PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 248 | 27--46
Tytuł artykułu

Wpływ ryzyka gospodarczego na rozwój rachunkowości

Warianty tytułu
The Impact of Business Risk on Development of Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono problem wpływu ryzyka na rozwój rachunkowości. Przedsiębiorstwo może prowadzić działalność w jednej z trzech modelowych sytuacji - w stanie pewności, niepewności i ryzyka. W przeciwieństwie do sytuacji niepewności stan ryzyka umożliwia określenie prawdopodobieństwa wystąpienia odchyleń od zamierzonego planu. Rachunkowość może być różnie charakteryzowana. Najczęściej jest określana mianem systemu informacyjnego dostarczającego danych dla potrzeb decyzyjnych kierownictwa. Jednym z czynników wpływających na rozwój rachunkowości jest ryzyko gospodarcze. Zarówno pierwotne formy księgowości w starożytności, jak i współczesna rachunkowość były kształtowane przez ryzyko wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
This article introduces the problem of the impact of business risk on development of accounting. A company can operate in one of the three kinds of situations - certainty, uncertainty and risk. Opposite to the situation of uncertainty, the status of risk allows to specify the probability of deviations from the intended plan. Accounting can be characterized variously. Usually it is referred to as an information system which provides data for management. One of the factors which impact on the development of accounting is business risk. Both ancient bookkeeping and modern accounting were shaped by business risk. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
27--46
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bańkowski, A., 2000, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Brzezin, W., 1998, Ogólna teoria rachunkowości, WSHiP w Warszawie, Warszawa.
 • Dobija, M. (red.), 2005, Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Dobija, M., 1996, Postępowe idee rachunkowości w cywilizacji sumeryjskiej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 467, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Hendriksen, E.A., Breda, M.F. van, 2002, Teoria rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Kaczmarek, T.T., 2008, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 • Karmańska, A. (red.), 2008, Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Khan, A., 2008, The Industrial Revolution and the Demographic Transition, Business Review Q1, Philadelphia FED, http://www.philadelphiafed.org/research-and-data/publications/business-review/2008/q1/khan_demographic-transition.pdf [dostęp: 26.12.2012],
 • Konarzewska, I., 2012, Niepewność i ryzyko rynkowe inwestycji w akcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kosek-Wojnar, M., Wojnar, J., 2005, Ryzyko utraty płynności jednostek samorządu terytorialnego - próba kwantyfikacji, Zeszyty Naukowe nr 3, http://www.wse.bochnia.pl/zn/3-3.pdf [dostęp: 24.12.2012].
 • Krupa, M., 2002, Ryzyko i niepewność w zarządzaniu firmą, Antykwa, Kraków-Kluczbork.
 • Łazarowicz, E., 2010, Czynniki rozwoju rachunkowości, w: Micherda, B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Łazarowicz, E., 2011, Historia powstania księgowości podwójnej i rachunku kosztów, SGH, Warszawa.
 • Myszczyszyn, J., 2009, Wpływ maszyny parowej na rozwój gospodarczy świata w XIX i XX w., Kultura i Historia, nr 16/2009, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1473 [dostęp: 25.12.2012],
 • Nowak, E., 2002, Rachunkowość, kurs podstawowy, PWE, Warszawa.
 • Nowak, E., 2010, Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Peche, T. (red.), 1988, Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Płóciennik-Napierała, J., 2003, Znaczenie dowodowej funkcji rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 16 (72), SKwP, Warszawa.
 • Płóciennik-Napierała, J., 2005a, Funkcje rachunkowości w standardach edukacyjnych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 26 (82), SKwP, Warszawa.
 • Płóciennik-Napierała, J., 2005b, Historia w nauczaniu rachunkowości, w: Kiziukiewicz, T. (red.), Rachunkowość we współczesnej gospodarce, Zeszyty Naukowe, nr 387, Prace Katedry Rachunkowości, nr 24, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Poetschke, H., 2006, Istota systemu rachunkowości, w: Samelak, J. (red.), Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Pogodzińska-Mizdrak, E., 2005, Rachunkowość w historycznej perspektywie, w: Micherda, B. (red.), Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Romanowska, M. (red.), 2004, Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Sarnecki, W., 1967, Ryzyko i niepewność w działalności przedsiębiorstwa przemysłowego, PWE, Warszawa.
 • Szczur, S., 2002, Historia Polski. Średniowiecze, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Szychta, A., 1996, Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, FRR w Polsce, Warszawa.
 • Witkowski, M., 2009, Ryzyko gospodarcze i jego pomiar. Zagadnienia wybrane, PWSZ w Kaliszu, Kalisz.
 • Wnuk-Pel, T., 2011, Historia rozwoju rachunkowości zarządczej według Johnsona i Kapłana na tle poglądów tradycyjnych i alternatywnych, w: Szychta, A. (red.), Teoria i praktyka współczesnej rachunkowości. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wrona, B., 2006, Istota, funkcje i nadrzędne zasady rachunkowości w gospodarce rynkowej, Zeszyty Naukowe nr 4, http://www.wse.bochnia.pl/zn/4-11.pdf [dostęp: 24.12.2012],
 • Zgółkowa, H. (red.), 2002, Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 37, Kurpisz, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250685

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.