PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 88 Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju | 231--253
Tytuł artykułu

Strategia Europa 2020 a europejska polityka po 2013 roku

Autorzy
Warianty tytułu
Europe 2020 Strategy v. European Cohesion Policy after 2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu tym przedstawiono zmiany w europejskiej polityce spójności wynikające z przyjęcia Strategii Europa 2020. Scharakteryzowano ewolucję podstaw naukowych polityki regionalnej w świecie i Unii Europejskiej. Następnie opisano wyniki przeglądu budżetowego i tezy Piątego Raportu Kohezyjnego, dokumentów wyznaczających zmiany w europejskiej polityce spójności w kolejnym wieloletnim okresie programowania budżetu i polityk Unii Europejskiej, obejmującym lata 2014-2020. W kolejnej części przedstawiono doświadczenia strategicznego programowania rozwoju regionalnego w Polsce na poziomie krajowym i wojewódzkim. Określono benchmarki polityki regionalnej w Polsce takie jak: wymiary, kompetencje, finansowanie, orientacja, procesy realne, zakres, podstawy merytoryczne oraz usytuowanie. (abstrakt oryginalny)
EN
In the research paper changes in European cohesion policy resulting from adopting the Europe 2020 Strategy have been presented. The evolution of scientific rudiments for regional policy both worldwide and in the European Union has been discussed. Moreover, the paper has focused on describing the findings of budgetary review and the thesis of the Fifth Cohesion Report - the documents determining changes in the European Cohesion policy in the next several-years' period of programming the budget and the EU policies within 2014-2020. Apart from that the paper has presented the experience concerning strategic programming of regional development in Poland on the country-wide level and the level of individual regions. The following benchmarks of Poland's regional policy have been presented: dimensions, competences, financing, orientation, real processes, scope, methodological basis and situation. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Barcz J, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Consultation on the future "EU 2020" strategy, Commission Working Document, COM(2009)647/3 final, Commission of the European Communities, Brussels 2009.
 • (The) EU Budget Review SEC(2010)7000 final, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the National Parliaments, European Commission, Brussels19.10.2010 COM(2010)700 final oraz The EU Budget Review Commission Staff working document. Technical annexes, Accompanying document to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the National Parliaments, Brussels 19.10.2010 SEC(2010)7000 final.
 • Europe 2000. A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth, European Commission, Communication from the Commission to the European Council, Brussels, 3.3.2010 KOM(2010)2020 final, w jęz. polskim: Europa 2000. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, Komisja Europejska, Bruksela, KOM(2010)2020 wersja ostateczna, 3.3.2010.
 • How regions grow. Trends and Analysis, OECD, Paris 2009.
 • Investing In Europe's future. Fifth report on economic, social and territorial cohesion, European Union. Report from the Commission, Luxembourg, November 2010.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Dokument przyjęty przez Rząd, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 13 lipiec 2010.
 • Krugman P., Development, Geography and Economic Theory, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge 1995.
 • Przeglądy terytorialne OECD. Polska, OECD i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Paryż-Warszawa, 2009.
 • Regional Policy Challenges. New Issues and Good Practices, OECD, Paris 31 March 2009.
 • Regions 2020. An Assessment of Future Challenges for EU Regions, Commission of European Communities, SEC(008)2868 final, Brussels, 14 November 2008.
 • Reshaping Economic Geography. World Development Report, The World Bank, Washington D.C., 2009.
 • Strategia Rozwoju Regionalnego 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa listopad 2007.
 • Szlachta J., Zaleski J., Kierunki polityki regionalnej w Polsce do roku 2020, "Gospodarka Narodowa", 2010, nr 10.
 • Szlachta J. (red.), Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Biuletyn KPZK PAN, Warszawa 2000, zeszyt 191.
 • Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej. Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2.2.2005 COM(2005)24 końcowy, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005.
 • Założenia strategii rozwoju regionalnego Polski. Raport końcowy, Zespół Zadaniowy ds. Rozwoju Regionalnego w Polsce, Warszawa, lipiec 1996.
 • Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcanie różnorodności w siłę, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, SEC(2008)2550, Komisja Wspólnot Europejskich, COM(2008)616 wersja ostateczna, Bruksela 6.10.2008.
 • Zintegrowane Wytyczne na rzecz wzrostu i zatrudnienia na lata 2005-2008, Dokumenty opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 sierpnia 2005r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, marzec 2007.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250877

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.