PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 32 | 71--83
Tytuł artykułu

Air Tourism in Conditions of Liberalization, Globalization, and Ever Increasing Competition

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Turystyka lotnicza w warunkach liberalizacji, globalizacji oraz wzrostu intensywności konkurencji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Issues described in this publication refer to the situation in which operators of air services and tourismare involved in a dynamic process of globalization and increasing intensity of competition. The paper presents the market liberalization process as important for changes in passenger air transport, which in this case acts as a stimulator of development of co-operation with the operators of tourism. The issues associated with both inter-segmental and intra-segmental competition, and the impact of the crisis on the choice of organizational form of vacation are presented. The process of the impact of increment in the supply of air services on competition is discussed for the start-up of a new transport line on the Polish market of air tourism. The pricing strategy during the promotional period, the most popular destinations, and preferences of the customers regarding travel dates are presented as well. The analysis shows that the dynamics of the development of tourismis dependent on the degree of accessibility of air transport services, due to the implementation of cognitive activities and recreation in ever more remote regions of the continent and the world. (original abstract)
Poruszona w publikacji problematyka dotyczy sytuacji, w której oferenci usług lotniczych i turystycznych uczestniczą w dynamicznie rozwijającym się procesie globalizacji oraz wzrastającej intensywności konkurencji. Zaprezentowano ważny dla zmian zachodzących w pasażerskich przewozach lotniczych proces liberalizacji rynku, który w tym przypadku spełnia funkcję stymulatora rozwoju współpracy z operatorami ruchu turystycznego. Przedstawiono zagadnienia związane zarówno z konkurencją międzysegmentową, jak i wewnątrzsegmentową oraz wpływ kryzysu na wybór formy organizacyjnej urlopów. Omówiono proces oddziaływania wzrostu poziomu podaży usług lotniczych na konkurencje w przypadku rozpoczęcia działalności nowego przewoźnika liniowego na polskim rynku turystyki lotniczej. Przedstawiono strategię cenową w czasie trwania promocji, najbardziej popularne destynacje oraz preferencje klientów dotyczące terminu podróży. Z przeprowadzonych rozważań wynika, że dynamika rozwoju turystyki jest zależna od stopnia dostępności komunikacji lotniczej, ze względu na realizowanie działalności poznawczej i rekreacyjnej w coraz odleglejszych regionach kontynentu i świata. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
71--83
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Baranowska-Skimina A., 2013, Bilety lotnicze: Azja za pól ceny, http://www.egospodarka.pl/ 90855, Bilety-lotnicze-Azja-za-pol-ceny,1,39,1.html [access: 05.02.2013].
 • Bartoszewicz W., Skalska T., 2011, Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2010 roku, Instytut Turystyki w Warszawie, Warszawa.
 • Dudek M., 2013, Zmiany reguł konkurencyjnych po wejściu nowego przewoźnika na rynek lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce, Autobusy, nr 3.
 • Dyr T., 2005, Uwarunkowania konkurencji na rynku transportowym Unii Europejskiej, Transport Miejski i Regionalny, nr 2.
 • Dyr T., 2009, Zasady konkurencji na rynku transportowym, Technika Transportu Szynowego, nr 6.
 • Hawlena J., 2012a, Konkurencja na rynku lotniczych przewozów pasażerskich w warunkach globalizacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Hawlena J., 2012b, Rynek niskokosztowych przewozów lotniczych a rozwój sektora turystyki, Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", Radom.
 • Low-cost traffic ranking, 2009, Airline Business.
 • Low-cost carriers financial snapshot, 2011, Airline Business.
 • Marciszewska E., 2001, Globalizacja sektora usług transportu lotniczego, Wydawnictwo Naukowe SGH, Warszawa.
 • Myszona K., 2000, Status prawny przewoźnika lotniczego w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej. Wydawnictwo LIBER, Warszawa.
 • Ostrowski S., 1983, Josta Krippendorfa wołanie o nową światową politykę turystyczną, Problemy Turystyki, nr 3.
 • Panasiuk A. (ed.), 2011, Ekonomika turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • PLL LOT - Tanie bilety na loty krajowe i międzynarodowe, 2013, http://www.lot.com/pl/pl/ web/newlot/home [access: 08.03.2013, 04.04.2013].
 • Prognozy UNWTO, Agencja AFP 12 grudnia 2012. http://www.forbes.pl/miliard-turys- tow-na-swiecie-w-2012-roku [access: 30.01.2013].
 • Ruciński A. (ed.), 2006, Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Special Report low-cost carriers, 2007, Airline Business.
 • Special Report low-cost carriers. Low cost analysis, 2008, Airline Business.
 • Special Report low-cost carriers, 2010, Airline Business.
 • Tłoczyński D., 2006, Rola usługi lotniczej w kształtowaniu konkurencyjności pasażerskiego transportu lotniczego, [in:] Nowa jakość polskiego transportu i logistyki po akcesji do Unii Europejskiej, eds. E. Adamowicz, D. Rucińska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, nr 34.
 • Ziob Ł., 2008, Hybrydowe linie lotnicze - zmiany w modelu funkcjonowania przewoźników lotniczych jako efekt dopasowania do zmieniających się potrzeb rynkowych, [in:] Efektywny transport - konkurencyjna gospodarka, ed. M. Michałowska, Prace Naukowe AE, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250837

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.