PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 218 Finanse a efektywność mikroekonomiczna | 61--85
Tytuł artykułu

Wpływ rozwiązań oddłużeniowych na poziom zobowiązań publicznoprawnych przedsiębiorstw

Warianty tytułu
The Influence of Debts Canceling on the Level of Public Liabilities of Firms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie tendencji kształtowania się poziomu i struktury zobowiązań publicznoprawnych przedsiębiorstw w latach 1990-2003. Ponadto, w opracowaniu przeprowadzona zostanie analiza korelacji zadłużenia publicznoprawnego przedsiębiorstw i podstawowych parametrów finansowych. Celem tej analizy jest zbadanie, jakie czynniki wpływają na poziom zobowiązań firm wobec państwa, oraz sprawdzenie, czy stosowanie "miękkich" ograniczeń budżetowych w postaci darowania długów może prowadzić do uzależnienia przedsiębiorstw od tego typu wsparcia. (fragment tekstu)
EN
The transition which began during late nineties and the economic crisis of the end of the 1990s led to the worsening of financial situation of Polish enterprises. Our firms had a lot of problems with their solvency, liquidity and profitability. It forced them to improve and restructure. Unfortunately many firms could not or were not in a position to pass such activities individually. Therefore, the state decided to support firms in their financial restructuring by the use of "soft budgeting". The usage of "soft financing" can adopt two forms. On the one hand, the state supports firms with public resources throwing open them tools of the state aid. On the other hand, the state interferes into market processes to introduce system-tools targeting the relief for firms being found snookered of economic. The purpose of these tools is first of all, making possible for firms to get rid of "bad" (excessive, impossible to the repayment) debts. Since 1990, the state has taken the decision to cancel debts of enterprises twice. The first time it took place was in the early '90s. It comprised resignation from collecting certain taxes, agreements with SSO and the bank, judicial and civil conciliation agreements. Writing off debts was applied for the second time in 2002. This time only debts toward the state (taxes, duties and contributions) were cancelled. The aim of the paper is to assess the tendency of the formation of the level and structures of public liabilities of firms in the years 1990-2003. Additionally the correlation of the public debts of firms and basic financial parameters is analised in the paper. The purpose of this analysis is examining what factors influence the level of liabilities of firms toward the state and checking whether the usage "soft" budget constraints may addict enterprises to state's aid. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Balcerowicz L., Socjalizm, kapitalizm, transformacja, PWN, Warszawa 1997, s. 209.
 • Boguszewski P., Fedorowicz M., Banki i przedsiębiorstwa, Gdańsk 1993, s. 38.
 • Kornai J., Economics of Shortage, North Holland Publishing, Amsterdam 1980, s. 100.
 • Krajewska A., Efektywność restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw. Aspekty oddłużeniowe, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, red. E. Mączyńska, DiG, Warszawa 2001, s. 316-317.
 • Tuk J., Warunki oddłużenia przedsiębiorców, "Doradca Podatnika", 2002, nr 43.
 • Burzyńska D., Stępniak-Kucharska A., Istota i cele restrukturyzacji długów publicznoprawnych przedsiębiorców, [w:] Pieniężno-finansowe i organizacyjne aspekty działalności podmiotów gospodarczych, red. W. Kwiatkowska SWSPiZ, Łódź 2004.
 • Rachunki statystyczne GUS z lat 1997-2004.
 • Rocznik statystyczny GUS 1994, s. 174; 1997, s. 454 oraz 1998, s. 440.
 • Rocznik statystyczny GUS 2004, s. 580 oraz 2003.
 • Krajewska A., Procesy restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw. Zakres i wstępne rezultaty badań ankietowych. Aspekty metodologiczne, INE PAN, Warszawa 1999.
 • Stępniak-Kucharska A., Efekty pasywnej restrukturyzacji finansowej dużych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce, "Gospodarka w Praktyce i Teorii" 2005, nr 2
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250757

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.