PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 11 | 62--72
Tytuł artykułu

Koncepcja województwa stołecznego a perspektywa metropolitan governance

Autorzy
Warianty tytułu
Concept of a Capital Voivodship and Perspective of Metropolitan Governance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głoszony w ramach metropolitan governance pogląd, że wprowadzanie na obszarach metropolitalnych różnorodnych form współpracy jednostek samorządu terytorialnego jest alternatywą dla ustanowienia na tym obszarze jednostki zasadniczego podziału terytorialnego - w ocenie autora - jest błędny, ponieważ nie bierze pod uwagę istotnościowej różnicy pomiędzy sferą wewnętrzną działania administracji a problemem podziału władzy w układzie terytorialnym. Zły podział władzy nie może być korygowany w drodze instrumentów współpracy jednostek administracji publicznej, co dobrze ilustruje historia ustroju Warszawy. (abstrakt oryginalny)
EN
The author considers the view presented within the framework of metropolitan governance that the introduction of various forms of cooperation with territorial self-government bodies in metropolitan areas is an alternative to establishing units from the basic territorial division in this area to be incorrect, since it does not take into consideration the essential difference between the internal sphere of operation of administration and the problem of distributing authority territorially. Erroneous sharing of authority cannot be corrected by Instruments of cooperation between public administration units, which is well illustrated by the history of Warsaw's system. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
62--72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Materiały z postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy, "Samorząd Terytorialny" 2003/7-8.
 • H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2011, s. 382.
 • Instytut Miasta, RAP. Wstępna koncepcja koordynacji przy-gotowań i realizacji reformy administracji publicznej RP, Warszawa 1992, s. 29.
 • Rada Ministrów, Ocena nowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa, Warszawa 2000, druk senacki nr 538 z 14.12.2000 r.
 • Rada Ministrów, Projekt założeń do projektu ustawy o poprawie funkcjonowania i organizacji wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego z 11.06.2013 r., Warszawa 2013.
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Biała księga obszarów metropolitalnych, Warszawa 2013.
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Zielona księga obszarów metropolitalnych, Warszawa 2012.
 • M. Bevir, Narrative as a Form of Explanation, "Disputatio" 2000/9.
 • H. Izdebski, Od administracji publicznej do public governance, "Zarządzanie Publiczne" 2007/1, s. 15.
 • A. Nelicki, Polska administracja publiczna w perspektywie governance, w: A. Bosiacki i in. (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, Warszawa 2010, s. 75.
 • C. Offe, Governance - "puste pojęcie" czy naukowy program badawczy?, "Zarządzanie Publiczne" 2012/3, s.97-101.
 • M. Kulesza, D. Sześciło, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013, s. 15-22.
 • S. Jaśkiewicz, Nauka administracji wobec przemian cywilizacyjnych, w: J. Zimmermann, P.J. Suwaj (red.), Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, Warszawa 2013, s. 152 i n.
 • V. Ostrom, C. Tiebout, R. Warren, The Organization of Government in Metropolitan Areas. A Theoretical Inquiry, "American Political Science Review" 1961/55, s. 831-842.
 • P. Swianiewicz, Zarządzanie obszarami metropolitalnymi -doświadczenia międzynarodowe a rzeczywistość polska, "Samorząd Terytorialny" 2006/1-2, s. 29-43.
 • M. Niziołek, Problemy ustroju aglomeracji miejskich, Warszawa 2008, s. 25-26.
 • M. Kulesza, Kilka uwag o zarządzaniu aglomeracją miejską. Wyzwania instytucjonalne i prawne, "Samorząd Terytorialny" 2010/6, s. 70-74.
 • G. Jellinek, Ogólna nauka o państwie, ks. II i III, Warszawa 1924, s. 254.
