PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 127 Risk perception in financial and non-financial entities | 137--151
Tytuł artykułu

The Risk of Cooperation Between Banks and Insurance Companies

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ryzyko we współpracy bankowo-ubezpieczeniowej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The cooperation between financial market entities, in particular the cooperation between banks and insurers, is the field of rapid development and constant innovation. Both the high growth rate and the intensity of changes leave open the area of bancassurance to creation, exposure and implementation of risks associated with the nature of financial market and operational risks arising from the involvement of several entities in the business undertaking. The bancassurance is a reaction to trends that are taking place in the sector of financial institutions. This reaction is primarily based on adjusting the structure of financial institutions to services and products offered to customers, but also on entering the financial market by non-banking institutions, striving for providing all services by one institution and the development of direct distribution channels for financial services. The main topic of the undertaken discussion is to determine whether a specific activity of a commercial bank and an insurance company has a positive effect on the ability to manage various risks that may arise from the bancassurance operations, or else specific rules governing the activities of these entities to expand the scope of risks involving both: cooperating entities and service users of bancassurance. (fragment of text)
Zasadnicza treść artykułu jest skoncentrowana na tematyce ryzyka występującego we współpracy podmiotów rynku finansowego, a w szczególności we współpracy podmiotów bankowych i ubezpieczeniowych w ramach bancassurance. Bancassurance jest obszarem szczególnie istotnym, gdyż charakteryzuje się szybkim tempem rozwoju i wysoką innowacyjnością, co często jest powiązane z występowaniem szczególnego typu ryzyka. Podstawowym dylematem, na którego rozstrzygnięcie jest nakierowana treść opracowania, jest wskazanie, czy szczególny rodzaj działalności prowadzonej według specyficznych zadań przez banki i ubezpieczycieli wspomaga, czy też przeciwnie utrudnia zarządzanie ryzykiem charakterystycznym dla współpracy podmiotów w ramach bancassurance. Analiza ryzyka charakterystycznego dla procesów współpracy bankowoubezpieczeniowej w ramach bancassurance dotyczy kilku obszarów. Kluczowe obszary obejmują ryzyko wyboru partnerów tworzących związek bancassurance, możliwość transferu ryzyka pomiędzy sektorami ubezpieczeń i bankowości, ryzyko wzmacniania oraz interferowania w ramach związku bankowo-ubezpieczeniowego ryzyka specyficznego dla każdego z sektorów objętych współpracą, a także ryzyko pogorszenia wizerunku rynkowego jednego z uczestników bancassurance w następstwie negatywnych skutków działań drugiego kooperanta. Uwzględniając istotę ryzyka, warty zauważenia jest fakt, iż jednym z głównych powodów tworzenia związków ubezpieczeniowo-bankowych jest dążenie współpracujących podmiotów do osiągnięcia dodatkowych zysków, co powoduje, że wzrasta poziom ryzyka zaburzeń procesów dystrybucji produktów w ramach bancassurance. Dążenie do osiągnięcia oczekiwanego poziomu sprzedaży usług bancassurance w bankowych kanałach dystrybucji generuje z kolei ryzyko niedopasowania oferty bancassurance do rzeczywistych potrzeb klientów banków, co negatywnie wpływa na satysfakcję klientów z korzystania usług zarówno banku, jak i ubezpieczyciela. Wyniki analizy poszczególnych aspektów bancassurance wskazują też, że pomimo wielu zalet tego rodzaju rozwiązań związki bankowo-ubezpieczeniowe mogą się przyczynić do rozprzestrzeniania zagrożeń pomiędzy sektorami bankowym i ubezpieczeniowym, powodując negatywne konsekwencje zarówno dla procesów zarządzania współpracujących podmiotów, jak i dla klientów tych podmiotów. (oryginalny abstrakt)
Słowa kluczowe
EN
Risk   Banks   Insurances  
PL
Twórcy
 • University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
 • Benoist G.: Bancassurance: The New Challenges. Geneva. Papers on Risk and Insurance. Blackwell Publishers, Oxford 2002, Vol. 27, No. 3.
 • Cichy J.: Bancassurance jako przyszłościowa forma organizacji banków. In: Strategia polskich banków wobec wyzwań rozwojowych. Ed. R.N. Hanisz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Czechowska D.: Procesy integracji sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Dobosiewicz Z.: Podstawy bankowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Grygutis J.: Teoretyczne podstawy funkcjonowania aliansów bankowo- ubezpieczeniowych oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce. "Bank i Kredyt" 2002, nr 9.
 • Orlicki M.: Pozycja prawna banku w ubezpieczeniach bancassurance. "Prawo asekuracyjne" 2008, nr 2.
 • Rule D.: Risk Transfer between Banks, Insurance Companies and Capital Markets: an Overview. "Financial Stability Review, Bank of England", December 2001.
 • Swacha-Lech M.: Bancassurance sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych. CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Śliperski M.: Bancassurance. Związki bankowo-ubezpieczeniowe. Difin, Warszawa 2002.
 • Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, nr 140, poz. 939 z późn. zm.).
 • Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. 2003, nr 124, poz. 1154 z późn. zm.).
 • Ustawa Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. (Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).
 • Zawadzka Z.: Ryzyko bankowe. Poltext, Warszawa 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250651

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.