theoretical Synthesis and Policy Framework. Theory and Society, Vol. XXVII, No. 2, pp. 151-208.
 • Woolcock, M., Narayan, D. (2000) Social Capital: Implication for development Theory, Research and Policy. The World Bank Research Observer, Vol. 15, No 2, pp. 225-249.
 • Zalewski, A. (2003) Teoretyczne podstawy zarządzania gminą. W: Sochacka-Krysiak, H. (red.) Zarządzanie gospodarka i finansami gminy. Warszawa: SGH.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250319

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.