PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 67 Restrukturyzacja spółek handlowych : zagadnienia ekonomiczne i prawne | 117--132
Tytuł artykułu

Wpływ restrukturyzacji spółki handlowej na restrukturyzację zatrudnienia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Influence of the Commercial Company's Restructuring over the Restructuring of Employment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Restrukturyzacja spółek handlowych rozumiana jako łączenie, podział przekształcanie wykazuje związki z restrukturyzacją zatrudnienia rozumianą najczęściej jako redukcja tego zatrudnienia. W przekonaniu autora można wy- różnić kilka przypadków takich powiązań: 1. Gdy pracownik zatrudniony w spółce poddanej procesowi łączenia albo podziału korzysta z przysługującego mu uprawnienia z art. 23 § 4 kp i odchodzi za uprzedzeniem albo nie przyjmie nowych warunków pracy i płacy oraz odchodzi za wypowiedzeniem z art. 23 §5 kp. 2. Gdy następują zwolnienia z przyczyn organizacyjnych itp. (niedotyczących pracownika), wynikających z łączenia, a ewentualnie podziału bądź przekształcenia spółki. 3. Gdy następują zwolnienia z przyczyn jak w pkt. 2.), niewynikających z restrukturyzacji spółki, lecz z generalnego celu, dla którego również ona jest prowadzona. (fragment tekstu)
EN
The author presents the connections between restructuring processes of both: company and its employment. The article gives reasons for understanding the company's merger, division and transformation as its "restructuring" and defines the restructuring of employment mainly as a reduction of employment. Then the possible influence of the company's restructuring over the employment has been presented, especially significance of the described processes for the reductions' justification. The author inter alia deals with the questions of the so called employees' transfer and of the collective redundancies. As conclusion of the article three cases of the above-mentioned restructuring connections have been distinguished focusing on different intensity of these connections in different cases. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • A. Kidyba: Kodeks spółek handlowych. Objaśnienia. Zakamycze, Kraków 2001. komentarz do art. 494.
 • A. Witosz: Restrukturyzacja spółek handlowych GW Branta, Bydgoszcz-Katowice 2005, s. 10, 13, 29, passim.
 • B. Pełka: Restrukturyzacja przemysłu w warunkach urynkowienia polskiej gospodarki. Mikrorestrukturyzacja. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1993, nr 2, s. 6;
 • A. Zdżyłowski: Restrukturyzacja przedsiębiorstw - przejawy, wyniki. Uwarunkowania finansowe i systemowe. W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i jej wpływ na efektywność gospodarowania. Red. Cz. Skowronek. Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997. s. 19
 • D. Thierry. Ch. Sauret: Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian Poltext, Warszawa 1994. s. 22
 • M. Egeman: Restrukturyzacja i kierowanie zatrudnieniem. Poltext Warszawa 2000, s. 23.
 • Z. Sadowski, T. Wach: Leksykon pracy, bezrobocia i zabezpieczenia społecznego. Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2003. s. 195.
 • J. Brilman: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE. Warszawa 2002, s. 345
 • W. Osowski: O pojmowaniu restrukturyzacji zatrudnienia. "Humanizacja Pracy" 2007, nr 1-2, s. 69 i n.
 • Ł. Pisarczyk:, Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę. LexisNexis, Warszawa 2002, s. 62.
 • L. Florek: Europejskie prawo pracy. LexisNexis, Warszawa 2005. s. 110-113.
 • K. Jaśkowski, E. Maniewska: Kodeks pracy. Komentarz. Zakamycze, Kraków 2002, komentarz do art. 23
 • Kodeks pracy. Komentarz. Red. T. Zieliński. ABC Warszawa 2001. s. 223
 • U. Jelińska: Wpływ przekształceń po stronie pracodawcy na treść stosunku pracy przejętych pracowników. "Służba Pracownicza" 2000, z. 7, s. 20 i n.
 • S. Kowalski: Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z. o.o., cz. III. "Monitor Prawniczy" 2003, z. 19. s. 880 i n.
 • S. Kowalski: Sytuacja prawna pracowników spółki cywilnej przekształconej w spółkę z o.o. "Służba Pracownicza" 2004, z. 3, s. 17 i n.
 • Z. Hajn: Charakter prawny i skutki komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego w świetle prawa pracy. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2000, z. 12, s. 10 i 11
 • D. Duda: Kodeks spółek handlowych - niektóre implikacje na gruncie prawa pracy. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne'" 2001, z. 2, s. 23 i n.
 • A Witosz: Restrukturyzacja spółek handlowych GW Branta, Bydgoszcz-Katowice 2005. s. 200, passim.
 • L. Gilejko: Restrukturyzacja sektorów problemowych: programy. uwarunkowania i dylematy. W: Społeczne uwarunkowania j skutki restrukturyzacji sektorów strategicznych. Red. L. Gilejko. SGH, Warszawa 2001, s. 13.
 • R. Sadlik: Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy. "Prawo Pracy" 2004, nr 12. s. 19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250457

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.