PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 127 Risk perception in financial and non-financial entities | 65--81
Tytuł artykułu

Bankruptcy Risk Perception in Silesian Companies in the Aftermath of the Global Financial Crisis: Survey Evidence

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Percepcja ryzyka bankructwa w śląskich przedsiębiorstwach w następstwie światowego kryzysu finansowego: wyniki badań
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper is structured as follows. Section 1 presents the methodology of the study and introduces the variables tested. Section 2 presents the results of the researches with regard to both financial analysis and the questionnaire, whereas section 3 discusses the findings with regard to the hypotheses tested. (fragment of text)
Światowy kryzys finansowy wywarł silny wpływ zarówno na finansową, jak i na realną sferę gospodarki. Artykuł ma na celu prezentację cząstkowych wyników badań poświęconych problematyce wpływu kryzysu finansowego na sytuację finansową przedsiębiorstw działających na Śląsku. Wyniki badań odnoszą się do problemu stabilności finansowej i w tym zakresie zostały przeprowadzone w dwóch warstwach. Pierwsza to analiza zagregowanych danych finansowych dotyczących sytuacji finansowej i zagrożenia bankructwem śląskich przedsiębiorstw w latach 2006-2009. Druga warstwa badań to analiza wyników badania ankietowego dotyczącego percepcji zagrożenia bankructwem. (oryginalny abstrakt)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • University of Economics in Katowice, Poland
 • University of Economics in Katowice, Poland
 • University of Economics in Katowice, Poland
 • University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
 • Alexander D., Britton A., Jorissen A. (2011): International Financial Reporting and Analysis. South-Western/CENGAGE Learning, Andover.
 • Altman E.I. (1968): Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporation Bankruptcy. "The Journal of Finance", Vol. 23, No 4.
 • Baker H.K., Powell G.E. (2005): Understanding Financial Management. A Practical Guide. Blackwell Publishing, Malden, Oxford.
 • Bednarski L., Waśniewski T. (1996): Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Tom 1. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 • Błach J. (2009): Analiza zmian strukturalnych w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem informacji bilansowych - ujęcie statyczne. In: Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa. Ed. G. Łukasik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Błach J. (2010): Financial Risk Identification Based on the Balance Sheet Information. In: Managing and Modelling of Financial Risks. Technical University of Ostrava, Ostrava.
 • Brigham E.F., Houston J.F. (2009): Fundamentals of Financial Management. 12th ed. South-Western Cengage Learning, Australia.
 • Copeland T.E., Weston J.F., Shastri K. (2005): Financial Theory and Corporate Policy. 4th ed., Addison Wesley, Boston.
 • Damodaran A. (2001): Corporate Finance. Theory and Practice. John Wiley & Sons, New York.
 • Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2009 roku. GUS, Warszawa 2011.
 • Ehrhardt M.C., Brigham E.F. (2009): Corporate Finance. A Focused Approach. 4th ed., South-Western/CENGAGE Learning, Mason. Emery D.R., Finnerty J.D., Stowe J.D. (2004), Corporate Financial Management. 2nd ed., Pearson/Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Fabozzi F.J., Peterson P.P. (2003): Financial Management & Analysis. John Wiley & Sons, Hoboken.
 • Financial Results of Economic Entities in 2006, 2007, 2008, 2009 (2007, 2008, 2009, 2010). GUS, Warszawa, http://stat.gov.pl [accessed: 11.03.2011].
 • Higgins R.C. (2007): Analysis for Financial Management. 8th ed., McGraw-Hill, International edition.
 • Hołda A. (2006): Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych. AE Kraków.
 • Jaworski J. (2010): Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw. CeDeWu, Warszawa.
 • Kowalak R. (2008): Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością. ODDK, Gdańsk.
 • Lumby S., Jones C. (2011): Corporate Finance. Theory & Practice. 8th ed., South- Western/CENGAGE Learning, Andover.
 • Megginson W.L., Smart S.B. (2006): Introduction to Corporate Finance. Thomson South-Western, Mason.
 • Współczesna analiza finansowa. (2004). Ed. B. Micherda Zakamycze, Kraków.
 • Myers S.C. (1984): The Capital Structure Puzzle. "Journal of Finance", Vol. 39, No 3.
 • Nowak E. (2008): Analiza sprawozdań finansowych. PWE, Warszawa.
 • Palepu G.K., Headly P.M., Bernard V.L. (2004): Business Analysis and Valuation. Using Financial Statements. 3rd ed., Thomson/South Western, Australia, Canada, Mexico.
 • Shapiro A.C., Balbirer S.D. (2000): Modern Corporate Finance. A Multidisciplinary Approach to Value Creation. Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2007): Metody podejmowania decyzji finansowych, Analiza przykładów i przypadków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem. (2007). Ed. M. Walczak. Difin, Warszawa.
 • Wang Y., Campbell M. (2010): Do Bankruptcy Models Really Have Predictive Ability? Evidence using China Publicly Listed Companies. "International Management Review", Vol. 6, No. 2.
 • Wieczorek-Kosmala M., Błach J., Gorczyńska M. (2010): An Application of the Multidiscriminant Models of Bankruptcy Prediction - A Case of Selected Polish Companies. In: Finance and Risk. University of Economics in Bratislava, EKONOM, Bratislava.
 • Gorczyńska M., Znaniecka K., Wieczorek-Kosmala M. (2008): Finanse przedsiębiorstwa. AE, Katowice.
 • Financial Results of Economic Entities in 2006, GUS, Warszawa 2007, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_817_ENG_HTML.htm [accesed: 11.03.2011].
 • Financial Results of Economic Entities in 2007, GUS, Warszawa 2008,,http://www.stat.gov.pl/gus/5840_817_ENG_HTML.htm [accesed: 11.03.2011].
 • Financial Results of Economic Entities in 2008, GUS, Warszawa 2009, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_817_ENG_HTML.htm [accesed: 11.03.2011].
 • Financial Results of Economic Entities in 2009, GUS, Warszawa 2010, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_817_ENG_HTML.htm [accesed:. 11.03.2011].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250471

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.