PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 244 | 102--119
Tytuł artykułu

Czynniki wpływające na postawy konsumentów wobec wybranych suplementów diety

Warianty tytułu
Factors Influencing Consumer Attitudes Towards Some Dietary Supplements
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy była ocena stosowania suplementów diety w wybranej grupie kobiet. Przedmiotem badań były preparaty witaminowo-mineralne oraz środki ułatwiające odchudzanie. Stwierdzono, że stosowanie suplementów jest zjawiskiem powszechnym. Chętnie sięgano po suplementy z witaminami i minerałami dla poprawy wyglądu skóry, włosów czy paznokci. Następne z wymienianych nabywanych preparatów były suplementy na odchudzanie. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że głównymi czynnikami decydującymi o wyborze i zakupie suplementu diety były skład preparatu oraz jego cena. W recepturze spożywanych środków często obok witamin i minerałów występują flawonoidy. Kompleksy składnik mineralny-flawonoid są skuteczniejszymi wymiataczami wolnych rodników niż same flawonoidy. Jednak występowanie dużej ilości flawonoidów o wysokiej zdolności przeciwutleniającej nie determinuje wysokiej aktywności antyutleniającej produktu, który w swoim składzie zawiera także składniki mineralne. Preparaty wspomagające odchudzanie były chętnie stosowane w badanej grupie. Zażywane specyfiki miały hamować apetyt i dawać uczucie sytości. W trakcie kuracji szczególnie ważne są dawki popularnie stosowanego w takich produktach chromu organicznego. Nadmiar chromu(III) może prowadzić do niekorzystnych dla organizmu zmian, jak problemy z nerkami, anemia. Wcześniejsze doświadczenia potwierdziły, że spożywanie chromu(III) w obecności flawonoidów może korzystnie wpływać na obniżenie niektórych parametrów (glukozy, triglicerydów), ale może powodować także ograniczenie przyswajalności żelaza. Przeprowadzone badania potwierdzają popularność preparatów na bazie chromu wśród młodych, ciągle odchudzających się dziewcząt. Co niepokojące, największy wpływ na wybór stosowanego preparatu ma cena, a źródłem informacji o nim jest reklama w mediach. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study was to assess the use of dietary supplements in a selected group of women. The subject of the study was vitamin-mineral preparations and measures to facilitate weight loss. It was found that the use of supplements is widespread. Most popular is the use of supplements of vitamins and minerals to improve the appearance of skin, hair and nails. The second place was occupied by weight loss supplements. The results showed that price was the main factor responsible for the selection and purchase of dietary supplements by female students. The composition of preparations, apart from vitamins and minerals, frequently includes flavonoids. Mineral complexes are more effective fiavonoid free radical scavengers than flavonoids themselves. However, the presence of large amounts of high-capacity fiavonoid antioxidant does not determine a high antioxidant activity of the product which also contains minerals. Pharmaceutical preparations promoting weight loss are often used in the studied group. Supplements were supposed to suppress appetite and give a feeling of satiety. Very important are consumed doses of chromium. Excess chromium (III) can lead to adverse changes in the body (kidney disease, anemia). Previous experiments confirmed that the consumption of chromium (III) in the presence of flavonoids may be beneficial for the reduction of some parameters (glucose, triglycerides), but may also cause reduction of the bioavailability of iron. The study confirms popularity of preparations based on chromium among young girls who are always on a diet. Price has the greatest influence on the selection of a product and media advertising is the source of information about it. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
102--119
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Abraham, A.S., Brooks, B.A., Eylath, U., 1992, The Effects of Chromium Supplementation on Serum Glucose and Lipids in Patients with and Without Noninsulin - Dependent Diabetes, Metabolism, no. 41(7), s. 768-771.
 • Anderson, R.A., Cheng, N., Bryden, N.A., Polansky, M.M., Cheng, N., Chi, J., Feng, J., 1997, Elevated Intakes of Supplemental Chromium Improve Glucose and Insulin Variables in Individuals with Type 2 Diabetes, Diabetes no. 46, s. 1786-1791.
 • Bjelakovic, G., Nikolova, D., Lotte-Gluud, L., Simonetti, R.G., Gluud, C., 2007, Mortality in Randomized Trials of Antioxidant Supplements for Primary and Secondary Prevention, Journal of the American Medical Association, no. 297(8), s. 842-857.
