PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 277 Zmiana warunkiem sukcesu : współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami | 234--242
Tytuł artykułu

Rola intuicji w zarządzaniu projektami

Warianty tytułu
Role of Intuition in Projects Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W zarządzaniu projektami kluczową rolę odgrywa kierownik projektów. Stojąc na czele zespołów projektowych, ponosi on odpowiedzialność za sprawną realizację działań. W konsekwencji umiejętności menedżera projektów oraz jego zachowania, często intuicyjne, mają przełożenie na sukces bądź porażkę projektów. Można zatem stwierdzić, że stanowią one istotny "czynnik sukcesu" przedsięwzięcia projektowego. Celem artykułu jest przedstawienie roli intuicji w zarządzaniu projektami w kontekście profilu kompetencyjnego skutecznego menedżera projektów. W związku z tak sformułowanym celem w pracy dokonano analizy wybranych wyników opracowań naukowo-badawczych podejmujących zagadnienia związane zarówno z osobowościowymi, jak i kompetencyjnymi uwarunkowaniami sukcesu menedżera. W artykule wykorzystano między innymi wyniki badań przeprowadzonych przez R. Muellera i R. Turnera oraz zaprezentowanych przez brytyjskich naukowców S. Leybourne'a i E. Sadler-Smitha. (abstrakt oryginalny)
EN
Project manager plays a key role in project management. Being a head of a design team he is responsible for the efficient implementation of actions. As a result, project manager's skills and behavior, often intuitive, decide about success or failure of projects. It can therefore be concluded that they are an important "factor in the success" of the project design. The purpose of this article is to present the role of intuition in project management in the context of competence profile of an effective project manager. In connection with the so-formulated objective, the paper presents an analysis of selected results of scientific studies, taking both personality and competency as determinants of the success of the manager. The article is based, inter alia, on the results of a study by R. Mueller and R. Turner and which are presented by British scientists S. Leybourne E. Sadler-Smith. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Boyatzis R., The Competent Manager - A Model for Effective Performance, Wiley, New York 1986.
 • Burke L.A., Miller M.K., Taking the Mystery out of Intuitive Decision Making, Acad Manage Exec, 1999.
 • Cleland D.I., Project Management-Strategic Design and Implementation, Second Edition, Mc- Graw-Hill, 1994.
 • Crawford L.H., Hobbs J.B., Turner J.R., Project Categorization Systems, PMI, Newton Square, PA, USA 2005.
 • Dainty A.R.J., Cheng M., Moore D.R., A competency-based performance model for construction project managers, "Construction Management and Economics" 2004, no. 22
 • Dane E.I., Rockman K.W., Pratt M.G., Sgould I trust my gut? The role of task characteristics in intuitive and analytical decision making, Academy of Management Annual Meeting, Best Paper Proceedings, Hawaii, August 2005.
 • Dulewicz V., Higgs M.J., Assessing leadership styles and organizational context, "Journal of Managerial Psychology" 2005, no. 20.
 • Gareis R. (red.), The Handbook of Management by Projects1993 Manz.
 • Goleman D., Boyatzis R., McKee A., Primal Leadership: Learning to Lead with Emotional Intelligence, Harvard Business School Press, Boston 2002.
 • Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 2007.
 • Greenwood R.R., Leadership theory: a historical look at its evolution, "The Journal of Leadership & Organizational Studies", November 1, 1993.
 • Hauschildt J., Keim G., Medcof J.W., Realistic criteria for project manager selection and development, "Project Management Journal" 2003, no. 31.
 • Klein G., Intuitiion at Work, Currency Doubleday, New York 2003.
 • Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Leybourne S., Sadler-Smith E., Improvisation in project management, "International Journal of Project Management" 2006, vol. 24.
 • Malewska K., Intuicja w procesie podejmowania decyzji menedżerskich, [w:] Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami, J. Stankiewicz (red.), Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010.
 • Morris P.W.G., The Management of Projects, 1st Edition, Thomas Telford, London 1994.
 • Mueller R., Turner J.R., Matching the project manager's leadership style to project type, "International Journal of Project Management" 2007, no. 25(1).
 • Mueller R., Turner J.R., The impact of principal-agent relationship and contract type on communication between project owner and manager, "International Journal of Project Management" 23(5), USA 2005.
 • Patton J.R., Intuition in decisions, "Management Decision", vol. 41, Iss. 10/2003.
 • Robbins S.P., Zasady zachowania w organizacji, Zysk i Ska, Poznań 2001.
 • Salovey P., Mayer J.D., Emotional intelligence, "Imagination, Cognition, and Personality" 1990, no. 9.
 • Simon H., Making management Decisions: The role of intuition and emotions, Academy of Management and Executives, February 1987.
 • Steinmann H., Schreyogg, G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 • Stogdill R.M., Personal factors associated with leadership: survey of literature, "The Journal of Psychology" 1948, no. 25.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 • Turner J.R., The Handbook of Project-Based Management, McGraw-Hill Publishing Company, 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.