PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 20 | nr 278 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania | 330--342
Tytuł artykułu

Sytuacja społeczno-gospodarcza jako determinanta migracji wewnętrznych w Polsce

Warianty tytułu
Socio-Economic Situation as a Determinant of Internal Migration in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Migracje wewnętrzne są nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej. W warunkach względnie stabilnej sytuacji politycznej ich podłożem w znacznym stopniu są motywy ekonomiczne, wynikające z sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. Celem artykułu było określenie relacji między sytuacją społeczno-gospodarczą a zjawiskiem migracji wewnętrznych w Polsce. Badaniem objęto okres po akcesji Polski w struktury UE i dwa podokresy odnoszące się do stanu koniunktury gospodarczej. Przepływy migracyjne międzyi wewnątrzwojewódzkie zobrazowano za pomocą zestawu wskaźników. Ich wielkości odniesiono do wartości mierników syntetycznych, obrazujących sytuację społeczno-gospodarczą województw i jej poszczególne aspekty.(abstrakt oryginalny)
EN
Internal population migration flows constitute an inherent element of the market economy. Under relatively stable political conditions, the nature of internal migration is reflected in economic reasons as a result of the regional socio-economic situation. The subject of this paper is to examine relationships between socio-economic situation and internal migration phenomena in Poland. The investigation covers the period of time after Poland's accession to the EU, with two sub-periods concerning the economic cycle. Inter- and intraregional (NTS-2) migration flows were characterized by a set of migration coefficients. Their implementations were referred to the values of composite measures describing socio-economic situation of Polish regions (NTS-2) and its particular aspects.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Bibliografia
 • Arango J., Explaining migration: a critical view, "International Social Science Journal", vol. 52, Issue 165, September 2000, s. 283-296.
 • Bal-Domańska B., Wilk J., Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województw - wielowymiarowa analiza porównawcza, "Przegląd Statystyczny" 2011, nr 3-4, s. 300-322.
 • Dziemianowicz W., Łukomska J., Górska A., Pawluczuk M., Trendy rozwojowe regionów, GEOPROFIT, Warszawa 2009.
 • Ghatak S., Mulhern A., Watson J., Inter-regional migration in transition economies. The case of Poland, "Review of Development Economics" 12(1), Oxford 2008, s. 209-222.
 • Golinowska S. (red.), Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne: Polska, Czechy, Niemcy, Raport IPiSS, Zeszyt nr 16, Warszawa 1998.
 • Golinowska S., Zróżnicowania regionalne a procesy migracyjne, [w:] S. Golinowska (red.), Rozwój ekonomiczny regionów. Rynek pracy. Procesy migracyjne: Polska, Czechy, Niemcy, Raport IPiSS, Zeszyt nr 16, Warszawa 1998.
 • Górny A., Kaczmarczyk P., Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Seria Prace Migracyjne nr 49, Listopad 2003.
 • Hellwig Z., Siedlecka U., Siedlecki J., Taksonometryczne modele zmian struktury gospodarczej Polski, IRiSS, Warszawa 1995.
 • Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" 1968, nr 4.
 • Hicks J., The Theory of Wages, Macmillan, London 1932.
 • Holzer J.Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.
 • Iglicka K., Olszewska O., Stachurski A., Żurawska J., Dylematy polityki migracyjnej Polski, Seria: Prace Migracyjne, nr 58, Instytut Studiów Społecznych UW, czerwiec 2005.
 • Janicki W., Analiza migracji wewnętrznych i międzynarodowych na obszarze Unii Europejskiej - razem czy osobno?, Studia Demograficzne nr 2(150), 2006, s. 66-77.
 • Janicki W., Przegląd teorii migracji ludności, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol. LXII/14, Sectio B, Wyd. UMCS, Lublin 2007, s. 285-304.
 • Janicki W., Wiarygodność danych o migracjach ludności w niektórych państwach Europy Zachodniej, "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 3, s. 80-92.
 • Kukuła K. Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa 2000.
 • Kupiec L., Demografia w gospodarce przestrzennej, Wyd. WSFiZ w Białymstoku, 2011.
 • Kupiszewski M., Durham H., Rees P., Internal Migration and Regional Population Dynamics In Europe: Poland Case Study, [w:] P. Rees, M. Kupiszewski, Internal Migration and Regional Population Dynamics in Europe: A Synthesis, Collection Demography, Council of Europe, Strasbourg 1999.
 • Lee E.S., A Theory of migration, "Demography" 1966, vol. 3, no. 1, s. 47-57.
 • Lucas R., Internal Migration in Developing Countries, [w:] M.R. Rosenzweig, O. Stark (red.), Handbook of Population and Family Economics, Elsevier Science B.V, Amsterdam 1997, s. 721-798.
 • Matkowska M., Współczesne problemy migracji w Polsce. Gospodarka, zarządzanie i środowisko, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 24, Szczecin 2012.
 • Matusik S., Miernik poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego jako wskaźnik dywergencji gmin woj. małopolskiego, "Wiadomości Statystyczne" 2007, nr 4, s. 31-44.
 • Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006.
 • Morien D. Business Statistics, Thomson Learning Nelson, 2007.
 • Okólski M., Demografia: podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.
 • Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. AE we Wrocławiu, 2001.
 • Pietrzak M.B., Wilk J., Matusik S., Gravity Model as the tool for Internal Migration Analysis in Poland in 2004-2010, [w:] J. Pociecha, Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2013 (w druku).
 • Ravenstein E.G., The laws of migration, "Journal of the Royal Statistical Society", XLVIII, Part 2, June 1885, s. 167-227.
 • Stark O., The migration of labor, Basil Blackwell, Cambridge 1991.
 • Strahl D. (red.), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. AE we Wrocławiu, 2006.
 • Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny: teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Todaro M., Internal Migration in Developing Countries. A survey, [w:] R.A. Easterlin, Population and Economic Change in Developing Countries, University of Chicago Press, Chicago 1980, s. 361-402.
 • White M.J., Lindstrom D.P., Internal Migration, [w:] D.L. Poston, M. Micklin (red.), Handbook of Population, Springer, Berlin-Heilderberg 2006.
 • http://www.sgh.waw.pl/instytuty/irg/wyniki_badan.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250803

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.