PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 156 Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena | 275--286
Tytuł artykułu

Strategia a CSR

Warianty tytułu
Strategy and CSR
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano relacje pomiędzy strategią a CSR. Właściwie opracowana i umiejętnie wdrożona strategia niejednokrotnie przesądza o sukcesie przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby w procesie projektowania strategii uwzględniać interesariuszy firmy celem zaspokojenia ich potrzeb. Współcześnie przedsiębiorstwa nie mogą się kierować jedynie kryterium maksymalizacji zysku. Zysk zaczyna być traktowany nie jako cel ostateczny, ale jako środek do realizacji innych celów - społecznych i środowiskowych. W tym kontekście obserwujemy na świecie rosnącą popularność koncepcji CSR. Aktywność przedsiębiorstw w tym obszarze przybiera różnorakie formy i istnieje potrzeba określenia rodzaju relacji występujących pomiędzy strategią przedsiębiorstwa a koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the relation between the strategy and CSR. Properly worked out and skillfully implemented strategy more than once decides about enterprise's success. It is important in the projecting process strategy to take into account the enterprise's stakeholders in order to satisfy their needs. Nowadays enterprises cannot be guided only by the criterion of profit maximization. The profit begins to be treated not as the final aim, but as the means to realize other aims - social and environmental. In this context we observe the growing popularity of the idea of CSR in the world. The activity of enterprises in this area adopts varied forms and there is a need to define relations between the enterprise strategy and the idea of CSR. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Adamska M. (red.). Leksykon zarządzania, Difin. Warszawa 2004.
 • Biznes. Słownik pojęć ekonomicznych, t. 10 P-Ż. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2007.
 • Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Gasiński T" Piskalski G., Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw-, http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/580AE0A6-1882-4288-B719-D7F16E658D6A/53568/Pod recznik_zrownowazonybiznes.pdf.
 • Glueck W.F., Business Policy and Strategie Management, McGraw-Hill, New York 1980.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2005.
 • Hamel G., Prahalad C.K.. Przewaga konkurencyjna jutra. Business Press, Warszawa 1999.
 • Jakubów L., Rola zarządzania strategicznego w rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] S. Kiełczewski (red.). Zarządzanie strategiczne, AE, Wrocław 2000.
 • Jeżak J., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.
 • Kaleta A., Strategia konkurencji w przemyśle, AE, Wrocław 2000.
 • Knap A., Dekada Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wydział Edukacji Ekologicznej, www.edukacja.warszawa.pl/plik.php ?id=1552.
 • Koontz H., O'Donnell C., Weihrich H., Management, McGraw-Hill, New York 1984.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Krawiec F., Strategiczne myślenie w firmie, Difin, Warszawa 2003.
 • Kreikebaum H., Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN. War¬szawa 1996.
 • Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody. AE, Wrocław 2003.
 • Kulawczuk P., Poszewiecki A. (red.). Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, IBnDiPP, Warszawa 2007. http://www-.iped.pl/publikacje/podrecznik_zfp_2007.pdf.
 • Marchesnay M., Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltext, Warszawa 1994.
 • Moszkowicz M., Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian, PWE, Warszawa 2000.
 • Obłój K., Strategia organizacji, PWE. Warszawa 2001.
 • Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie. Placet. Warszawa 1999.
 • Penc-Pietrzak I., Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcje i zastosowanie. C.H. Beck. Warszawa 2003.
 • Pierścionek Z., Strategia rozwoju firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Porter M.E.. Czym jest strategia?. "Harvard Business Review" 2005. lipiec-sierpień.
 • Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2009, Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Warszawa 2010.
 • Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 • Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE. War¬szawa 2005.
 • Romanowska M., Zarządzanie strategiczne firmą, Centrum Informacji Menedżera. Warszawa 1995.
 • Rué L.W., Holland P.G., Strategic Management, Concepts and Experiences, McGraw-Hill. New York 1986.
 • Steinmann H.. Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2001.
 • Stoner J.A.F.. Freeman R.E., Gilbert Jr. D.R., Kierowanie. PWE. Warszawa 1997.
 • Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1997.
 • Thompson A.A. Jr., Strickland III A.J., Strategic Management. Concepts and Cases. Irwin, Home- wood. Boston 1993.
 • Von Ghyczv T., von Oetinger B., Bassford Ch., Clausewitz o strategii, The Strategy Institute of The Boston Consulting Group, PWE, Warszawa 2002.
 • Watson T.J., W poszukiwaniu doskonałego zarządzania. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2001.
 • http://www.globalcompact.org.pl/pol/Global-Compact/10-Zasad-GC.
 • http://eur-lex.europą.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0366:FIN:EN:PDF.
 • http://www.fob.org.pl/misja-1884144.htm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250509

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.