PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 218 Finanse a efektywność mikroekonomiczna | 203--229
Tytuł artykułu

Niematerialne zasoby banków jako źródło ich wartości

Warianty tytułu
Banks' Intangibles as Value Drivers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem mniejszego opracowania jest omówienie rodzajów zasobów niematerialnych wykorzystywanych przez banki oraz wskazanie możliwości generowania dzięki nim wartości tych podmiotów. Przedstawione zostaną ponadto wyniki badań dotyczących rodzajów informacji ujawnianych przez banki na temat zasobów niematerialnych oraz przydatności tych informacji w ocenie możliwości generowania wartości w przyszłości. (fragment tekstu)
EN
The paper discusses the role of intangibles in banks' value creation. It was assumed that since the banks book value is a close approximation of their net assets value, the observed difference between market value and book value of banks is a result of existence of resources not included in the balance sheet which increase the income generation potential of those entities. The paper presents the main types of intangibles used by banks (including employees, clients, brands, quality). The results of the research concerning the information about intangibles disclosed by banks are also presented. Generally Polish public banks (having the biggest requirements concerning information disclosure and corporate governance!) disclose very little information about their intangibles. The potential users of the reports would experience difficulties with using this information when assessing the ability of value creation in the future. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Wernerfelt B., A Resource-Based View of a Firm, "Strategic Management Journal" 1984, vol. 5.
 • Barney J.B., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, vol. 17, no 1.
 • Ijiri J., Segment Statements and Informativeness Measures: Managing Capital vs. Managing Resources, "Accounting Horisons" 1995, vol 9, no 3, za: M. Dobija, How to Place Human Resources into the Balance Sheet?, "Journal of Human Resources Costing and Accounting" 1998, vol. 3, no 1.
 • Marcinkowska M., Wycena aktywów i pasywów banku, "Rachunkowość Finansowa i Audyt" 2004, nr 1, s. 18-23.
 • Marcinkowska M., Wartość informacji i systemów informatycznych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" nr 47.
 • Turban E., McLean E., Wetherbe J., Information Technology for Management. Improving Quality and Productivity, John Wiley&Sons, 1996.
 • Zarkoczy P., Heap N., Information Technology, Pitman Publishing, 1995.
 • Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.
 • Marcinkowska M., Źródła wartości firmy, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP", nr 39.
 • Marcinkowska M., Rola rachunkowości w zarządzaniu wartością firmy, "Rachunkowość" 1999, nr 3.
 • Marcinkowska M., Wartość, której nie ma w bilansie - wewnętrznie generowana wartość firmy, "Acta Universitatis Lodziensis" 2000, Folia Oeconomica 153.
 • Marcinkowska M., Kapitał ludzki - pomiar i ujawnianie informacji o zasób ludzkich, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 11.
 • Stewart T.A., Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations, Doubleday/Currency, 1997, s. 229-232.
 • Smith M., New Tools for Management Accounting, Pitman Publishing, 1995, s. 180-181.
 • Lev В., Schwartz A., On the Use of Economic Concept of Human Capital in Financial Statements, cyt. za: M. Dobija, Bilans i sprawozdanie o wartości dodanej w rachunkowości społeczno-ekonomicznej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1997, nr 40.
 • Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa 1997, s. 353-354.
 • Dobija M., How to Place Human Resources into the Balance Sheet?, "Journal of Human Resources Costing and Accounting" 1998, vol. 3, no 1.
 • Dobija D., How to Place Intellectual Assets into Balance Sheet, [w:] General Accounting Theory - in statu nascendi, red. M. Dobija, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003, s. 314-322.
