PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 17 | nr 5 | 60--74
Tytuł artykułu

Model pozafinansowej oceny kapitału intelektualnego jednostek badawczo-rozwojowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Model for a Non-financial Evaluation of Intellectual Capital of Research and Development Units
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od czasu kiedy Schumpeter docenił udział wynalazków i innowacji w rozwoju gospodarczym, teorie ekonomii zmierzają w kierunku wyjaśnienia zagadnienia wzrostu gospodarczego przez wiedzę i postęp techniczny. Katalog klasycznych środków produkcji rozszerzony został o nowy czynnik - kapitał intelektualny. Wraz z jego wyodrębnieniem powstał problem jego pomiaru - do dziś nie został rozwiązany. Kapitał intelektualny nabiera szczególnej wagi w organizacjach działających w sektorze nauki i edukacji, których przykładem są jednostki badawczo-rozwojowe (JBR). (abstrakt oryginalny)
EN
Ever since Schumpeter appreciated the importance of inventions and innovation for economic development, economic theories tend to explain the matter of economic growth with knowledge and technological development. The list of classical production means has been amplified with a new factor - intellectual capital. Along with the acknowledgment of intellectual capital, the issue of its measurement arose, which has not been solved yet. Intellectual capital is particularly significant in organizations that operate in the scientific and education sector, such as research and development units (RDU). This article presents evaluation methods of intellectual capital of RDU's, based on the parametric evaluation of scientific units that is carried out in Poland. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
60--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Baruk, J. (2004) Charakterystyka działalności badawczo-rozwojowej. Problemy zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Chesbrough, H. (2003) The Logic of Open Innovation: Managing Intellectual Property. California Management Review, Vol. 45, No. 3.
 • Dobija, D. (2003) Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 • Etzkowitz, H. (2002) The Triple Helix of University - Industry - Government. Implications for Policy and Evaluation. Stockholm: Institutet for studier av utbildning och forskning.
 • Gierszewska, G. (2003) Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa.
 • Gomułka, S. (1990/1998) Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego. Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.
 • Gunnlaugsdottir, J. (2003) Seek and You Will Find, Share and You Will Benefit: Organizing Knowledge Using Groupware Systems. International Journal of Information Management, Vol. 23, Iss. 5, pp. 363-380.
 • Hall, R.E., Taylor, J.B. (1993/1997) Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka. Warszawa: WN PWN.
 • Hamel, G., Prahalad, C.K. (1999) Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości. Warszawa: Business Press.
 • Król, H. (2006) Kapitał ludzki organizacji. W: Król H., Ludwiczyński A. (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: WN PAN.
 • Leydesdorff, L., Etzkowitz, H. (1998) The Triple Helix as a Model for Innovation Studies. Science & Public Policy, Vol. 25(3), pp. 195-203, za: Etzkowitz, H., Webster, A., Healey, P. (1998) Capitalizing Knowledge: The Intersection of Industry and Academia. Albany: State University of New York Press.
 • Martínez-Torres, M.R, A Procedure to Design a Structural and Measurement Model of Intellectual Capital: An exploratory study, Information & Management, Volume 43, Issue 5, July 2006, s. 617-626.
 • Noga, A. (2009) Teoria przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2004, 2005, 2006) Warszawa: GUS.
 • 12.a A: Ogólne zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych
 • 12.b B: Zasady ramowe oceny parametrycznej jednostek naukowych
 • 12.c C: Zasady szczegółowe oceny parametrycznej jednostek naukowych Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych (H-02)
 • Romer, D. (1996/2000) Makroekonomia dla zaawansowanych. Warszawa: WN PWN.
 • Rosati, D. (2007) Wiedza a rozwój gospodarczy. W: Rosati, D. (red.) Gospodarka oparta na wiedzy. Aspekty międzynarodowe. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. www.kbn.imc.edu.pl/finauki98/system/zasady2002/cz_a.html z dnia 2007.08.22
 • Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka, 2007-2013, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych z dnia 28.07.2006 (Dz. U. 2006 Nr 142, poz. 1020).
 • Ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych z dnia 25 lipca 1985 r. (Dz.U. 1985 Nr 36, poz. 170).
 • Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych z dnia 5 lipca 2007 r. (Dz.U. 2007 Nr 134, poz. 934).
 • Ustawa o Finansach Publicznych z dnia 30.06.2005 (Dz.U. 2005 Nr 249, poz. 2104).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250351

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.