PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 219 Polska po 15 latach - efekty transformacji systemowej | 31--50
Tytuł artykułu

Polityka rynku pracy wobec bezrobocia w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Labour Market Policy Towards Unemployment in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wysoki poziom bezrobocia w Polsce, utrzymujący się przez ostatnich piętnaście lat, wymusza postawienie sobie pytania: jakimi instrumentami polityki gospodarczej można mu przeciwdziałać i jaką rolę powinna w tym zakresie odgrywać polityka rynku pracy? Aby zastosowane instrumenty polityki rynku pracy były skuteczne należy najpierw zdefiniować problemy, jakie mają być za jej pomocą rozwiązane a także przyczyny, które doprowadziły do powstania negatywnych zjawisk.. Możemy zatem powiedzieć, że warunkiem efektywnego użycia instrumentów polityki rynku pracy jest rzetelna analiza sytuacji na rynku pracy. (fragment tekstu)
EN
In article is presented labour market policy in Poland during transition period. The range of unemployment in Poland was increased during the last fifteen years and labour market policy was very important factor which effect to appeasement of consequences of this growth. We may distinguish passive labour market policy and active labour market policy. The target of passive policy is to ease social and economical causes of unemployment and the target of active policy is to help unemployed persons to get a new job. The institution which finances spendings for labour market policy in Poland is Labour Found. In comparison with OECD Countries in Poland spendings for active policy are low and a lower part of unemployment stock have chance for participation in active labour policy programmes. The efficiency of active labour market policy in Poland is lower than in other countries of OECD. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Wiśniewski Z., Polityka rynku pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i bezrobocie w Polsce, ujęcie teoretyczne i praktyczne, materiały z konferencji, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 • Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Studium porównawcze, Fundacja Promocji Prawa Europejskiego, Warszawa 1998, s. 67.
 • Góra M., Socha W., Sztanderska U., Zachowania bezrobotnych na rynku pracy. System rejestracji bezrobotnych i zasiłek dla bezrobotnych, Zeszyty Centrum im. A. Smitha nr 5, 1995.
 • Padowicz W., Stan bezrobocia i rynku pracy w Polsce w latach 1990-1996. Próba oceny, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne", nr 12, 1996.
 • Zarychta H., Pasywna polityka rynku pracy w Polsce w latach 1990-1996, [w:] E. Kryńska, E. Kwiatkowski., H. Zarychta, Polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Raport IPiSS zeszyt nr 12, Warszawa 1998, s. 140.
 • Meyer B.D., Unemployment and Unemployment Spells, "Econometrica", No. 4, 1990.
 • Muszalski W., Świadczenia przedemerytalne, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne", nr 5-6, 1992.
 • Głowacka J.E., Charakterystyka polskiego systemu pomocy społecznej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 6, 1998.
 • Calmforsn L., Skedinger P., Does Active Labour-Market Policy Increase Employment? Theoretical Considerations and Some Empirical Evidence from Sweden, Oxford Review of Economic Policy, vol. 11, no. 1, 1995.
 • Jackman R., An Economy of Unemployment? [w:] E. Mc Laughlin (red.), Understanding Unemployment. New Perspectives on Active Labour Market Policies, London, New York 1992.
 • Bellman L., Jackman R., The Impact of Labour Market Policy on Wages, Employment and Labour Market Mismatch, Mimeo 1996.
 • Calmfors L., What Can We Expect from Active Labour-Market Policy?, Konjunkturpolitik, no 43, 1995.
 • Kabaj M., Efektywność programów przeciwdziałania bezrobociu i skuteczność polityki rynku pracy. Kryzys polityki rynku pracy?, [w:] E. Kryńska (red.) Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu, IPiSS, Warszawa 1999.
 • Rynek Pracy, wydania z lat 1990-1999.
 • Koptas G., Efektywność szkolenia bezrobotnych z perspektywy urzędów pracy i instytucji szkolących, [w:] M. Bednarski (red.) Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Narzędzia i instytucje, IPiSS, Warszawa 1996.
 • Sztanderska U., Efektywność rejonowych urzędów pracy w realizowaniu aktywnej polityki rynku pracy. Wyniki badania ankietowego, [w:] M. Bednarski (red.) Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Narzędzia i instytucje, IPiSS, Warszawa 1996.
 • Kowalski J., Efektywność prac interwencyjnych i robót publicznych, [w:] M. Bednarski (red.) Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Narzędzia i instytucje, IPiSS, Warszawa 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.