PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 87 Zmiany aktywności gospodarczej w świetle wyników badań koniunktury | 33--63
Tytuł artykułu

Wskaźniki wyprzedzające koniunktury - analiza ekonometryczna

Warianty tytułu
Leading Indicators of Economic Sentiment - an Econometrical Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jakość trzech najpopularniejszych wskaźników wyprzedzających koniunktury w Polsce (wskaźniki opracowane przez IRG SGH, BIEC oraz Ipsos) oraz wskaźnika skonstruowanego na podstawie cząstkowych wskaźników wyprzedzających publikowanych przez GUS porównano za pomocą szeregu narzędzi analitycznych. Za punkt odniesienia przyjęto publikowany przez Eurostat wskaźnik równoległy koniunktury. Wszystkie wskaźniki charakteryzują się wyprzedzeniem rzędu 1-2 miesięcy. Na ich podstawie zbudować można dobrej jakości modele ekonometryczne, wszystkie wskaźniki poza wskaźnikiem Ipsos wykazują również stabilną, długookresową relację ze wskaźnikiem równoległym, wyprzedzając go o 1-2 miesiące. Oprócz wskaźnika Ipsos wszystkie charakteryzują się wzorcem cykliczności zgodnym ze wzorcem zidentyfikowanym dla wskaźnika równoległego. Początki faz ekspansji sygnalizowane są wcześniej niż początki faz recesji. Analiza funkcji autokowariancji wskazuje, że wszystkie wskaźniki posiadają wzorzec cykliczności taki, jak wskaźnik równoległy. Zaobserwowano istotne statystycznie podobieństwo między wskaźnikami wyprzedzającymi a wskaźnikiem równoległym. Prognozy uzyskiwane z modeli ekonometrycznych uwzględniających wskaźniki wyprzedzające charakteryzują się zadowalającą precyzja. Wykazano, że uwzględnienie wskaźników wyprzedzających obok wartości opóźnionych wskaźnika równoległego pozwala na podniesienie jakości prognoz. Wielostronna analiza pozwala na stwierdzenie, że najlepszą adekwatnością cechują się wskaźniki publikowane przez IRG SGH i BIEC. (abstrakt oryginalny)
EN
Quality of three most popular Polish leading indicators of economic sentiment has been investigated by wide range of analytical tools. An additional index has been constructed on the base of industry - specific indicators of the Central Statisitcal Office of Poland. Eurostat's coincident index has been used as a benchmark. All of the analysed indicators are capable of forecasting economic sentiment for the next 1-2 months. Econometrical models that involve leading indicators as explanatory variables are of good quality. The phenomenon of cointegration can be observed for all the indicators except the Ipsos one. Economic cycles in those three indicators have the same pattern as in the coincident indicator. Usually phases of expansion are signalised earlier than phases of contraction. Analysis of autocovariance functions proved that patterns of economic cycles in both leading and coincident indicators are equal. The similarity between the leading indicators and the coincident indicator is statistically significant. Forecasts derived from econometrical models that use leading indicators as explanatory variables proved to be of good quality. Moreover, including the leading indicators in the models leads to higher adequacy of the forecasts. As the result of the analysis the adequacy of indicators of IRG SGH and BIEC can be assessed as the highest. (short original abstract)(original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Adamowicz E., Dudek S., Walczyk K., Wykorzystanie wyników testu koniunktury do prognoz krótko-terminowych, [w:] Prace i Materiały IRG SGH, Z. 73, red. E. Adamowicz, Warszawa, 2003, ss. 7-40.
 • Białowolski P., Dudek S., Wykorzystanie wyników badania kondycji gospodarstw domowych IRG SGH do analizy i prognozowania spożycia indywidualnego gospodarstw domowych, w: Z Badań Koniunktury Gospodarczej Polsce, red. Adamowicz E., Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego, Zeszyt 76, SGH 2005, ss. 7-18.
 • Bry, G., Boschan, Ch., Cyclical Analyses of Time Series: Selected Procedure and Computer Programs, Technical Papers 20, NBER 1971.
 • Clark T., McCracken M., Tests of equal forecast accuracy and encompassing for nested models, Journal of Econometrics, Vol. 105, 2001, ss. 85-110.
 • Dorosiewicz S., Dorosiewicz T., Similarity analysis of Growth Cycles [w:] Prace i Materiały IRG SGH, red. Z. Matkowski, Z. 74, Warszawa 2004, ss. 299-312.
 • Drozdowicz - Bieć M. Charakterystyka wskaźników wyprzedzających [w:] Prace i Materiały IRG SGH 73, red. E. Adamowicz, 2002. ss. 41 - 52.
 • Dudek S. , Consumer Survey Data and short-term forecasting of households consumption expenditures in Poland, 29th CIRET Conference, Santiago, 2008.
 • Fair R., Schiller R. Comparing information in forecasts from econometric models, American Economic Review, Vol. 3, 1990, ss. 375-389.
 • GUS Badanie koniunktury gospodarczej, Warszawa 2009.
 • Kudrycka I. Metody badania koniunktury na podstawie szeregów czasowych, Prace I Materiały IRG SGH, Zeszyt 51, 1997, ss. 41-65.
 • Lund R., Vidakovic B., Vidyashankar A., Testing Equality o Autocovariance Functions, 2004.
 • Stanek K. Wyprzedzające własności wskaźników koniunktury przemysłu według UE oraz IRG, "Prace i Materiały IRG SGH", Zeszyt 72, 2003s. 223-230.
 • Welfe A. , Ekonometria, metody i ich zastosowanie, Warszawa1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171250991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.