PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 277 Zmiana warunkiem sukcesu : współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami | 103--112
Tytuł artykułu

Ekoefektywność w rozwoju i doskonaleniu organizacji

Warianty tytułu
Eco-efficiency in Development and Advancement of Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano koncepcję ekoefektywności i możliwość jej zastosowania do oceny projektów inwestycyjnych pod kątem modernizacji procesów wytwórczych i nowych, przyjaznych dla środowiska, rozwiązań technologicznych. Do oceny efektów środowiskowych zaproponowano metodę środowiskowej oceny cyklu życia (LCA), a ekonomicznych - metodę wartości zaktualizowanej netto (NPV). Połączenie wyników tych metod może stanowić podstawę do oceny ekoefektywności projektów inwestycyjnych. Zaproponowane rozwiązanie może być wykorzystane do prowadzenia zorganizowanych i ciągłych działań w celu zapobiegania zanieczyszczeniom i systematycznej ich redukcji, a także doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001. Powinna także ona być uzupełnieniem istniejących procedur prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko oraz może być stosowana przy ocenie i wyborze projektów dofinansowanych z funduszy celowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the eco-efficiency concept and a proposal for its implementation for assessing investment projects covering both the modernisation of manufacturing processes and new, environmentally friendly technology solutions. The Life Cycle Assessment techniques were proposed for the calculation of environmental effect, whereas Net Present Value (NPV) for economic one. The combination of these effects could be a base for ecoefficiency calculation. It can be applied to conduct structured and continuous action to prevent and systematically reduce the pollution and to improve the environmental management system in accordance with the requirements of ISO 14001, applying the PDCA approach - plan, do, check, act. It can also be complementary to existing procedures for conducting environmental assessments and may be used in evaluating and selecting projects supported from appropriated funds (i.e. Structural Fund). (abstract original)
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • Adamczyk J., Koncepcja. zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001.
 • Broniewicz E., Poskrobko B., Nakłady na ochronę środowiska. Metodyka i wyniki badań, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
 • Górka K. (red.), Analiza skuteczności działania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w Polsce, Warszawa 1999.
 • Kulczycka J., Pietrzyk-Sokulska E. (red.), Ewaluacja gospodarki surowcami mineralnymi w Polsce, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2009.
 • Lorek E. (red.), Rozwój rynku dóbr i usług ekologicznych w regionie śląskim, Wydawnictwo AE, Katowice 2004.
 • Matuszak-Flejszman A., System zarządzania środowiskowego w organizacji, Wydawnictwo AE, Poznań 2007.
 • Moller A., Schaltegger S., The Sustainability Balanced Scorecard as a Framework for Eco-efficiency Analysis, "Journal of Industrial Ecology" 2008, vol. 9, no. 4.
 • Rączka J., Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego, Warszawa 2002, http://www.nfosigw.gov.pl.
 • Stern N.H. i in., The economics of climate change: The Stern Review, Cambridge University Press, Cambridge 2007.
 • PN-EN ISO 14001:2005, Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania, PKN, Warszawa 2005.
 • PN-EN ISO 14031:2002. Zarządzanie środowiskowe - Ocena efektów działalności środowiskowej - Wytyczne, Warszawa 2002.
 • PN-EN ISO 14040:2009: Zarządzanie środowiskowe - Ocena cyklu życia - Zasady i struktura, Warszawa 2009.
 • World Business Council for Sustainable Development. Measuring eco-efficiency - a guide to reporting company performance, Conches-Geneva, Switzerland: WBCSD, 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250415

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.