PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 2 | nr 1 | 169--189
Tytuł artykułu

Zmiany w MSR 1 a praktyka wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Changes in IAS 1 and the Practices of Selected Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia wpływ nowych zasad prezentacji sprawozdań finansowych na użyteczność informacji. W tym celu poddano badaniu sprawozdania finansowe za 2009 i 2011 rok wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki badań wykazały, że zmiany w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 1 (wprowadzenie zysku całościowego) nie wpłynęły na wzrost przydatności informacji. Sprawozdania spółek są nieprzejrzyste i nieporównywalne, co oznacza wzrost kosztów przetwarzania informacji przez ich odbiorców. Ponadto analiza koncepcji zysku całościowego wykazała, że wynik całościowy nie jest dobrym miernikiem do oceny inwestycji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article shows the impact of new rules of presenting financial statements on the usefulness of information. For that purpose financial statements for 2009 and 2011 of selected companies listed on Warsaw Stock Exchange were examined. The results showed that the changes implemented in International Accounting Standard 1 (the introduction of comprehensive income) did not have an influence on the usefulness of information. As the reports of the companies are unclear, it is impossible to compare them, which results in an increase in the costs of information processing of their recipients. The analysis of comprehensive income concept showed that comprehensive income is not a good measure for the evaluation of investment. (original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
169--189
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Chambers D., Linsmeier T., Shakespeare C., Sougiannis T. (2007), An evaluation of SFAS no. 130 comprehensive income disclosure, Review of Accounting Studies, vol. 12.
 • Exposure Draft: Presentation of Items of Other Comprehensive Income (2010), http:// www.efrag.org (dostęp: 19.05.2012).
 • Gierusz J. (2007), Propozycja zmian w układzie i treści rachunku zysków i strat, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (red.), SKwP, Warszawa.
 • Gierusz J. (2010), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości - pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień, ODDK, Gdańsk.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), część B, IFRS Foundation, SKwP, Warszawa.
 • MSR 1: Międzynarodowy Standard Rachunkowości 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, [w:] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniające (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 339/3, z dnia 18.12.2008 r.
 • Roczniki GPW, http://www.gpw.pl (dostęp: 17.05.2012).
 • Szmigielski M. (2007), Jakość sprawozdań finansowych, Rachunkowość, nr 1.
 • Szychta A. (2010), Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 59 (115).
 • Walińska E. (2009), Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Walińska E., Bek-Gaik B. (2011), Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 62 (118).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250549

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.