PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 11 | 45--61
Tytuł artykułu

Migracje na obszarze metropolitalnym Warszawy: uwarunkowania i wnioski dla polityki miejskiej i przestrzennej

Warianty tytułu
Migration within the Warsaw Metropolitan Area: Considerations and Conclusions for the Urban and Spatial Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zamieszczono ocenę procesów migracyjnych w rejonie Warszawy z punktu widzenia planowego kształtowania struktur przestrzennych i prowadzenia polityki miejskiej. Procesy te na obszarach zurbanizowanych są warunkowane czynnikami ekonomicznymi, mieszkaniowymi, demograficznymi i urbanistyczno-infrastrukturalnymi. Na tym tle autor przedstawia analizę empiryczną wolumenu, natężenia i kierunków przemieszczeń o charakterze rezydencjalnym, wykorzystując rejestrowane dane GUS dotyczące napływów i odpływów według gmin (1995-2010) oraz międzygminne macierze przepływów za lata 2003, 2006 i 2009. (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains an assessment of the migration processes in the Warsaw region from the point of view of the planned shape of spatial structures and the pursuit of urban policy. In urbanized areas, these processes are conditioned by economic, housing, demographic and urban-infrastructure factors. In this light, the author presents an empirical analysis of the volume, intensity and direction of migration of a residential nature, using data registered by the Central Statistical Off ice on inflows and out flows by municipality (1995-2010),and inter-municipality matrices of flows for 2003, 2006 and 2009. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polska Akademia Nauk
Bibliografia
 • P. Korcelli, P. Śleszyński, Delimitacja funkcjonalnych obszarów miejskich, w: P. Korcelli, M. Degórski, D. Drzazga, T. Komornicki, T. Markowski, J. Szlachta, G. Węcławowicz, J. Zaleski, J. Zaucha, Ekspercki Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2033, Warszawa 2010, s. 127.
 • A. Potrykowska, P. Śleszyński, Migracje wewnętrzne w Warszawie i województwie warszawskim, Warszawa 1999.
 • A. Potrykowska, Struktura przestrzenna migracji w regionie miejskim Warszawy, "Przegląd Geografi czny" 2000/4, s. 467-478.
 • P. Śleszyński, Demografi czne przesłanki rozwoju rynku mieszkaniowego w aglomeracji warszawskiej, "Przegląd Geografi czny" 2004/4, s. 493-514.
 • A. Lisowski, Procesy centralizacji i decentralizacji w aglomeracji warszawskiej w latach 1950-2002, "Prace i Studia Geografi czne UW" 2005/35, s. 13-34.
 • A. Lisowski, Suburbanizacja w obszarze metropolitalnym Warszawy, w: S. Ciok, P. Migoń (red.), Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Wrocław 2010, s. 93-108.
 • J. Bijak, A. Kicinger, M. Kupiszewski, P.Śleszyński (współpr.), Studium metodologiczne oszacowania rzeczywistej liczby ludności Warszawy , "CEFMR Working Paper" 2007/2, www.cefmr.pan.pl/docs/cefmr_wp_2007-02.pdf.
 • P. Śleszyński, Szacowanie liczby i rozmieszczenia pracujących w Warszawie , "Przegląd Geograficzny" 2007/3-4, s. 401-433.
 • P. Śleszyński, Aktualne i spodziewane tendencje demograficzne w rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy, Warszawa 2010, maszynopis.
 • T. Komornicki, J. Bański, K. Czapiewski, P. Rosik, P. Siłka, M. Stępniak, P. Śleszyński, R. Wiśniewski, Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza , Warszawa 2012.
 • P. Rosik, M. Stępniak, R. Wiśniewski, Dojazdy do pracy do Warszawy i Białegostoku -alternatywne podejścia metodologiczne, "Studia Regionalne i Lokalne" 2010/2, s. 77-98.
 • M. Gutry-Korycka (red.), Urban sprawl. Warsaw Agglomeration case study, Warszawa 2005.
 • A. Lisowski, M. Grochowski, Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy, konsekwencje, w: K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.), Ekspertyzy do Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, t. 1, Warszawa 2008, s. 219-181.
 • B. Degórska, A. Deręgowska, Zmiany krajobrazu obszaru metropolitalnego Warszawy na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2008.
 • M. Niedzielski, P. Śleszyński, Analyzing accessibility by transport mode in Warsaw, "Geographia Polonica" 2008/3-4, s. 61-78.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250671

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.