PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 126 Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej | 269--285
Tytuł artykułu

Zastosowanie wartości godziwej w rachunkowości finansowej podmiotu leczniczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Fair Value Application in Heath Care Organizations' Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie i dokonanie charakterystyki obszarów wykorzystania kategorii wartości godziwej w podmiocie leczniczym działającym w formie publicznego zakładu opieki zdrowotnej.(fragment tekstu)
EN
The article describes the aspects of fair value application in health care organizations' accounting system. Among that aspects the most popular is valuation of inventory and fixed assets (included real estate) which are given to such organizations as donation, and also a problem of assets impairment. There is also underlined that in health care organizations' financial accounting fair value is rather not possible to be widely implemented, but its informative potential should be mainly used for companies management needs.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Fil P., Michalczyk A.: Problemy wyceny aktywów i pasywów według MSR/MSSF i ustawy o rachunkowości. ODDK, Gdańsk 2007.
 • Hass-Symotiuk M.: Wycena zasobów majątkowych zakładu opieki zdrowotnej oraz źródeł ich finansowania. W: Rachunkowość. System informacji finansowych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Red. M. Hass-Symotiuk. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2010.
 • Jędrzejczyk M.: Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • Książek A.: Filozofia wartości. Rzecz o dobru, szczęściu, prawdzie i pięknie w ujęciu Władysława Tatarkiewicza. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994.
 • Kuzior A.: Rzeczowe aktywa trwałe. W: Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Red. Z. Messner. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Mazur A.: Wartość godziwa - potencjał informacyjny. Difin, Warszawa 2011.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r. Część A. IFRS Foundation, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Londyn, Warszawa 2011.
 • Molenda W.: Wartość godziwa - zastosowanie i procedury ustalania. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008.
 • Nowy słownik języka polskiego. Red. E. Sobol. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Rówińska M.: Wartość godziwa w rachunkowości finansowej i osłonowej w zakresie instrumentów finansowych. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011.
 • Sawicki K.: Aktywa trwałe. W: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej. Red. M. Hass-Symotiuk. ODDK, Gdańsk 2008.
 • Sołtys D., Bryła A.: Rzeczowe składniki aktywów obrotowych. W: Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej. Red. M. Hass-Symotiuk. ODDK, Gdańsk 2008.
 • Szewieczek A.: Elementy rachunkowości w podmiocie leczniczym. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2011.
 • Suchecka J., Owczarek K.: Wartość w sferze opieki zdrowotnej. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 55, Bydgoszcz 2011.
 • Szewieczek A.: Badania kliniczne w ZOZ jako specyficzny obiekt pomiaru i wyceny strumieni finansowych. W: Sterowanie dokonaniami w zakładach opieki zdrowotnej. Red. M. Hass-Symotiuk. Zeszyty Naukowe nr 679, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 • Wartość godziwa - omówienie MSSF 13 - dodatek specjalny. "Rachunkowość" 2012, nr 1.
 • Akty prawne Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483.
 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U. 164, poz. 1194.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dz.U. nr 112, poz. 654.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dz.U. nr 122, poz. 696 ze zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 ze zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 ze zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r., nr 14, poz. 89 ze zm.
 • Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 15 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad ewidencji dochodów i kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. M.P. nr 19, poz. 143.
 • Źródła internetowe Exposure Draft ED/2009/5 Fair Value Measurement, IASCF 2009, http://www.ifrs.org/NR/ rdonlyres/C4096A25-F830-401D-8E2
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250937

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.