PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 12(27) | z. 4 | 14--24
Tytuł artykułu

Mechanizmy wsparcia finansowego energetyki odnawialnej w Polsce i krajach Europy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Renewable Energy Financial Support Mechanisms in Poland and Other European Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Promocja produkcji energii z odnawialnych źródeł jest jednym z głównych celi europejskiej polityki energetycznej. Artykuł przedstawia porównanie stosowanego w Polsce i w wybranych krajach UE mechanizmu wsparcia finansowego energetyki odnawialnej. Omówione zostały dwa najczęstsze systemy promocji: mechanizm zielonych certyfikatów oraz cen gwarantowanych. (abstrakt oryginalny)
EN
Promotion of renewable sources of energy is one of main purposes of the EU energy policy. The article presents a comparison of financial support mechanisms for renewable energy in Poland and in selected European countries. It shows two main systems of support: green certificates and feedin tariffs. (original abstract)
Rocznik
Tom
Numer
Strony
14--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Act on Granting Priority to Renewable Energy Sources. (Renewable Energy Sources Act) [2000] Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety. [Tryb dostępu:] http://www.windworks. org/FeedLaws/Germany/GermanEEG2000.pdf. [Data odczytu: styczeń 2009].
 • Bukowski M. [2011]: Efektywność ekonomiczna produkcji energii w małych elektrowniach wodnych. Praca doktorska; Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW, Warszawa.
 • Electricity from Renewable Energy Sources: What Does It Cost Us? [2008]. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Berlin.
 • Energia ze źródeł odnawialnych w 2006 r. Informacje i opracowania statystyczne. [2007]. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 r. Informacje i opracowania statystyczne. [2011]. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Gesetz zur Neuregelung des Rechts der erneuerbaren Energien im Strombereich und zur Änderung damit zusammenhängender Vorschriften. [2008]. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008, cz. I, nr 49.
 • Informacja 10/2012 w sprawie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za 2011 rok. [2010 A]. [Tryb dostępu:] http://www.ure.gov.pl/portal/pdb/4974546/Srednia_cena_sprzedazy_energii_elektrycznej_na_rynku_konkurencyjnym_za_rok_2011.html. [Data odczytu: lipiec 2012].
 • Informacja 2/2012 w sprawie zwaloryzowanej jednostkowej opłaty zastępczej, jaką należy stosować w celu obliczenia opłaty zastępczej przy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne za 2012 r. [2010B]. [Tryb dostępu:] http://www.ure.gov.pl/portal/pdb/497/4453/Informacja_w_sprawie_zwaloryzowanej_jednostkowej_oplaty_zastepczej_jaka_nalezy_s.html, [data odczytu: lipiec 2012].
 • Jager de D., Rathmann, M. [2008]: Policy Instrument Design to Reduce Financing Costs in Renewable Energy Technology Projects. International Energy Agency - Renewable Energy Technology Deployment, Utrecht- Paryż.
 • Jansen J. C. [2003]: Policy Support for Renewable Energy in the European Union: A review of the regulatory framework and suggestions for adjustment, Energy Research Centre of the Netherlands, Report number ECN-C-03-113, ECN Policy Studies. [Tryb dostępu:] www.ecn.nl/docs/library/report/2003/c03113.pdf. [Data odczytu: czerwiec 2009].
 • Ligus M. [2009] Ocena efektywności inwestycji wytwarzania energii elektrycznej z oleju rzepakowego. [W:] Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów. Tom 1. Problemy ogólnopaństwowe i sektorowe. B. Poskrobko (red.). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok.
 • Mendonça M. [2007]: Feed-in Tariffs: Accelerating the Deployment of Renewable Energy. EarthScan, Londyn.
 • Prices for Renewable Energies in Europe for 2006⁄2007: Feed-in Tariffs versus Quota Systems - a Comparison. [2007]: D. Fouquet (red.), European Renewable Energy Federation, Bruksela.
 • Renewables. Global Status Report: 2009 Update. [2009]. Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, Paryż.
 • Sasin R. [2008]: Funkcjonowanie systemu świadectw pochodzenia na rynku energii w Polsce i Wielkiej Brytanii - podobieństwa, różnice, prognozy rozwoju. Sprawozdanie z badań własnych. Maszynopis powielany Katedry Analizy Działalności Przedsiębiorstwa SGH, Warszawa.
 • Słoński T., Ligus M. [2009]: Ocena efektywności i ryzyka inwestycji w energetykę wiatrową.. [W:] Ekonomiczne uwarunkowania stosowania odnawialnych źródeł energii. B. Klepacki (red.). Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 • Soliński B. [2008] Rynkowe systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii - porównanie systemu taryf gwarantowanych z systemem zielonych certyfikatów. Polityka energetyczna tom 11, z. 2.
 • Sprawozdania z dzialaności NFOŚiGW [2012]: dokumenty elektroniczne, [Tryb dostępu:] http://bip.nfosigw.gov.pl informacja-publiczna/sprawozdania-z-dzialalnosci/. [Data odczytu: lipiec 2012].
 • Stern N. [2006] Review Report on the Economics of Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Stromeinspeisungsgesetz [1990]: Bundesgesetzblatt Jahrgang 1990 , cz. I, str. 2633.
 • Tables of Renewable Tariffs or Feed-In Tariffs Worldwide [2010]: [Tryb dostępu:] http://www.windworks. org/FeedLaws/TableofRenewableTariffsorFeed-InTariffsWorldwide.html. [Data odczytu: luty 2010].
 • Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy - prawo energetyczne oraz ustawy - prawo ochrony środowiska [2005] Dz. U. nr 62, poz. 552.
 • Wieczorek T. [2006]: Mechanizmy wsparcia zielonej energii odnawialnej w Europie. Polski system na tle wybranych przykładów. Referat wygłoszony podczas Konferencja "Uprawnienia do emisji zanieczyszczeń CO2 w obrocie na TGE SA". Warszawa, 27 październik 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.