PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 2 | nr 1 | 119--137
Tytuł artykułu

Rozwój rynku venture capital/private equity w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Development of Polish Venture Capital and Private Equity Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, szczegółowa analiza empiryczna oraz ocena rozwoju rynku venture capital/private equity w Polsce od początków jego powstania, z uwzględnieniem problematyki akwizycji kapitału, inwestycji oraz dezinwestycji. Badania zostały przeprowadzone na podstawie danych empirycznych Europejskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (European Private Equity and Venture Capital Association), które prowadzi szeroką statystykę rynku kapitału wysokiego ryzyka w całej Europie. Wnioski, jakie płyną z części empirycznej artykułu, wskazują na dynamiczny rozwój rynku venture capital/private equity w Polsce oraz na dalsze perspektywy jego rozwoju. Wyniki przeprowadzonych badań świadczą o rosnącym zaufaniu inwestorów europejskich do polskiego rynku venture capital/private equity oraz o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Istotne wsparcie dla rozwoju rynku kapitału wysokiego ryzyka w Polsce zapewnia dynamiczny rozwój i wysoka aktywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present, extensively analyse in an empirical way and assess the development of Polish venture capital and private equity market from its beginning up to the present day, taking into account the issue of capital acquisition, investment and disinvestment. The research was conducted on the basis of the empirical data provided by the European Private Equity and Venture Capital Association, the establishment engaged in gathering the statistics of the high risk capital market in Europe. Conclusions drawn from the empirical part of the article suggest the dynamic development of the venture capital and private equity market in Poland and its possible further advancement. The results of the research indicate the growing trust of European investors in the Polish venture capital and private equity market and the high investment attractiveness of our country, particularly in the East-Central Europe. The substantial support to the development of the Polish high risk capital market is provided by the dynamic expansion and high activeness of Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
119--137
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Central and Eastern Europe Statistics (2004-2011), EVCA.
 • EVCA Yearbook (2012), EVCA.
 • Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Zalewski H. (2006), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz.
 • Groh A., Liechtenstein H., Lieser K. (2011), The Global Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index 2011 annual, opracowanie Uniwersytetu Nawarry i firmy doradczej Ernst & Young.
 • Gryko J. M. (2006), Asymetria informacji i konflikty agencji w kontraktach z funduszami venture capital, [w:] Finanse przedsiębiorstwa, P. Karpuś (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Mikołajczyk B., Krawczyk M. (2007), Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa.
 • Przybylska-Kapuścińska W., Mozalewski M. (2011), Kapitał wysokiego ryzyka, PWE, Warszawa.
 • Rocznik/Yearbook (2002-2005), Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych.
 • Sikorski M. (2008), Fundusze wysokiego ryzyka - venture capital jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Czynniki wspierające rozwój MSP w Polsce, G. Michalczuk, I. Przychocka, J. Sikorski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Sobańska K., Sieradzan P. (2004), Inwestycje private equity/venture capital, Key Text, Warszawa.
 • Świderska J. (2006), Wpływ inwestycji venture capital na rozwój gospodarczy w Europie, [w:] Finanse przedsiębiorstwa, P. Karpuś (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Świderska J. (2008), Quasi-fundusze venture capital. Publiczne wsparcie innowacyjnych MSP, Difin, Warszawa.
 • Tamowicz P. (1995), Fundusze inwestycyjne typu venture capital. Narodziny i rozwój. Warunki rozwoju venture capital w Polsce, Wydawnictwo Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Tamowicz P. (2004), Venture capital - kapitał na start, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk. Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz.U. z 2005 r., nr 57, poz. 491 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2004 r., nr 159, poz. 1667 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2000 r., nr 114, poz. 1192).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 1997 r., nr 140, poz. 939 ze zm.).
 • Węcławski J. (1997), Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.
 • Włodarska-Zoła L. (2005), Charakterystyka procesu realizacji inwestycji kapitałowych przez fundusze typu private equity i venture capital, [w:] Finanse - wybrane zagadnienia, W. Luciński (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 • Wrzesiński M. (2008), Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Zasępa P. (2010), Venture capital - sposoby dezinwestycji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250543

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.