PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 32 | 97--113
Tytuł artykułu

Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy - nowa jakość obsługi celnej podmiotów gospodarczych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Status of Authorized Economic Operator - a New Quality of Customs Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza korzyści wynikających z wdrożenia do praktyki gospodarczej instytucji upoważnionego przedsiębiorcy (Authorized Economic Operator, AEO). Jednocześnie dowiedzione zostanie, że w dobie globalizacji i liberalizacji handlu rola służb celnych nie słabnie. Administracje celne przechodzą transformację - przestają być formacjami o charakterze fiskalno-kontrolnym, a stają się administracjami, których główne zadanie stanowi promocja legalnego handlu oraz ochrona rynku wewnętrznego przed zagrożeniami niesionymi przez proces globalizacji. Przejawem tych przemian jest m.in. instytucja upoważnionego przedsiębiorcy, która preferuje legalny handel i rzetelne podmioty gospodarcze, oferując im szereg ułatwień i uproszczeń w procesie odpraw granicznych. Wykorzystana w opracowaniu metoda badawcza obejmuje analizę krajowych i zagranicznych źródeł literaturowych oraz danych statystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is to analyze the benefits of institution of Authorized Economic Operator (AEO), that was initiated in practice in area of customs union of European Union. Author of the article is also going to prove that the role of customs authority increases in case of globalization and liberalization of international trade. We can observe very effective transformation of customs policy and customs authority. Currently, the most important is the promotional function of customs rather than its control and fiscal role. The fundamental task of customs authorities is to promote the legal trade, to simplify the customs procedures, and to protect the internal market from the threats that are results of liberalization of international goods flow. The program of AEO is a simple effect of this transformation. It prefers the legal business, offers the wide range of simplifications of customs procedures and controls of commodities at the frontiers. In this study the following research methods were used: a descriptive method, an analysis of literature and statistical inference. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
97--113
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • AEO - Upoważnieni przedsiębiorcy, 2012, Wytyczne zatwierdzone przez KKC - Sekcja ogólna (podsekcja AEO), 17 kwietnia 2012 r., Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej, Bruksela.
 • Czerkawski P., 2008, Świadectwo AEO - nowa jakość w wymianie towarowej z zagranicą, http://spedycje.pl/wiadomosci/_wiadomosci/14146/swiadectwo_aeo_nowajakosc_ w_wymianie_towarowej_z_zagranica.html [dostęp: 10.03.2013].
 • Explanatory notes for AEO-Self Assessment Questionnaire, 2012, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej, Bruksela, http://ec.europa.eu/taxation_cu- stoms/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_self_asses- sment_explanatory_en.pdf.
 • Gruszewska K., 2011, Polska Administracja Celna w promocji instytucji upoważnionego przedsiębiorcy AEO, Wiadomości Celne, nr 6.
 • Informacja dotycząca Decyzji o Wzajemnym Uznawaniu Programów AEO i C-TPAT między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Procedura powiązania numeru EORI i numerów MID, http://www.lodz.ic.gov.pl/index.php?id=58 [dostęp: 15.03.2013].
 • Izba Celna w Łodzi, 2013, Upoważniony przedsiębiorca -AEO-szansa na zwiększenie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw i ułatwienia dla przedsiębiorców, http://www.lodz.ic.gov.pl/in- dex.php?id=58 [dostęp: 09.03.2013].
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz. U. UE z 1992 r., L 302.
 • Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz. U. UE z 1993 r., L 253.
 • Rozporządzenie (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 kwietnia 2005 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz. U. UE z 2005 r., L 117 [WKC].
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania Wspólnotowego Kodeksu Celnego, Dz. U. UE z 2006, L 360 [RWWKC].
 • Rozporządzenie (WE) nr 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego, Dz. U. UE z 2008 r., L 97/72.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2010 z 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, Dz. U. UE z 2010 r., L 55/1.
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z 23 marca 2010 r. w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym, Dz. U. z 2010 r. Nr 52, poz. 310.
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z 23 marca 2010 r. w sprawie zakresu, rodzaju i sposobu przeprowadzania czynności audytowych, Dz. U. z 2010 r. Nr 52, poz. 309.
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z 21 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym, Dz. U. z 2011 r. Nr 285, poz. 1675.
 • Self assessment questionnaire, AEO Guidelines, 2012, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej, Bruksela, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resour- ces/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_self_assessment_en.pdf.
 • Upoważnione podmioty gospodarcze. Model AEO Compact, 2006, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej, Polityka celna, Zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo i kontrole szczególne, Dokument roboczy, TAXUD/2006/1452, Bruksela, 13 czerwca 2006 r.
 • Upoważniony przedsiębiorca AEO - informacja dla przedsiębiorców dotycząca weryfikacji formalnej i przyjęcia wniosku o wydanie świadectwa Upoważnionego Przedsiębiorcy - AEO, 2013, Departament Polityki Celnej, Ministerstwo Finansów, Warszawa, http:// www.mf.gov.pl/documents/766655/1189850/10042013_inf-AEO-weryfikacja_formal- na [dostęp: 12.04.2013].
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.
 • WCO SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, 2007, World Customs Organization, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/ policy_issues/customs_security/normes_wco_en.pdf.
 • Zagrożenia, ryzyko i możliwe rozwiązania, 2012 [w:] AEO - Upoważnieni przedsiębiorcy, 2012, Wytyczne zatwierdzone przez KKC - Sekcja ogólna (podsekcja AEO), 17 kwietnia 2012 r., Załącznik 2, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej, Bruksela.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250981

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.