PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 11 | 32--44
Tytuł artykułu

Zrównoważony rozwój regionu czy dalszy wzrost dysproporcji? Komentarz do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze

Warianty tytułu
Sustainable Development of the Region or Further Increase in Disparity? Commentary on the Mazowieckie Voivodship Development Strategy to 2030, innovative Mazowsze
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autor komentuje projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze z 5.04.2013 r. oraz przeprowadza ocenę diagnozy stanu gospodarki oraz zagospodarowania przestrzennego województwa, zwracając tym szczególną uwagę na trafność opisu procesów w dziedzinie koncentracji ludności, osadnictwa i aktywności gospodarczej. Dokonuje ponadto ewaluacji zgodności diagnozy z proponowanymi celami rozwojowymi, a postulowane cele i kierunki działań ocenia pod kątem zgodności z zasadami rozwoju przestrzennego wynikającymi z paradygmatu rozwoju zrównoważonego oraz z polityką przestrzenną prowadzoną w krajach zachodnioeuropejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article, the author comments on the draft of the Mazowieckie Voivodship Development Strategy to 2030, Innovative Mazowsze of 5 April 2013 and assesses the diagnosis of the condition of the voivodship's economy and land development, paying particular attention to the correctness of the description of the processes in the areas of population concentration, settlement and economic activity. In addition, he evaluates the compliance of the diagnosis, with the proposed development objectives, whereas he assesses the postulated objectives and directions of activity interms of compliance with the principles of spatial development arising from the sustainable development paradigm and the spatial policy pursued in Western European countries. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
32--44
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze. Projekt, Warszawa, 5.04.2013 r.
 • GUS, Produkt krajowy brutto - rachunki regionalne w 2010 r., www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/RN_pkb_rachunki_ regionalne_2010_notatka.pdf.
 • Bayerischer Zahlenspiegel, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, www.statistik.bayern. de/medien/statistik/BIZ/zahlenspiegel.pdf.
 • P. Lorens, Suburbanizacja w procesie rozwoju miasta postsocjalistycznego, w: P. Lorens (red.), Problem suburbanizacji, Warszawa 2005, s. 33-44.
 • T. Zaborowski, Kształtowanie koncentracji osadnictwa w polityce zrównoważonego rozwoju przestrzennego. Porównanie ustaleń polityki przestrzennej obowiązującej w regionach miejskich Bristolu, Hanoweru i Wrocławia, Wrocław 2012.
 • Z.K. Zuziak, O tożsamości urbanistyki, Kraków 2008, s. 115.
 • P.A. Rickaby, Six settlement patterns compared, "Environment and Planning B: Planning and Design" 1987/14, s. 106.
 • T. Sieverts, Zwischenstadt. Zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadt und Land, Wiesbaden 1998.
 • J. Lendzion, Znaczenie obszarów metropolitalnych i ich otoczenia oraz współczesnych procesów metropolizacyjnych w kształtowaniu polityki regionalnej Państwa, Gdynia 2004, s. 30.
 • A. Lisowski, M. Grochowski, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033, t. 1, Warszawa 2008, s. 217-280.
 • T. Zaborowski, T. Ossowicz, Zasady polityki zrównoważonego rozwoju przestrzennego, w: A. Maciejewska (red.), Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju, Warszawa 2012, s. 143-156.
 • B. Cullingworth, British planning. 50 years of urban and regional policy, Londyn 1999, s. 99.
 • Office of the Deputy Prime Minister, Planning Policy Statement 7: Sustainable Development in Rural Areas, Londyn 2004.
 • D. Scholich, Flächenhaushaltspolitik, w: ARL, Handwörterbuch der Raumordnung, Hannover 2005, s. 308-314.
 • A. Priebs, Stadt-Umland Problematik, w: ARL, Handwörterbuch der Raumordnung, Hannover 2005, s. 1101.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250667

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.