 • L. Ehrlich, Państwo, w: Z. Cybichowski (red.), Encyklopedja podręczna prawa publicznego, t. 1, Warszawa 1926, s. 1114.
 • R. Stober, Kommunalrecht in der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart 1996, s. 49.
 • F.E. Schnapp, Bundestaat, w: I. von Münch (red.), Grund-gesetz-Kommentar, t. 1, Monachium 1985, s. 828.
 • O. Sewald, Kommunalrecht, w: U. Steiner (red.), Besonderes Verwaltungsrecht, Heidelberg 1995, s. 20.
 • Jaroszyński, Konstytucyjne podstawy samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1937/1-2, s. 15-16, 20-21, 24-25.
 • J.S. Langrod, Ze studiów nad podziałem administracyjnym państwa, Kraków 1931, s. 18.
 • J. Hubert, Sprawa nowego podziału Rzeczypospolitej Polskiej na województwa, Poznań 1922, s. 38.
 • M. Elżanowski, Przesłanki reformy podziału terytorialnego, Warszawa 1982, s. 32.
 • Z. Leoński, Podział terytorialny, w: J. Starościak (red.), System prawa administracyjnego, t. 1, Warszawa 1977, s. 370.
 • B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012, s. 135.
 • H. Izdebski, Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej i zasada decentralizacji, w: A. Lutrzykowski (red.), Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej, Toruń 2012, s. 14.
 • H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2012, s. 338-347.
 • J. Suski, Projekt podział u Państwa na województwa, w: Materiały Komisji dla usprawnienia administracji publicznej przy Prezesie Rady Ministrów, t. 1: Podział administracyjny państwa, Warszawa 1929, s. 90.
 • M. Jaroszyński, Problem ustroju stolicy, w:Zagadnienia gospodarki samorządu Warszawy, t. 1, Warszawa 1935.
 • W. Litterer, Województwo stołeczne. Momenty dyskusji przedwojennej, "Skarpa Warszawska" 1946/4, s. 2.
 • K. Kierski, Ustrój stolicy według projektów rządowych, Warszawa 1936, s. 17-18.
 • J. Zawadzki, Samorąd Stolicy, "Samorząd Miejski" 1936/18, s. 1113-1120.
 • B. Wasiutyński, Uwagi o projekcie administracji samorządowej stolicy, "Samorząd Miejski" 1936/19, s. 1171.
 • M. Porowski, Ustrój stolicy i województwa stołecznego, "Samorząd Miejski" 1936/8, s. 563-580.
 • J. Strzelecki, Województwo stołeczne, "Samorząd Miejski" 1932/1, s. 10.
 • K. Kühn, Samorząd wojewódzki i województwo stołeczne, "Samorząd Miejski" 1936/23, s. 1489-1498.
 • W. Brzeziński, Na marginesie dyskusji na temat województwa stołecznego, "Samorząd Miejski" 1936/23, s.1499-1502.
 • W. Brzeziński, Województwo stołeczne, "Skarpa Warszawska" 1946/6, s. 5-6.
 • M. Chlamtacz, Rządowe projekty ustaw utworzeniu województwa stołecznego oraz o administracji samorządowej w województwie stołecznym (uwagi krytyczne i poglądy de lege ferenda), Warszawa 1936, s. 27-28.
 • J. Służewski, Województwa miejskie, "Państwo i Prawo" 1978/7, s. 55.
 • Z. Rybicki, S. Piątek, Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, Warszawa 1984, s. 57-59.
 • A. Jaroszyński, Aspekty prawne podziału terytorialnego, "Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk" 1974/83, s. 88-91.
 • S. Leszczycki, Podział terytorialny kraju a planowanie przestrzenne, "Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk" 1974/83, s.11-12.
 • B. Malisz, W sprawie koncepcji podziału terytorialnego kraju, "Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk" 1974/83, s. 25-26.
 • Instytut Miasta, Optymalizacja form współdziałania gmin warszawskich i podwarszawskich, czyli jaki ustrój powinna mieć wielka Warszawa, Warszawa 1996 (na prawach maszynopisu), s. 51-59.
 • S. Faliński, Warszawski samorząd terytorialny w latach 1990-2002. Geneza, ustrój, idee ustrojowe, aktywność, Warszawa 2013.
 • Materiały informacyjne dla Senatu RP dotyczące ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy uchwalonej przez Sejm w dniu 18.03.1994, Warszawa 1994.
 • K. Windakiewicz, Zagadnienie organizacji stołecznej, "Samorząd Miejski" 1929/7-8, s. 520.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250675

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.