 • Commission staff working document "Characteristics and Perspectives of the Market for Food Supplements Containing Substances other than Vitamins and Minerals" - Bruksela, 5.12.2008 SEC(2008) 2976.
 • Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (L 183/51).
 • Evans, G.W., Swenson, G., Walters, K., 1995, Chromium Picolinate Decreases Calcium Excretion and Increases Dehydroepiandrosterone (DHEA) in Postmenopausal Women, FASEB Journal, 9 A449.
 • Hathcoock, J.N., 2004, Safety of Vitamin and Mineral Supplements. Safe levels Identified by Risk Assessment, IADSA, Belgium.
 • http://www.erna.org/sites/0009/uploads/content/publications/vitamin-and-mineral-supplements.pdf, [dostęp: 2.11.2012].
 • http://www.hopkinsmedicine.Org/press_releases/2004/ll_10_04.html, Study shows high-dose vitamin e supplements may increase risk of dying.
 • http://www.pmrpublications.com, Rynek suplementów diety w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2013.
 • Kottke, T.E., Wu, L.A., Hoffman, R.S., 2003, Economic and Psychological Implications of the Obesity Epidemic, Mayo Clinic Proceeding, no. 78, s. 92-94.
 • Krasnowska, G., Sikora, T., 2011, Suplementy diety a bezpieczeństwo konsumenta, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, nr 4 (77), s. 5-23.
 • Lamer-Zarawska, E., Kowal-Gierczak, B., Niedworok, J., Błach-Olszewska, Z., Długosz, A., 2007, Fitoterapia i leki roślinne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Lamson, D. W., Plaza, S.M., 2002, The Safety and Efficacy of High-Dose Chromium, Alternative Medicine Review, no. 7(3), s. 218-235.
 • Lefavi, R.G., Wilson, D., Keith, R.E., Anderson, R.A., Blessing, D.L., 1993, Lipid Lowering Effect of a Dietary Chromium (111)-Nicotinic Acid Complex in Male Athletes, Nutrition Research, no. 13, s. 239-249.
 • Olszewska, M., 2003, Flawonoidy i ich zastosowanie w lecznictwie, Farmacja Polska 59, nr 9, s. 391-401.
 • Poskoczym, K., Stoś, K., Wojtasik, A., Dolna-Chudobińska, A., Starnawska-Oleńko, A., Ciok, J., 2009, Nadzór nad środkami spożywczymi wprowadzanymi po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które podlegajq procedurze powiadomienia Głównego Inspektora Sanitarnego, Transition Facility PL/06/IB/EC/01, Warszawa.
 • Press, R.I., Geller, J., Evans, G.W., 1990, The Effect of Chromium Picolinate on Serum Cholesterol and Apolipoprotein Fractions in Human Subjects, Wester Journal of Medicine, no. 152, s. 41-45.
 • Rozporządzenie Komisji Nr 1170/2009 z dnia 30 listopada 2009, zmieniające dyrektywę 2002/46/EC oraz rozporządzenie nr 1925/2006 w zakresie listy witamin i składników mineralnych i ich form, które mogą być dodawane do żywności, w tym suplementów diety (OJ L 3 1 4, 1 .12.2009, p. 36).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz.U. m 196 poz. 1425 ze zm.).
 • Spencer, E.H., Bendich, A., Frank, E., 2006, Vitamin and Mineral Supplement use Among US Medical Students. A Longitudinal Study, Journal of the American Dietetic Association, no. 106(12), s. 1975-83.
 • Staniek, H., Krejpcio, Z., Szymusiak, H., Zieliński, R., Wieczorek, D., 2007a, Wpływ wysokich dawek pokarmowych chromu(IIl) i kwercetyny na gospodarkę żelazem u szczura, t. 1, Żywienie człowieka i metabolizm, Wydawnictwo Instytut Żywności i żywienia, Warszawa, t.l,s. 105-110.
 • Staniek, H., Krejpcio, Z., Szymusiak, H., Zieliński, R., 2007b, Wpływ wysokich dawek pokarmowych chromu(III) i kwercetyny na wybrane wskaźniki biochemiczne krwi szczura, Żywienie człowieka i metabolizm, Wydawnictwo Instytut Żywności i żywienia, Warszawa, t.2, s. 1069-1073.
 • Stasio, M.J., Curry, K., Sutton-Skinner, K.M., Glassman, D.M., 2008, Over-the-counter Medications and Herbal or Dietary Supplements among College students. Dose Frequency and Relationship to Self Reported Distress, Journal of American College Health, no. 56(5), s. 535-547.
 • Thomas, V.L., Gropper, S.S., 1996, Effect of Chromium Nicotinic Acid Supplementation on Selected Cardiovascular Disease Risk Factors, Biological Trace Element Research, no. 55, s. 297-305.
 • Wieczorek, D., Wieloch, A., Wybieralska, K., Szymusiak, H., Zieliński, R., Staniek, H., Krejpcio, Z., 2008, Suplementacja Cr(Jll) w obecności flawonoidów, w: Pierwiastki śladowe w łańcuchu żywieniowym, materiały konferencji z 2008 roku, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, s. 383-385.
 • Wybieralska, K., 2008, Towaroznawcza ocena wpływu składników mineralnych zawartych w produktach rynkowych na wybrane właściwości flawonoidów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250497

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.