PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 2(3) | 9--28
Tytuł artykułu

Zadłużenie zagraniczne i wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1970-2008

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
External debt and economic growth in Poland in the period 1970-2008
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania była analiza związku przyczynowo skutkowego między zadłużeniem zagranicznym (kosztem obsługi zadłużenia zagranicznego) i wzrostem gospodarczym Polsce w okresie 1970-2008. W pracy wykorzystano metodę badawczą opartą na studiach literaturowych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów międzynarodowych oraz metody ekonometryczne (model wektorowej autoregresji - VAR). Wszystkie dane statystyczne wykorzystane w pracy pochodziły z baz statystycznych Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD). Na podstawie przeprowadzonej analizy dotyczącej związku przyczynowo-skutkowego między zadłużeniem zagranicznym (kosztem obsługi zadłużenia zagranicznego) i wzrostem gospodarczym w Polsce w okresie 1970-2008 można wskazać na kilka kluczowych wniosków. Po pierwsze, w analizowanym okresie występowała stosunkowo istotna zależność liniowa między zmianą wysokości kosztów obsługi długoterminowego zadłużenia zagranicznego i rozmiarami PKB w Polsce. Ponadto, na podstawie oszacowań modelu VAR potwierdzono negatywne oddziaływanie kosztów związanych z obsługą długu zewnętrznego na rozmiary PKB w Polsce w badanym okresie. Z drugiej strony, stwierdzono również, iż jednym z najistotniejszych czynników determinujących wzrost gospodarczy w Polsce w okresie 1970-2008 był eksport towarów. Wyniki badań ujawniły także że zmiany kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego Polski wyjaśniały w około 3,5% zmienność produktu krajowego brutto w Polsce, a zmiany eksportu wyjaśniały blisko 15,5% zmienności produktu krajowego brutto po upływie roku od szokowej zmiany danego czynnika. (abstrakt ze strony domowej wydawnictwa)
EN
The aim of the study was to analyze the causal relationship between long-term, external debt (external debt service) and economic growth in Poland during 1970-2008. In the paper were used methods based on the literature study of public finance and international finance as well as econometric methods (Vector Autoregression Model - VAR). Ali statistic data used in paper came from the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). On the basis of the analysis concerning the relationship between foreign debt (external debt service) and economic growth in Poland in the period 1970-2008 there were pointed several key conclusions. Firstly, in was confirmed relatively significant linear relationship between long-term, external debt service and GDP in Poland. Moreover, on the basis of VAR model estimation it was confirmed a negative impact of external debt service on the volume of GDP in Poland in the considered period. On the other hand, it was affirmed that one of the most important factors which determined economic growth in Poland in the period 1970-2008 was export of goods. Results of investigation also revealed that the changes in external debt service in Poland accounted for about 3.5% of GDP variability and changes in export accounted for near 15.5% of GDP variability after one year from shock change of the given factor. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Bibliografia
 • Adepoju A.A., Salau A.S., Obayelu A.E., The Effects of External Debt Management on Sustainable Economic Growth and Development: Lessons from Nigeria, "Munich Personal RePEC Achieve Paper", 2007, No. 2147.
 • Afzal M., Rehman H., Rehman J., Causal Nexus between Economic Growth, Export and External Debt Servicing-The Case of Pakistan, 2009.08.28, http://www.pide.org.pk/PSDE/pdf/32.pdf.
 • Chenery H.B., Strout A., Foreign Assistance and Economic Deuelopment, "American Economic Review", 1966, Vol. 56.
 • Chowdhury K., A structural analysis of external debt and economic growth: some evidence from selected countries in Asia and the Pacific, "Applied Economics", 1994, No 26.
 • Clements B., Bhattarcharya R., Nguyen T.Q., External Debt, Public Investment, and Growth in Low - Income Countries, "International Monetary Fund Working Paper", 2003, No. 03/249.
 • Cohen D., Low Investment and Large LCD Debt in the 1980s, "The American Economic Review", 1993, Vol. 83, No. 3.
 • Cunningham R.T., The Effects of Debt Burden on Economic Growth in Hea-vily Indebted Nations, "Journal of Economic Development", 1993, Vol. 18, No. 1.
 • Deshpande A., The Debt Overhang and the Disincentive to Invest, "Develop-ment Economics", 1997, Vol. 52.
 • Folorunso S.A., Felix O.A., The Impact ofExternal Debt on Economic Growth: A Comparative Study of Nigeria and South Africa, "Journal of Sustainable Development in Africa", 2008, Vol. 10, No.3.
 • Fosu A.K., The Impact ofExternal Debt on Economic Growth in Sub-Saharan Africa, "Journal of Economic Development", 1996, Vol. 12, No 1.
 • Hayat M.K., Hayat M.U., Malik S., External Debt and Economic Growth: Empirical Evidence from Pakistan, "International Research Journal of Finance and Economics", 2010, Issue 44.
 • Hunt S.D., Economic Growth: Should Policy Focus on Inuestment or Dynamie Competition?, "European Business Review", 2007, Vol. 19 No. 4.
 • Karagol E., The Causality Analysis of External Debt Seruice and GNP: The Case of Turkey, "Central Bank Review", 2002, Vol. 2, Issue 1.
 • Kosztowniak A., Misztal E, Pszczółka I., Szelągowska A., Finanse i rozliczenia międzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Krugman E, Market-Based Debt Reduction Schemes, "National Bureau of Economic Research Working Faper", 1989, No. 2587.
 • Metwally M.M., Tamaschke R., The interaction among foreign debt, capital flows and growth; case studies, "Journal of Folicy Modelling", 1994, Vol. 16(6).
 • Ferasso G., Debt Reduction versus Appropriate Domestic Policies, "Kyklos", 1992, Vol. 45, Issue 4.
 • Root R.F., Constraints on Domestic Investment Faced by Developing Countries. International Trade and Inuestment, South-Western Publishing, Ohio, 1978.
 • Sachs J.D., External Debt, Structural Adjustment and Economic Growth, in: UNCTAD International Monetary and Financial Issues for the 1990s, Vol. IX, New York-Geneva 1998.
 • Sachs, J.D., Resolving the Debt Crisis of Low Income Countries, "Brooking Papers on Economic Activity", 2002, Vol. 33, Issue 1.
 • Shabbir S., Does External Debt Affect Economic Growth: Evidence from Deve-loping Countries, "Business & Economics", 2010, 06/24/2010.
 • The World Factbook, Central Intelligence Agency, Washington 2010.
 • UNCTAD Handbook of Statistics, United Nations Conference on Trade and Development, Geneva 2009.
 • Were M., The Impact of External Debt on Economic Growth in Kenya. An Empirical Assessment, "World Institute for Development Economics Research Discussion Paper", 2001, No. 2001/116.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250647

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.