 • Dobija M., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego, Wydawnictwo WSPIZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Drucker P.F., The Practice of Management, Harper & Row, New York 1954.
 • Deming W.E., Out of the Crisis, MIT, Cambridge, 1982.
 • Porter M.Е., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurencji, PWE, Warszawa 1994, s. 41.
 • Knight J.A., Value Based Management, McGraw-Hill, 1998, s. 71.
 • McTaggart J.M., Kontes P.W., Mankins M.C., The Value Imperative. Managing Superior Shareholder Returns, The Free Press, 1994, s. 14-16.
 • Unruh J.A., Customers Mean Business, Six Steps to Building Relationships That Last, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1996, s. 4.
 • Koch R., Godden I., Managing Without Management, Nicholas Brealey Publishing, London 1996, s. 88-89.
 • Smith M., New Tools For Management Accounting, Pitman Publishing 1995, s. 180-181.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, Boston 1996, s. 63-91.
 • Ward K., Strategic Management Accounting, Butterworth-Heinemann, 1996, s. 118.
 • Jenkinson A., Valuing Your Customers. From Quality Information to Quality Relationships Through Database Marketing, McGraw-Hill Book Company, 1995, s. 337.
 • Rychlewski C., Gdy klient jest twoim szefem, "Prawo i Gospodarka", 24.02.1998, s. 6.
 • Raniszewska D., Pasowanie na klienta, "Manager", październik 1996, s. 60.
 • Peters T., Waterman R., In Search of Excellence, Harper&Row, New York-London 1982.
 • Rucci A.J., Kirn S.P., Quinn R.T., The Employee-Customer-Profit Chain at Sears, "Harvard Business Review", January-February 1998, s. 83.
 • Brockington R., Accounting for Intangible Assets. A New Perspective one the True and Fair View, Addison-Wesley Publishing Company, 1996, s. 174.
 • Aaker D.A., Managing Brand Equity: Capitalizing on Value of Brand Name, The Free Press, 1991, s. 7.
 • Strugess B., Brand Valuation: A User's Perspective, [w:] Brand and Goodwill Accounting Strategies, Woodhead Faulkner, s. 101.
 • Smith G.V., Trademark Valuation, John Wiley & Sons, 1997, s. 39-42.
 • Klein B., Brand Names, [w:] The Fortune Encyclopedia of Economics, Warner Books, 1993, s. 618.
 • Griffiths I., New Creative Accounting. How to make Your Profits What You Want Them to Be, MacMillan, 1996, s. 173.
 • Parratt Ch., Holloway K., The Value of Brands, [w:] Brand and Goodwill Accounting Strategies, Woodhead Faulkner, s. 48.
 • Smith G.V., Trademark Valuation, John Wiley&Sons, 1996, s. 143-153.
 • Brockington R., Accounting for Intangible Assets. A New Perspective one the True and Fair View, Addison-Wesley Publishing Company, 1996, s. 179.
 • Zeithaml V.A., Berry L.L., Parasuraman A., Communication and Control Processes in the Delivery of Service Quality, "Journal of Marketing", April 1988.
 • Kotler Ph., Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 • Opolski K., Strategia jakości w nowoczesnym zarządzaniu bankiem, OLYMPUS, Warszawa 1998.
 • Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, PWN, Warszawa-Poznań 1998.
 • Shoeffler S., Buzzel R.D., Heany D.F., Impact of Strategic Planning Profit performance, "Harvard Business Review", March-April 1974.
 • Buzzel R.D., Gale В.T., The PIMS Principles. Linking Strategy to Performance, The Free Press, New York 1987.
 • Kudła J., Mierzenie wpływu jakości usług na efektywność finansową banków komercyjnych, "Bank i Kredyt", październik 2001.
 • Frei F.X., Kalakota R., Leone A. J., Marx L.M., Process Variation as a Determinant of Bank Performance. Evidence from the Retail Banking Study, "Management Science" 1999, vol. 45, no 9.
 • Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.
 • Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 1997.
 • Gray J.L., Harvey Т.W., Znaczenie jakości w działalności bankowej, Związek Banków Polskich, Warszawa 1996.
 • Ansell T., Zarządzanie jakością w sektorze usług finansowych, Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250967

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.